Sjømannsprester offshore

Vi besøker plattformer og drar på hjemmebesøk. Vi arbeider blant ansatte i oljesektoren og deres familier.

Hvem er vi?

  • Sjømannskirken har sju sjømannsprester – offshore som dekker plattformene på norsk sokkel.

Hva gjør vi?

  • Vi tilbyr familierådgivning, sjelesorg, stressmestring, konflikthåndtering og debriefing etter ulike hendelser. De har alle spesialkompetanse innenfor beredskap og krisehåndtering.

  • Plattformene besøkes vanligvis fire-fem ganger årlig.

  • Offshoregruppen organiserer og holder julegudstjenester på mange av Nordsjøens oljeinstallasjoner. 

  • Sjømannskirkens offshoregruppe er en del av operatørselskapenes beredskap.
    På plattformene er sjømannsprestene med i det forebyggende arbeidet. Vi snakker med folk om det som opptar dem og fokuserer på mellommenneskelige spørsmål som arbeidsmiljø og stressmestring.

  • Vi er med i oppfølgingen av ulykker og andre dramatiske hendelser - gjennom samtaler med enkeltpersoner eller psykologisk debriefing. Noen ganger skjer samtalene offshore, andre ganger onshore.

    I forbindelse med et dødsfall holder vi ofte minnestund. Vi er med på en samling for familien eller reiser ut på plattformen til kollegene. Det hender også vi deltar i begravelsen etter ønske.

Arbeidet foregår i samarbeid med Offshore Norge.

Les mer om Sjømannskirkens beredskapsarbeid.

Sjømannspresten offshore ønsker å være til stede i offshorearbeidernes hverdag. Vi besøker ansatte på plattformene og er ellers å treffe på e-post eller mobil. Vi har taushetsplikt og lang erfaring i å samtale med andre mennesker.

Bjørn Inge Holberg

Sjømannsprest - Offshore Bjørn Inge Holberg

Bjørn Inge besøker: Statfjord A, Statfjord B, Statfjord C, Troll A, Troll B, Troll C, Oseberg Sør, Oseberg Øst og Draugen.

Gisle Meling

Sjømannsprest - Offshore Gisle Meling

Gisle besøker: Norne, Edvard Grieg, Heidrun, Kristin, Ivar Aasen, Alvheim og Gjøa.

Hans Jørgen Svartvasmo

Sjømannsprest - Offshore Hans Jørgen Svartvasmo

Hans Jørgen besøker: Oseberg Feltsenter, Oseberg C, Grane, Njord, Kvitebjørn, Valemon, Visund, Åsgard A og B.

Ingeborg Erikstein Krager

Sjømannsprest - Offshore Ingeborg Erikstein Krager

Ingeborg besøker Sleipner, Gudrun, Gina Krog, Ekofisk Kompleks, Ekofisk K, Eldfisk Kompleks, Eldfisk B.

Stian Roos

Sjømannsprest - Offshore Stian Roos

Stian besøker: Aasta Hansteen, Skarv, Veslefrikk, Heimdal, Gullfaks A, Gullfaks B og Gullfaks C

Tim Georg Engelsvold

Sjømannsprest - Offshore Tim Georg Engelsvold

Tim Georg besøker: Johan Sverdrup, Snorre A, Snorre B, Valhall, Ula, Gyda og Martin Linge.

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info