DIGITALT DEMOKRATI: 75 valgte delegater fulgte generalforsamlingen fra sine hjemmekontor verden rundt. Forhandlingene var åpne og flere fulgte med via Teams. Foto: Silje Helene Haugen Dahle.

God oppslutning om digital generalforsamling

Valg av hovedstyre og vedtak om driftsendring i Belgia, Nederland og Luxemburg var blant sakene på årets generalforsamling 19. juni, som for aller første gang i Sjømannskirkens historie ble holdt digitalt.

På årets generalforsamling sto det mange viktige saker på programmet, som drøfting av grunnreglene, valg av hovedstyre, samt drøfting av diakoniplan og strategi for perioden 2021 – 2026. I tillegg la hovedstyret frem års- og regnskapsrapportene for 2018-2020. 

75 valgte delegater fulgte generalforsamlingen fra sine hjemmekontor verden rundt. Forhandlingene var åpne og flere fulgte med via Teams.

I tillegg til selve forhandlingene i generalforsamlingen lørdag 19. juli, bestod programmet av en digital festkveld «Sjømannskirken verden rundt» lørdag kveld som ble sett av rundt 250 personer. Det var også festgudstjeneste fra Johanneskirken i Bergen søndag formiddag. Flere fulgte denne både fysisk og via direktesendt streaming. Biskopen deltok og ledet forbønn for generalsekretær Jeffrey Husebys tjeneste. Huseby preket.

FESTGUDSTJENESTE I JOHANNESKIRKEN: Christine Guldbrandsen bidro med vakker sang under festgudstjenesten søndag. Foto: Magne Turøy.

Nytt hovedstyre

Det er ni medlemmer i hovedstyret. Hovedstyreleder og seks styremedlemmer velges av generalforsamlingen og to av de ansatte. Generalforsamlingen valgte Jørn-Henning Theis som hovedstyreleder for to nye år. Med seg i styret får han Linn Grøtberg, Elisabet Yrwing Guthus, Jens-Petter Johnsen, Helge Aarseth, Bjarne Hareide og Merete Willumsen Haugå. De to siste er nye, de øvrige er gjenvalgt. Ellen Sæle Hansen ble gjenvalgt til 1.vara og møter fast i hovedstyret. Varamedlemmer (begge er nye): Cornelius Konow Rieber-Mohn og Vegard Husby. Ansattrepresentanter er Vigdis Alte og Erik Faye Lindvig

KIRKEKAFFE PÅ TRAPPEN: Biskop Halvor Nordhaug, generalsekretær i Sjømannskirken Jeffrey Huseby, hovedstyreleder Jørn-Henning Theis og regionstyreleder i Nidaros region, Marte Solbakken Leberg slår av en prat. Foto: Magne Turøy.

Endring i Europa

Generalforsamlingen vedtok også å gjøre den midlertidige driftsendringen i Belgia, Nederland og Luxemburg fast. Sjømannskirkens arbeid i disse landene blir fra august 21 formelt slått sammen til en felles virksomhet. Enhetens nye navn blir Sjømannskirken i BeNeLux. Driftsendringen går ut på å se arbeidet i regionen under ett med en felles daglig leder og en felles stab.  Generalforsamlingen ba om en evalueringsrapport av driftsendringen til neste generalforsamling i 2023.

Øvrige saker var saker til godkjenning, til orientering eller til drøfting før videre arbeid. Protokoll vil bli tilgjengelig på nettsiden sjomannskirken.no/gf når den er godkjent. Jørn-Henning Theis holdt styreleders tale med tilbakeblikk på de tre årene som har gått siden forrige generalforsamling, og ikke minst tanker om utfordringer og muligheter i framtiden.

Generalforsamlingen er det øverste organet i Sjømannskirken.

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info