Konfirmasjon

Bli konfirmant i Sjømannskirken.

Tid for undring og nye opplevelser

Konfirmasjon i kirken handler om å utforske kristen tro og livets store spørsmål. Du er velkommen til konfirmasjon i kirken uansett om du tror, tviler eller bare er nyskjerrig.

I konfirmasjonstiden får du lære mer om Gud og deg selv. Vi snakker om livet – på godt og ondt. Samtidig får du mange nye opplevelser. Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen!

Må jeg være døpt?

Alle som ønsker det kan delta i konfirmasjonsundervisningen, men den som vil konfirmeres må være døpt. Det er ofte flere konfirmanter som døpes i løpet av konfirmasjonstiden. Tid og sted for dåpen avtales med familien.

Undervisningen

Torsdager: Konfirmasjonssamlingene vil i hovedsak foregå på Kirkesenteret i Albir annenhver torsdag fra 18.00-20.00 fra september til mars. Her vil opplegget bestå av undervisning, samtaler, lek, sang og en liten matpause.

Andre dager: I tillegg vil konfirmantene delta på gudstjenester og enkelte andre arrangement. Fullstendig program kommer når vi starter opp undervisningen.

Overnattingsturer  
Det er to obligatoriske overnattingsturer i løpet av konfirmanttiden: En i Minnekirken i september og en Londontur i mars. Dersom det er problematisk for deg å delta på slike turer, ber vi deg kontakte oss i forbindelse med innskrivingen.

Tilrettelegging
Alle har rett til en god konfirmasjonstid. Dersom du har behov for tilrettelegging, tar du og familien din kontakt med kirken.

Betaling
Konfirmantopplegget koster 450 euro som blant annet inkluderer turen til London. Betalingen må være gjort innen 1.oktober og kan gjøres til

Norsk konto i Pluss Sparebank: 3000 17 58132

Spansk konto i Sabadell ES74 0081 0673 14 0001362242

PS! Merk innbetaling med KONFIRMASJON og «NAVN».

Dersom familien har økonomiske utfordringer som gjør det vanskelig å betale avgiften, kan man kontakte kirken og søke om redusert egenandel.

Konfirmantundervisningen vil bli ledet av:

Arne Nilsen Berge

Barne- og ungdomsarbeiderMobile +34629294008

Gjerulf Kristoffer Noddeland

Sjømannsprest
Del