Kriseberedskap

Sjømannskirken har et globalt nettverk med medarbeidere som har erfaring i å snu seg raskt rundt for å dra ut og møte mennesker i vanskelige situasjoner.

Sjømannskirken har erfaring og omfattende kompetanse på oppfølging av mennesker når ulykker og kriser rammer i utlandet og på norsk kontinentalsokkel. Beredskapsarbeidet spenner seg fra å gi psykososial oppfølgning til enkeltpersoner ved hendelser til å delta ved større katastrofer som rammer flere nordmenn i utlandet.

Etter avtale kan vi

  • bli værende så lenge det er behov for oss

  • bistå i kontakten med pårørende i Norge, arbeidsgiver, utenrikstjenesten eller andre involverte

  • bistå med praktiske gjøremål og tilretteleggelse

  • legge til rette for minnemarkeringer og andre ritualer

  • besøke sykehus og fengsler hvor nordmenn er


Type:
07.02.2017 11:02:52
07.02.2017 11:02:52

Kurs

Vi tilbyr PIO-kurs, utreisekurs og mediekurs.

Nødnummer-app

Bor du i utlandet, eller skal du ut å reise? Last ned appen i dag.

Beredskapsavtaler

Vi tilbyr beredskapsavtaler for bedrifter, rederier, høgskoler og organisasjoner.

Kontakt beredskapseksjonen

Petter Skants

Leder beredskapsseksjonenMobile +4790971470

Britt Ystebø

BeredskapsrådgiverMobile +4741257660

Kjersti Helland

BeredskapsrådgiverMobile +4791006580