Kirker

Aktiv Historisk Ambulerende/student

12.06.2014 12:55

Sjømannskirken iAlanya

Sjømannskirken etablerte seg i Alanya i Tyrkia i 2008, og har blitt et populært møtested for de mange nordmennene som bor og ferierer i området.

12.06.2014 12:56

Sjømannskirken iAlbir-Villajoyosa

10.06.2014 09:45

Sjømannskirken iAlexandria

I 1945 åpnet Sjømannskirken leseværelse i Alexandria i Egypt. Assistent ved Sjømannskirken, Ingvald Henriksen, ble utnevnt til bestyrer, og hadde også ansvaret for å besøke norske sjøfolk i Suez og andre omkringliggende havner. Virksomheten ble nedlagt igjen allerede i 1946.

12.06.2014 12:56

Sjømannskirken iAmsterdam

Sjømannskirkens arbeid i Amsterdam startet allerede i 1876, for å nå ut til de mange skandinaviske sjøfolkene som ankom nederlandske havner. Virksomheten har siden den gang blitt nedlagt og gjenopprettet en rekke ganger.

12.06.2014 12:57

Sjømannskirken iAntwerpen

Sjømannskirken opprettet virksomhet i Antwerpen allerede i 1865, og er organisasjonens eldste stasjon i drift. En egen sjømannskirke ble innviet i 1870.

10.06.2014 14:12

Sjømannskirken påAruba

29.07.2014 09:12

Sjømannskirken iAyia Napa

Sjømannskirken etablerte seg i turistbyen Ayia Napa på Kypros i 1990.

10.06.2014 14:17

Sjømannskirken iBaltimore

«Den minste, men den mest hjemlige» ble det sagt om Sjømannskirkens første tilholdssted i Baltimore. Etablert i 1919 som bistasjon til Philadelphia, ble sjømannskirken i Baltimore et viktig samlingspunkt både for norske sjøfolk og norske utvandrerfamilier. I 1985 ble sjømannskirken solgt, og organisasjonens virksomhet i Baltimore omdefinert til reisetjeneste for USAs østkyst.

11.06.2014 09:41

Sjømannskirken iBangkok

Sjømannskirken etablerte seg for første gang i Thailand i 1999, i storbyen Bangkok. I 2005 ble virksomheten flyttet til Pattaya litt lenger sørøst i landet.

12.06.2014 12:57

Sjømannskirken iBarry

12.06.2014 12:57

Sjømannskirken iBerlin

Norsk menighetsarbeid i Berlin har en lang forhistorie, men det var ikke før i 1995 at en norsk sjømannsprest ble stasjonert i byen på permanent basis.

12.06.2014 13:09

Sjømannskirken iBilbao

Sjømannskirken etablerte seg for første gang i Spania i 1919, i havnebyen Bilbao, for å betjene norske skip involvert i jernmalmeksport. Virksomheten ble imidlertid lagt ned igjen etter bare to år.

12.06.2014 13:09

Sjømannskirken iBlyth

På slutten av 1800-tallet var den britiske havnebyen Blyth godt besøkt av norske skip, og Sjømannskirken etablerte derfor virksomhet her i 1893. Arbeidet ble lagt ned igjen i 1938.

12.06.2014 13:10

Sjømannskirken iBordeaux

Sjømannskirken etablerte seg i Bordeaux i 1909, som følge av en økning i norsk skipsfart på franske havner.

12.06.2014 13:10

Brüssel

Interessen for kirkelig tilstedeværelse blant nordmenn i Brüssel var stor, og sjømannskirken i Antwerpen hadde i en årrekke holdt gudstjenester og arrangert konfirmantundervisning for nordmenn i området. Ettersom Sjømannskirken i denne perioden for alvor rettet blikket mot andre grupper nordmenn i utlandet enn bare sjøfolk, bestemte organisasjonens seg for å sende en egen prest til innlandsbyen i 1982.

28.07.2014 15:40

Sjømannskirken iBuckie

Under andre verdenskrig i 1942 åpnet Sjømannskirken leseværelse blant norske eksilfiskere i byen Buckie på nordkysten av Skottland, som på folkemunne hadde fått tilnavnet «Little Norway». Sjømannskirken ble værende i byen fram til 1946.

10.06.2014 14:38

Sjømannskirken iBuenos Aires

Den verste byen i verden kalte skandinaviske sjøfolk Buenos Aires på slutten av 1800-tallet. Med leseværelset plassert midt i havnekvarteret Boca, tok Sjømannskirken opp kampen mot de mange havnekneipene og bordellene som omgav lokalet på alle kanter.

28.07.2014 15:40

Sjømannskirken påBurntisland

11.06.2014 09:41

Sjømannskirken iBusan

Sjømannskirken hadde virksomhet i Busan i Sør-Korea i perioden 1986–1988.

10.06.2014 14:38

Sjømannskirken iCallao-Lima

Sjømannskirken hadde i en kort periode fra 1963 til 1968 husmor og assistent ansatt ved den danske (senere svenske) sjømannskirken i Callao i Peru.

10.06.2014 12:16

Sjømannskirken iCape Town

Sjømannskirken hadde virksomhet i Cape Town i periodene 1903–1904 og 1936–1938, for å ta seg av sjømenn i den norske handelsflåten og hvalfangere som oppholdt seg i havnebyen.

28.07.2014 15:40

Sjømannskirken iCardiff

I mange år var Cardiff, hovedstaden i Wales, sentrum for Sjømannskirkens arbeid sørvest i Storbritannia. Organisasjonen etablerte seg i byen så tidlig som i 1866. Bakgrunnen var det store antallet norske skip involvert i transport av norsk tømmer til byene rundt Bristolkanalen med eksport av kull i retur.

28.07.2014 15:41

Sjømannskirken iConstantza

28.07.2014 15:41

Sjømannskirken iCosta del Sol

Sjømannskirken tok opp arbeidet på Costa del Sol i Spania i 1990, etter forespørsel fra en engasjert gruppe norske pensjonister bosatt i området.

10.06.2014 14:38

Sjømannskirken iCuraçao

11.06.2014 09:41

Sjømannskirken iDubai

«Sjømannskirkens følger handelsflåten» var lenge organisasjonens motto, og da hovedparten av den norske tankskipflåten i begynnelsen av 1970 årene trafikkerte Den persiske gulfen ble regionen et satsingsområde for Sjømannskirken. Sjømannskirken startet virksomhet i Dubai i 1976.

10.06.2014 12:28

Sjømannskirken iDurban

Sjømannskirkens historie i Durban er på mange måter unik.

28.07.2014 15:41

Sjømannskirken iEuropoort

28.07.2014 15:42

Sjømannskirken iGenova

Etter andre verdenskrig økte norsk skipsfart på den italienske havnebyen Genova betraktelig, og Sjømannskirken etablerte seg derfor her i 1947.

28.07.2014 15:42

Sjømannskirken iGenéve

Sjømannskirken etablerte seg i Genève i 1995, milevis fra norske skip og sjøfolk. Så var det heller ikke sjømenn denne kirken var ment å skulle betjene, men den store gruppen nordmenn bosatt i byen.

28.07.2014 15:42

Sjømannskirken iGlasgow

Sjømannskirkens arbeid i Glasgow begynte allerede i 1866, men kom ikke inn i faste former før i 1909. Virksomheten ble nedlagt igjen i 1932, som følge av en tilbakegang i norsk skipsfart på havnebyen. Under andre verdenskrig opphold mange norske sjøfolk og andre grupper nordmenn seg i Glasgow, og Sjømannskirken tok derfor opp igjen arbeidet i perioden 1941–1947.

28.07.2014 15:42

Sjømannskirken påGran Canaria

Sjømannskirken etablerte seg på Gran Canaria i 1987.

28.07.2014 15:43

Sjømannskirken iGrangemouth

Helt siden etableringen av sjømannskirken i Leith nær Edinburgh i 1865, ble også havnebyen Grangemouth jevnlig besøkt av sjømannsprester og assistenter. I 1893 åpnet organisasjonen eget leseværelse i byen. Utenom et opphold i arbeidet under første verdenskrig, hadde Sjømannskirken virksomhet i byen fram til 1932.

28.07.2014 15:43

Sjømannskirken iGravesend


I 1929 opprettet Sjømannskirken virksomhet i Gravesend langs Themsen, som bistasjon til London. Arbeidet ble flyttet til Stanford-le-Hope i 1937.

28.07.2014 15:43

Sjømannskirken iGreenock

Havnebyen Greenock ved inngangen til elven Clyde i Skottland ble under andre verdenskrig en viktig alliert konvoihavn. Sjømannskirken åpnet derfor leseværelse her i perioden 1941–1945, for å være til stede for norske krigsseilere.

10.06.2014 14:39

Sjømannskirken iGulfport

I havnebyen Gulfport i Mississippi i USA hadde Sjømannskirken et leseværelse og en assistent i perioden 1912–1921. En dramatisk natt i 1915 holdt på å ta livet fra hele assistentfamilien.

28.07.2014 15:42

Sjømannskirken iGøteborg

Da Sjømannskirken besluttet å etablere seg i Gøteborg i 1947, hevet kritiske røster seg med innvendinger. Kunne det virkelig være behov for en sjømannskirke bare noen timer fra den norske grensen?

10.06.2014 14:40

Sjømannskirken iHalifax

Halifax i Nova Scotia ble en av de viktigste konvoihavnene under andre verdenskrig, og sjømannskirken hadde derfor virksomhet her i perioden 1941–1945.

28.07.2014 15:43

Sjømannskirken iHamburg

Sjømannskirken tok opp arbeidet blant skandinaviske sjøfolk i havnebyen Hamburg i Tyskland i 1907.

11.06.2014 09:42

Sjømannskirken iHong Kong

10.06.2014 14:40

Sjømannskirken iHouston

I andre halvdel av 1960-årene var Houston i rask vekst, og en av USAs største havner målt i tonnasje. Norsk skipsfart på havnebyen var betydelig, og sjømannskirken etablerte derfor virksomhet her i 1968/69.

28.07.2014 15:44

Sjømannskirken påIsland

I en kort periode på begynnelsen av 1900-tallet forkynte Sjømannskirken Guds ord til norske sildefiskere på Island.

12.06.2014 11:20

Sjømannskirken iKobe

I 1954 nådde Sjømannskirken helt til soloppgangens land, nærmere bestemt til den store havnebyen Kobe i Osaka-bukten i sentral-Japan. I nesten femti år hadde Sjømannskirken virksomhet i havnen.

28.07.2014 15:44

Sjømannskirken iKøbenhavn

Sjømannskirken etablerte seg i København i 1952 i lokalene til Dansk Inderlandsk Sømandsmission. I 1958 stod Kong Haakons Minnekirke ferdig, som gjennom nesten 60 år har vært et religiøst, sosialt og kulturelt samlingspunkt for både sjøfolk og utflyttede nordmenn i byen.

28.07.2014 15:44

Sjømannskirken påLanzarote

Sjømannskirken etablerte seg på den spanske ferieøya Lanzarote i 1989.

31.07.2014 09:33

Sjømannskirken iLe Havre

Sjømannskirken kom til Le Havre ved Seinens munning i Normandie allerede i 1872. Som en av Europas største havner var Le Havre et viktig anløpssted for norske skip, og byen fungerte som innskipningshavn for Paris i tiden før Seinen ble oppmudret. Sjømannskirken hadde virksomhet her fram til 1992.

31.07.2014 09:40

Sjømannskirken iLeith

Den en gang så travle havnebyen Leith like utenfor Edinburgh, er blitt kalt Den norske sjømannskirkens vugge. Det var her «Sjømannskirkens far» Johan Cordt Harmens Storjohann fikk sitt kall om å starte kirkelig arbeid for skandinaviske sjøfolk i utenlandske havner. Det var også den aller første havnebyen hvor Sjømannskirken etablerte seg i 1865. I over hundre år var sjømannskirken i Leith et samlingssted for skandinaviske sjøfolk og fastboende i området.

31.07.2014 09:50

Sjømannskirken iLisboa

Sjømannskirkens virksomhet i Lisboa i perioden 1973–1983 ble et kort kapittel i organisasjonens lange historie, og var i begynnelsen et samarbeid med den svenske sjømannskirken i byen.

31.07.2014 09:59

Sjømannskirken iLiverpool

«Og Liverpool er vel den styggeste by som ei skute kan tenkes å gå til […] Og likevel minnest eg jamt på min veg den kyrkja i Liverpool by. For der vart eg frelst ifra djevel og død og føddest til livet på ny,» heter det i Hartvig Kirans vise om Liverpool. Kirken det refereres til i teksten er sjømannskirken i Liverpool som åpnet i 1920.

31.07.2014 10:06

Sjømannskirken iLondon

Sjømannskirken kom til London i 1868 bare fire år etter at organisasjonen var stiftet, og det var grunnleggeren Johan Cordt Harmens Storjohann som dro til millionbyen for å ta opp virksomheten blant skandinaviske sjømenn. En egen sjømannskirke ble bygget i 1872. Spesielt under de to verdenskrigene ble sjømannskirken et viktig samlingspunkt.

31.07.2014 10:22

Sjømannskirken iMallorca

Mallorca var den første charterdestinasjonen for norske turister, og i mange år var det også den største. Sjømannskirken etablerte seg på øya i 1987.

31.07.2014 10:29

Sjømannskirken iManchester

Sjømannskirken hadde virksomhet i Manchester i perioden 1926–1941.

24.08.2014 18:38

Melbourne

Sjømannskirken var til stede i Melbourne i Australia i årene 1952–1967 og 1971–1972.

31.07.2014 10:34

Sjømannskirken iMethil

Methil, på nordsiden av Firth of Forth, var på begynnelsen av 1900-tallet en av Skottlands viktigste kullutskipingshavner, og mange norske skip var involvert i kullfrakten til andre europeiske havner. Sjømannskirken hadde leseværelse i Methil i periodene 1912–1927 og 1933–1950.

10.06.2014 14:40

Sjømannskirken iMiami

Økning i norsk skipsfartfart, flere fastboende nordmenn og turister var bakgrunnen for at det ble etablert sjømannskirke i Miami i 1981. I de første årene holdt kirken til i en trailervogn i havnen, som base for skipsbesøk. Ikke før i 2011 ble det bygget egen kirke.

31.07.2014 10:39

Sjømannskirken iMiddlesbrough

10.06.2014 14:41

Sjømannskirken iMobile

Sjømannskirken hadde virksomhet i gulfhavnen Mobile på sørkysten av USA i periodene 1893–1923, 1927–1931 og 1941–1948.

12.06.2014 11:21

Sjømannskirken iMoji

10.06.2014 14:41

Sjømannskirken iMontreal

Sjømannskirken etablerte seg i Montreal i 1929, og ble et samlingspunkt for sjøfolk så vel som fastboende skandinaver gjennom 65 år. Arbeidet ved kirken var lenge sesongbetont, ettersom sterk kulde om vinteren hindret skipstrafikk på St. Lawrence-elven om vinteren. Virksomhet ble lagt ned i 1994.

10.06.2014 14:41

Sjømannskirken iNew Orleans

I andre halvdel av 1800-tallet kom en økende andel norske skip til New Orleans. Mange nordmenn slo seg også ned i havnebyen i denne perioden, de fleste tilknyttet skipsfartsnæringen. Sjømannskirken etablerte seg i New Orleans i 1906.

10.06.2014 14:41

Sjømannskirken iNew York

Sjømannskirken i New York er en av organisasjonens lengstlevende, etablert allerede i 1878.Organisasjonen har siden den gang holdt til i fire ulike lokaler, og har utgjort et viktig samlingspunkt for nordmenn i verdensmetropolen.

31.07.2014 10:40

Sjømannskirken iNewport

Sjømannskirken hadde virksomhet i kullutskipingshavnen Newport i Bristolkanalen i perioden 1866–1927.

10.06.2014 14:42

Sjømannskirken iNorfolk

I 1929 ble pastor E.N. Ravnan sendt til Norfolk, Virginia, for å starte prøvevirksomhet på vegne av Sjømannskirken. Arbeidet ble tatt opp blant annet etter oppfordring fra Den norsk-amerikanske kirke i byen. Sjømannskirkens tilstedeværelse ble imidlertid kortvarig, da arbeidet ble avsluttet allerede i 1931.

31.07.2014 12:25

Sjømannskirken iNorth shields

I havnebyene North Shields og Newcastle, nordøst i England, ankom rundt 10 000 skandinaviske sjømenn årlig i midten av 1860-årene. Og den nyetablerte Sjømannskirken etablerte seg i North Shields allerede i 1865, som den andre av organisasjonens stasjoner.

25.08.2014 09:49

Offshoregruppen

12.06.2014 11:21

Sjømannskirken iOkpo

31.07.2014 12:49

Sjømannskirken iParis

De norske sjømannsprestene i Le Havre og Rouen kom fra 1870-årene av til Paris for å holde gudstjenester for nordmenn bosatt i byen. Først i 1987 ble det åpnet egen sjømannskirke i Paris.

12.06.2014 11:21

Sjømannskirken iPattaya

10.06.2014 14:42

Sjømannskirken iPensacola

Det fortelles at i havnebyen Pensacola i Florida på sørøstkysten av USA kunne det være opptil 50 norske seilskuter i havn samtidig. På grunn av de mange norske sjømennene som ankom, etablerte derfor Sjømannskirken sin aller første stasjon i USA nettopp her i 1876. Virksomheten ble lagt ned igjen i 1922.

10.06.2014 14:42

Sjømannskirken iPhiladelphia

Da sjømannsprest Halvor Midtbø ankom Philadelphia for å starte prøvevirksomhet på vegne av Sjømannskirken i 1912, måtte han selv ta i bruk hammeren for å få skikk på de nedslitte lokalene kirken disponerte. Det tok imidlertid ikke lang tid før en gjeng fastboende nordmenn strømmet til for å gi presten en hjelpende hånd. Gjennom hele 70 år var sjømannskirken et samlingsted for skandinaviske sjøfolk og fastboende i den store havnebyen, før virksomheten ble nedlagt i 1982.

12.06.2014 11:22

Sjømannskirken iPhuket

31.07.2014 12:54

Sjømannskirken iPireus

I 2002 startet Sjømannskirken prøvedrift med norsk assistent ved Skandinaviska Kyrkan i den greske havnebyen Pireus, sørvest for Aten. Prøvedriften ble nedlagt i mars 2005.

10.06.2014 12:28

Sjømannskirken iPort Elizabeth

Sjømannskirken var tilstede i Port Elizabeth i Sør-Afrika perioden 1903–1906. Og den første og eneste sjømannspresten på stedet, Ole Puntervold, oppsummerte de mange skipsbesøkene sine på denne måten: «…både villige og uvillige, interesserte og likgyldige, foragtere og troende er samlet om å høre.»

31.07.2014 12:57

Sjømannskirken iPort-De-Bouc

Sjømannskirkens arbeid i Port-de-Bouc ved Marseille ble av kort varighet, i perioden 1980–1983.

10.06.2014 14:42

Sjømannskirken i QuebecQuebec

Quebec i Canada ble Sjømanskirkens aller første stasjon på den andre siden av Atlanteren, etablert i 1876. Virksomheten ble lagt ned igjen i 1898.

11.06.2014 10:07

Reiseprestetjeneste iReiseprestetjeneste i Afrika

Sjømannskirken har hatt reiseprester i Afrika siden 1995.

12.06.2014 11:22

Reisepresttjenesten i Reisepresttjenesten Asia

12.06.2014 11:23

Reisepresttjenesten iReisepresttjenesten Japan

10.06.2014 14:42

Reisetjeneste påReisetjenesten Amerika

I årsskiftet 1984/85 ble sjømannskirkens arbeid i Baltimore omdefinert fra å være en tradisjonell sjømannskirke, til å bli reisetjeneste med den amerikanske østkysten som arbeidsfelt.

31.07.2014 13:01

Reisetjenesten iReisetjenesten Europa

Sjømannskirkens reisetjeneste i Europa ble etablert i 1978, for å komme i kontakt med norske skip som sjelden ankom havn med sjømannskirke. Virksomheten ble lagt ned igjen i 1999.

10.06.2014 14:43

Rio de Janeiro og reisetjenesten Sør-Amerika

Sjømannskirken etablerte seg for første gang i Rio de Janeiro allerede i 1897, men arbeidet ble kortvarig. Over hundre år etter det første forsøket, gav økt interesse i norsk næringsliv for investeringer i Brasil ny grobunn for en sjømannskirke i storbyen i 2013.

31.07.2014 13:04

Sjømannskirken iRotterdam

Sjømannskirken har vært til stede i havnebyen Rotterdam i Nederland siden 1870-årene, og er stadig et samlingspunkt for norske sjøfolk, trailersjåfører og nordmenn bosatt i området.

31.07.2014 13:16

Sjømannskirken iRouen

Sjømannskirken etablerte seg i Rouen i 1889, og ønsket skandinaviske sjøfolk velkommen i havn i over 60 år.

10.06.2014 14:43

Sjømannskirken iSan Fernando

10.06.2014 14:44

Sjømannskirken iSan Francisco

Sjømannskirken virksomhet i San Francisco fra 1950, ble en videreføring av Den norsk-lutherske kirkes arbeid for skandinaviske sjøfolk i byen.

11.06.2014 09:38

Sjømannskirken iSan Pedro

Sjømannskirken startet virksomhet i San Pedro i Los Angeles under andre verdenskrig, i 1941. Sjømannskirken ble fra begynnelsen et viktig møtested både for skandinaviske sjøfolk og utvandrere.

11.06.2014 09:38

Sjømannskirken iSantos

«Ja, er det noe sted det trengs sjømannskirke, så må det være i Santos», uttalte ofte sjømennene da presten kom om bord på skipsbesøk. For på de utallige havnekneipene i Brasils største eksporthavn kunne det gå hardt for seg. I over 100 år forsøkte Sjømannskirken å utgjøre et alternativt for de norske og skandinaviske sjømennene som gikk i land her.

12.06.2014 11:23

Sjømannskirken iShanghai

12.06.2014 11:24

Sjømannskirken iSingapore

31.07.2014 13:32

Sjømannskirken iSkottland/Aberdeen

I 2002 opprettet Sjømannskirken reisetjeneste i Skottland. Bakgrunnen var en stadig økning i norske skipsanløp rundt hele kysten av Skottland. I desember 2012 ble det etablert norsk sjømannskirke i Aberdeen, som dermed overtok ansvaret for skipsbesøk i skotske havner.

31.07.2014 13:41

Sjømannskirken iSouthampton

Sjømannskirken i Southampton i England åpnet i 1967 som et prøveprosjekt, på bakgrunn av en forventet økning i norsk skipstrafikk i området. Virksomheten ble lagt ned igjen i 1971.

31.07.2014 13:44

Sjømannskirken iStanford-le-Hope

Sjømannskirken hadde virksomhet i Stanford-le-Hope nær munningen av elven Themsen sørøst i England i perioden 1937–1989.

31.07.2014 13:52

Sjømannskirken iStettin

I perioden 1964–1968 hadde sjømannskirken en assistent ansatt ved den svenske sjømannskirken i Stettin i Polen.

31.07.2014 13:59

Sjømannskirken iStockholm

Sjømannskirken engasjerte seg for første gang i det norske menighetsarbeidet i Stockholm i 1950-årene, ved å holde månedlige gudstjenester i byen. En egen norsk kirke med navnet Kronprinsesse Märthas Kirke ble innviet i 1976 av Den norske kirke, og Sjømannskirken overtok driften av denne i 1994.

25.08.2014 09:53

Studentprestene

11.06.2014 10:07

Sjømannskirken iSuez

Sjømannskirken hadde virksomhet med base i den egyptiske havnebyen Suez over korte perioder i 1955–1956 og 1966–1967.

31.07.2014 14:03

Sjømannskirken iSwansea

Sjømannskirken etablerte seg i Swansea, Wales i 1907, i en periode da norsk skipsfart på havnebyen var økende. Virksomheten ble lagt ned igjen i 1966.

24.08.2014 18:48

Sydney

Sjømannskirken var til stede i Sydney i Australia i perioden 1954–1978. I 2004 åpnet organisasjonen sjømannskirke i byen for andre gang.

11.06.2014 09:39

Sjømannskirken iSydney

I 1909 ble det opprettet leseværelse i Sydney i Canada, som bistasjon til sjømannskirken i New York. Bakgrunnen for etableringen var norske skip som gikk i malm- og kulltrafikk på havnen. Virksomheten ble nedlagt igjen i 1921.

11.06.2014 09:39

Sjømannskirken iSør-Georgia

31.07.2014 14:24

Sjømannskirken påTenerife

Den spanske ferieøya Tenerife ble fra slutten av 1980-årene besøkt av den norske sjømannspresten på Gran Canaria, hovedsakelig i forbindelse med vielser. Men etter gjentatte anmodninger fra de stadig flere nordmennene på øya, konsulatet og den svenske kirken på Tenerife, kom Sjømannskirkens engasjement på øya etter hvert inn i fastere former. I 2007 etablerte organisasjonen fast tilstedeværelse i byen Los Cristianos sør på Tenerife, i Svenska kyrkan i utlandet sine lokaler. Ti år senere flyttet virksomheten inn i egen kirke i byen.

31.07.2014 14:28

Sjømannskirken iTorrevieja

Sjømannskirken begynte engasjementet sitt i det små i Torrevieja på den spanske Costa Blanca-kysten i slutten av 1980-årene blant fastboende og langtidsferierende nordmenn, før organisasjonen i 1998 etablerte seg i området på permanent basis. Siden 2004 har de ønsket velkommen til vafler, kaffe og en prat i egen sjømannskirke.

31.07.2014 14:34

Sjømannskirken iTyne Dock: South Shields

Sjømannskirken hadde virksomhet i kullutskipingshavnen Tyne Dock i perioden 1900–1925.

31.07.2014 14:38

Sjømannskirken iValencia

Sjømannskirken etablerte seg i Valencia i 1925. Den spanske havnebyen var Europas største fruktutskipingshavn, med stort anløp av norske båter. Virksomheten ble nedlagt igjen i 1936 på grunn av borgerkrigen i landet.

11.06.2014 09:39

Sjømannskirken iVeracruz

Sjømannskirken i Veracruz fikk en kort historie - knappe 3 år. Veracruz var en havn med spesielt vanskelige forhold for sjøfolk - og det var næringen selv som tok initiativet til å få i gang arbeidet.

16.12.2014 14:44

Verdensprestene

Helt siden etablering av organisasjonen har sjømannsprestene oppsøkt nordmenn der til enhver tid befinner seg i verden.

12.06.2014 11:24

Sjømannskirken iYokohama

Del