Skattefradrag

Dine gaver til Sjømannskirken gir deg rett på skattefradrag i Norge etter gjeldende regler.

Regler for skattefradrag for givere med skattbar inntekt i Norge

Dersom du støtter Sjømannskirkens arbeid med totalt 500 kroner eller mer i løpet av et kalenderår, har du rett på skattefradrag for dine gaver. For skatteåret 2017 får du 24 prosent skattefradrag på gaver gitt til organisasjonen opp til et samlet gavebeløp på til sammen 30 000 norske kroner. For skatteåret 2018 endres satsen til 23 prosent og totalt gavebeløp økes til 40 000 norske kroner. Det er en forutsetning at du har inntekter som bli beskattet i Norge for å få skattefradrag her i landet. Det er fra dine skattepliktige inntekter i Norge at skattefradraget beregnes. For givere i andre land uten skattbar inntekt i Norge gjelder andre regler. 

Rapportering til norske skattemyndigheter og behovet for ditt fødselsnummer
Sjømannskirken sørger for å rapportere ditt gavebeløp til norske skattemyndigheter dersom vi har ditt 11-sifrede fødselsnummer (fødselsdato og personnummer). Gaveløpet vil da automatisk komme til fratrekk på beregnet skatt i din selvangivelse. Hvis ikke Sjømannskirken har ditt fødselsnummer kan vi ikke innrapportere årlig gavebeløp til skattemyndighetene, og du vil da heller ikke få skattefradrag på dine gaver. Ønsker du skattefradrag på gaver, kan du ta kontakt med giverservice på tlf. 55 55 22 52 eller sende oss en e-post: giverservice@sjomannskirken.no.

OBS! I Norge regnes ikke lenger fødselsnumre som sensitive personopplysninger. Sjømannskirken vil allikevel behandle all personinformasjon konfidensielt av hensyn til våre givere. 

Hvilke typer bidrag gir deg rett til skattefradrag i Norge?

Som gaver med fullt skattefradrag regnes bidrag til fast giverprogram, enkeltgaver fra våre brevlige utsendelser og gaver mottatt på SMS og Internett. Her rapporter vi 100 prosent av ditt gavebeløp som grunnlag for skattefradrag. Dersom du kjøper Sjømannskirkens kalenderpakkeregistreres ca. 88 prosent av innbetalt beløp som gavegrunnlag for skattefradrag.

Kjøp av Blinklodd regnes etter gjeldende regler dessverre ikke som et gavebidrag, men som en salgstransaksjon og gir derfor ikke rett til skattefradrag.

Dersom du har gitt en gave via vår Facebook side, så mottar Sjømannskirken minimalt av personopplysninger fra Facebook om hvem som har gitt gaven. Det er derfor ikke mulig å registrere Facebook bidrag på person, og skattefradrag for disse gavene faller derfor dessverre bort.

Rapportering til deg som er giver

I januar innberetter Sjømannskirken samlet innbetalt årsbeløp fra foregående år til skattemyndighetene. Fradraget kommer da som en egen post i selvangivelsen og du vil du motta en årsoppgave fra oss som bekrefter registreringen.

Du kan lese mer om skattefradrag for gaver i Norge på Skatteetatens nettside.

Har du spørsmål om skattefradrag, send en e-post til giverservice@sjomannskirken.no, eller ring oss på tlf. 55 55 22 52.

OBS. Dersom du har spørsmål om skattefradrag på gaver som du har gitt direkte til en sjømannskirke i utlandet, kan du også ta direkte kontakt med din lokale sjømannskirke for mer informasjon om lokale regler. I flere land gis det rett til skattefradrag på gaver til ideelle organisasjoner, men på svært ulike vilkår. En vanlig forutsetning er at du må ha skattbare inntekter i gjeldende land som du kan trekke skatterefusjonen for dine gaver fra.

Del