PIO-kurs

PIO-kurset "Pårørende - Informasjon - Omsorg" er et kurs i å møte pårørende og etterlatte i en ulykkessituasjon.

Vi legger vekt på praktisk trening, og deltagerne får møte pårørende og etterlatte på telefon. Avanserte rollespill med dyktige spillere utgjør hovedgrunnlaget i kurset. 

Målgruppe

Hvordan bedrifter møter pårørende og etterlatte er en viktig del av bedriftens menneskelige profil i en ulykkessituasjon. Kurset sikter mot alle som kan møte pårørende og etterlatte, beredskapsgrupper, resepsjonister og bedriftsledelse.

Kurs 2020
2. - 3. november:  PIO på Bryne, norsk språk. Fulltegnet.

Kurs 2021

25. - 26. Januar: PIO på Bryne, norsk språk (Ved behov for engelske kurs, kontakt arrangør, nederst)

Sted
Kurset på Bryne: Bryne Kro og Hotell, Morènefaret 3, Bryne. Kursene vil avholdes i tråd med gjeldende smitteråd, og vil kunne avlyses på kort varsel hvis korona-situasjonen tilsier det.

Deltagerantall

Maksimalt deltagerantall er 25 personer. Sjømannskirken forbeholder seg retten til å avlyse kurs med færre en 20 deltagere inntil en uke før kursavvikling.

PIO-kurset inkluderer
Opphold med helpensjon, samtlige innkvarteres på enkeltrom.
Gruppeveiledere, innspillere for rollespill 
Håndbok for telefonsvarere, diverse materiell i forbindelse med rollespill  

Pris for kurs: kr. 11 800,- pr. deltager.

Avbestilling
Ved avbestilling senere enn sju dager før kursstart belastes avbestillingsgebyr med kr 5 500,- pr. deltager.

Meld dere på her

Har du spørsmål, ta kontakt med

Jan Stellef Rønningen jsr@sjomannskirken.no telefon 404 72 560

Del