PIO-kurs på Teologisk fakultet Fra venstre: Sjømannsprestene Tim Georg Engelsvold, Ingeborg Erikstein Krager, Line Kvalvaag og leder for beredskap næringsliv, Kjersti Helland.Sjømannskirken

Sjømannskirken holder kurs på UiO

Studenter ved Universitetet i Oslo deltok på kurset «Pårørende - Informasjon - Omsorg».

I begynnelsen av mars holdt Sjømannskirken tre PIO-kurs med studenter ved Teologisk fakultet (TF). "Pårørende - Informasjon - Omsorg" er et kurs i å møte pårørende og etterlatte i en krisesituasjon. Samarbeidet med universitetet ble til da studentene på masterprogrammet Lederskap, etikk og samtalepraksis mistet muligheten til praksis under pandemien.

– Studentene må ha praksis for å lære, og skulle til ulike institusjoner. Da nedstengingen kom i 2020 måtte vi i stedet utvikle en praksis på nett. Da vi i fjor så at det kanskje ble nødvendig igjen, ville vi sikre at de fikk et ordentlig alternativ med trening på krisehåndtering. Slik kom ideen om å ha PIO-kurs, sier Anne Hege Grung, som er professor ved TF.

Hun deltok selv på kurset i 2021.

– Jeg opplevde det veldig positivt. Kurset gir erfaring med å bli kjent med de følelsene som oppstår i møte med mennesker i krisesituasjoner, sier Grung.

Sjømannskirkens PIO-kurs ble startet i 1990, og var myntet på oljesektoren. De siste 20 årene har likevel flere og flere ønsket denne kompetansen, forteller Kjersti Helland, leder for beredskap næringsliv i Sjømannskirken.

Studentene på masterprogrammet Lederskap, etikk og samtalepraksis kommer fra ulike tros- og livssynsbakgrunner. I år var første gang kurset kunne holdes fysisk med studentene, og denne gang fikk også teologistudenter tilbud om å delta. Helland, som selv er med som kursholder, håper dette samarbeidet mellom Sjømannskirken og TF vil fortsette i årene fremover. 

– Vi lærer også noe hver gang, og det er meningsfullt å møte et så stort mangfold i gruppen. Vi er glade for at studenter som utdanner seg til fremtidige religiøse ledere ønsker Sjømannskirkens kompetanse, sier Helland.

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info