Skattefradrag

Din gave til Sjømannskirken gir deg rett på skattefradrag.

Regler for skattefradrag for givere med skattbar inntekt i Norge

Du kan få skattefradrag i Norge på dine gaver til Sjømannskirken enten du gir til Sjømannskirken i Norge eller til en kirke/stasjon i utlandet. Det er dine samlede årlig gaver til organisasjonen som teller. Alle som har gitt 500 kroner eller mer til Sjømannskirken i løpet av et skatteår kan få skattefradrag for gaven(e). Det maksimale skattefradrag du kan få for gaver til frivillige organisasjoner bestemmes av Regjeringen og dette kan endre seg fra år til år. Det er en forutsetning at du har inntekter som bli beskattet i Norge. For givere med kun skattbar inntekt i andre land gjelder nasjonale regler i respektive land. For å kunne innrapportere din gaver til skatteetaten i Norge trenger vi minimum fullt navn, norsk telefonnummer og norsk fødselsnummer (11 siffer).

OBS: Reglene for skattefradrag gjelder også for gaver fra organisasjoner og bedrifter. For å rapportere inn gaver trengs også organisasjonsnummer (9 siffer).

Rapportering til norske skattemyndigheter og behovet for ditt fødselsnummer
Sjømannskirken sørger for å rapportere ditt gavebeløp til norske skattemyndigheter dersom vi har ditt 11-sifrede fødselsnummer (fødselsdato og personnummer). Gaveløpet vil da automatisk komme til fratrekk på beregnet skatt i din selvangivelse. Hvis ikke Sjømannskirken har ditt fødselsnummer kan vi ikke innrapportere årlig gavebeløp til skattemyndighetene, og du vil da heller ikke få skattefradrag på dine gaver. Ønsker du skattefradrag på gaver, kan du ta kontakt med giverservice på tlf. + 47 55 55 22 52 eller sende oss en e-post: giverservice@sjomannskirken.no.

OBS! I Norge regnes ikke lenger fødselsnumre som sensitive personopplysninger. Sjømannskirken vil allikevel behandle all personinformasjon konfidensielt av hensyn til våre givere. 

Hvilke typer bidrag gir deg rett til skattefradrag i Norge?
Gaver med fullt skattefradrag regnes bidrag i Norge og i utlandet fra fast giverprogram og enkeltgaver. Dette inkluderer også gaver gitt på våre nettsider. 

Gaver som er gitt via Facebook, Vipps og med kortlesere, oppnår en ikke automatisk rett på skattefradrag siden vi får for mangelfull giverdata som kan oppgis til Skatteetaten. Ønsker du skattefradrag for disse gavene, så ta kontakt på giverservice@sjomannskirken.no.

Ved kjøp av Sjømannskirkens kalenderpakke registreres ca. 89 prosent av innbetalt beløp som gavegrunnlag for skattefradrag. 

Kjøp av lodd, konsertbilletter etc. gir ikke rett på skattefradrag. Du oppnår heller ikke skattefradrag ved bestilling av varer og produkter i vår nettbutikk

Rapportering til deg som er giver
I januar innberetter Sjømannskirken samlet innbetalt årsbeløp fra foregående år til skattemyndighetene. Fradraget kommer da som en egen post i selvangivelsen og du vil du motta en årsoppgave fra oss som bekrefter registreringen.

Du kan lese mer om skattefradrag for gaver i Norge på Skatteetatens nettside.

Har du spørsmål om skattefradrag, send en e-post til giverservice@sjomannskirken.no eller ring oss på telefon + 47 55 55 22 52. (Åpent mandag - torsdag 0930 - 1130. Fredag stengt) 

OBS. Dersom du har spørsmål om skattefradrag på gaver som du har gitt direkte til en sjømannskirke i utlandet, kan du også ta direkte kontakt med din lokale sjømannskirke for mer informasjon om lokale regler. I flere land gis det rett til skattefradrag på gaver til ideelle organisasjoner, men på svært ulike vilkår. En vanlig forutsetning er at du må ha skattbare inntekter i gjeldende land som du kan trekke skatterefusjonen for dine gaver fra.

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info