Utfyllende kommentar til Sjømannskirkens beredskapsavtale

24-timers beredskapstelefon (+47 951 19 181).

 • Beredskapsvakten bidrar med rådgivning/støtte i forhold til psykososiale tiltak i en aktuell hendelse.
 • Betjenes av Sjømannskirkens hovedkontor.
 • Responstid: Beredskapsvakten er tilgjengelig så sant ikke telefonen allerede er opptatt. Da legges igjen beskjed og vakten ringer tilbake til deg.
 • Beredskapsvakten benytter Sjømannskirkens nettverk. En akutt hendelse blir prioritert i Sjømannskirken.

Bistand i oppfølgingsarbeid

Sjømannskirken kan, etter nærmere avtale gjennom beredskapstelefonen, bistå selskapet med oppfølgingsarbeid der det er ønskelig.

 • Normalt vil Sjømannskirken sende en eller flere personer fra nærmeste Sjømannskirke eller andre tilgjengelige sjømannsprester.
 • Sjømannskirken vil kunne benytte sine lokale kontakter ved oppfølging av ansatte med ulik kulturell og religiøs bakgrunn.
 • Sjømannskirken har avtale med UD om koordinering av hverandres ressurser.
 • Den praktiske gjennomføringen av oppfølgingen avtales med beredskapsvakten.

Nødnummer-APP for mobilen.

 • Viser tilgjengelig nødnummer i det landet man oppholder seg.
 • Kan lastes gratis ned for iPhone, Android og Windows.
 • Her er samlet forsikringsopplysninger, min posisjon, nærmeste Sjømannskirke og utenriksstasjonene, sperring av bankkort, UD’s operative senter og andre kontakter.
 • Engelskspråklig utgave hvis telefonens operativspråk ikke er norsk.

Støtte for kriseledelsen i psykososial oppfølging.

 • Sjømannskirken er en faglig ressurs når det gjelder rådgivning inn i selskapets stab.
 • Selv om avtalen har fokus på utlandet kan Sjømannskirken også gi råd ved hendelser i Norge, som f. eks minnemarkering eller ved evaluering etter en hendelse.

Kriseomsorg

Kriseomsorg og hjelp til bearbeiding av hendelsen overfor enkeltpersoner, kolleger og pårørende.

 • Gjennomføres i samarbeid med den lokale leder i selskapet eller på skipet.
 • Samtalegjennomgang av hendelsen i grupper eller med enkeltpersoner.
 • Ta imot og følge pårørende til ulykkesstedet og være støttende gjennom nærvær/samtale.

Besøk på sykehus

 • Når Sjømannskirken får informasjon om sykehusinnleggelse kan en medarbeider fra Sjømannskirken gå på sykebesøk.
 • Sjømannskirken kan ha kontakt med sykehus og være behjelpelig med oversettelse og annen praktisk bistand.

Legge til rette for markering eller minnestund

 • Gjennomføring av ritualer som kan være en viktig del av sorgbearbeidingen.
 • Minnestund hvor de involverte og kolleger samles.

Ressurs i forbindelse med pårørende- og telefonsenter

 • Rådgivning ved opprettelse og gjennomføring av telefon- og pårørendesenter.
 • Tilstedeværelse etter nærmere avtale.
 • Særlig støtte i forhold til de som betjener senteret.

Rådgivning ved utarbeidelse av beredskapsplaner

 • Sjømannskirken kan benyttes som rådgiver ved utarbeidelse av planer for pårørendeomsorg og det psykososiale oppfølgingsarbeidet.

Fagseminar

Sjømannskirkens fagseminar innen beredskap og kriseomsorg.

 • Inkludert i avtalen er Sjømannskirkens årlige fagseminar ulike steder i Norge.
 • Nettverksbygging med selskaper fra ulike næringer hvor en har felles beredskapsfokus.

For alle ansatte

Sjømannskirkens beredskap er tilgjengelig for alle ansatte, uavhengig av kulturell
bakgrunn eller livssyn.

 • Sjømannskirkens kompetanse på religion og kulturforståelse er viktige elementer i en globalisert verden.
 • Alle ansatte i selskapet er en del av oppfølgingen, uansett nasjonalitet.
 • Sjømannskirkens beredskap er en omsorgstjeneste hvor den enkelte møtes i respekt for sitt livssyn.

Gjelder også fritidsreiser

 • Beredskapsavtalen gjelder for all reising i utlandet, også fritidsreiser.
 • Avtalen gjelder for alle ansatte i selskapet inkl. familie som er på reise eller er borte fra sitt hjem.
Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info