Historien tilSjømannskirken i Amsterdam

Sjømannskirkens arbeid i Amsterdam startet allerede i 1876, for å nå ut til de mange skandinaviske sjøfolkene som ankom nederlandske havner. Virksomheten har siden den gang blitt nedlagt og gjenopprettet en rekke ganger.

På Sjømannskirkens generalforsamlingen i 1875 ble det gjort vedtak om å starte virksomhet i de nederlandske havnebyene, ettersom rundt 800 skandinaviske skip ankom landet årlig på denne tiden. Og i følge Sjømannskirkens jubileumsberetning fra 1889 var det virkelig et behov for organisasjonens tilstedeværelse: «Som Skibene omringes af Lægtere, saa omringes Sjøfolkene af Logiværter, Runnere, Skræddere, Skomagere etc. Der er nok af dem, som tager sig af Sjømanden, saalænge han har Lommen fuld af Penge; der er nok at se og høre og nyde. Fra Havnen og Hovedgadene trækker saa Trafiken sig oppover i de smale Tvergader med deres Logihuse, Drikkehuse, Dansehuse Café chantant’er, Cirkuse osv.»

Det var pastor Jonas Anton Dahl som ble Sjømannskirkens første utsending, og 1. pinsedag 1876 holdt han tiltredelsesprekenen sin i en luthersk kirke i Amsterdam for 70–80 tilhørere.

Stort virkefelt

Pastor Dahls arbeidsområde ble stort. Med Amsterdam som base hadde han også ansvaret for å oppsøke norske og andre skandinaviske sjømenn i Nieuwediep, Rotterdam, Harlingen, Dordrecht, Schiedam og Purmerend. Etter fire års stadig reisevirksomhet var han overanstrengt, og søkte seg derfor hjem i 1880.

Etterfølgeren hans, pastor Olaf Knudsen (sjømannsprest i Amsterdam i perioden 1880–1886), hadde i større grad muligheten til å konsentrere seg om arbeidet i Amsterdam og Rotterdam, ettersom skipstrafikken etter hvert samlet seg ved disse to havnene. Og i 1882 gikk Sjømannskirken til innkjøp av et eget hus i Amsterdam som ble innredet til sjømannskirke.

Amsterdam blir bistasjon

I slutten av 1880-årene avtok den skandinaviske skipstrafikken på Amsterdam, og fra 1892 ble derfor Rotterdam sentrum for Sjømannskirkens arbeid i de nederlandske havnebyene. Sjømannskirken i Amsterdam fikk status som bistasjon underlagt Rotterdam, og ble fra da av bestyrt av en assistent. Sjømannspresten kom med jevne mellomrom fra Rotterdam for å holde gudstjenester. I 1908 ble Sjømannskirkens virksomhet i byen nedlagt.

Nye forsøk

I 1925 ble det igjen startet virksomhet i Amsterdam. Virksomheten viste seg imidlertid å bli for kostbar, og ble innstilt igjen i 1932. Enda et nytt forsøk ble gjort i 1946, men ble oppgitt igjen allerede I 1947.

I nyere tid har Sjømannskirken holdt årlige gudstjenester i Amsterdam i The English Reformed Church. For ytterligere å styrke nærværet sitt i byen startet organisasjonen også i 2011 opp med kulturtreff hver siste søndag i måneden – i samarbeid med den svenske kirken i byen.

Kirken i dag

Brussel Park

Kilder

  • Bud & Hilsennr. 10/1877
  • Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Sømænd i fremmede Havne i dens første 25 Aar, 1864–1889. Et festskrift udgivet af Foreningens Hovedbestyrelse, Bergen 1889
  • Sjømannskirken nå i Amsterdam, Brosjyre om Sjømannskirkens tilbud for nordmenn i Amsterdam, 2011

 

12. jun 2014 kl 12.56 Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info
Scroll down