KirkeoversiktVåre kirker gjennom historien

SJØMANNSKIRKEN

Historien til Alanya

Sjømannskirken etablerte seg i Alanya i Tyrkia i 2008, og har blitt et populært møtested for de mange nordmennene som bor og ferierer i området.

SOLGÅRDEN

Historien til Albir-Villajoyosa

Etableringen på Solgården i Villajoyosa på den spanske Costa Blanca-kysten i 1979, var Sjømannskirkens første forsiktige steg mot et arbeid rettet mot norske turister i utlandet.

3 Alexandria 16 6 46 Tur I Byen Etter Tur Til Badestranden

Historien til Alexandria

I 1945 åpnet Sjømannskirken leseværelse i Alexandria i Egypt. Assistent ved Sjømannskirken, Ingvald Henriksen, ble utnevnt til bestyrer, og hadde også ansvaret for å besøke norske sjøfolk i Suez og andre omkringliggende havner. Virksomheten ble nedlagt igjen allerede i 1946.

KIRKEROMMET

Historien til Amsterdam

Sjømannskirkens arbeid i Amsterdam startet allerede i 1876, for å nå ut til de mange skandinaviske sjøfolkene som ankom nederlandske havner. Virksomheten har siden den gang blitt nedlagt og gjenopprettet en rekke ganger.

ELDSTE SJØMANNSKIRKE I DRIFT

Historien til Antwerpen

Sjømannskirken opprettet virksomhet i Antwerpen allerede i 1865, og er organisasjonens eldste stasjon i drift. En egen sjømannskirke ble innviet i 1870.

1 Sjømenn På Leseværelset 1956 Aruba Foto Sjømannskirken

Historien til Aruba

Den karibiske øya Aruba, like utenfor kysten av Venezuela, etablerte seg som en stor utskipningshavn for olje i løpet av mellomkrigstiden. Som et ledd i satsingen på å nå sjøfolkene som jobbet på de norske tankskipene etablerte Sjømannskirken seg på øya kort tid etter andre verdenskrig. Sjømannskirken på Aruba var lenge svært populær og holdt dørene åpne i nesten 30 år, fra 1947 til 1976.

NATTEVANDRING

Historien til Ayia Napa

Sjømannskirken etablerte seg i turistbyen Ayia Napa på Kypros i 1990.

1 Baltimore 1938 5 South Broadway Foto Sjømannskirken

Historien til Baltimore

«Den minste, men den mest hjemlige» ble det sagt om Sjømannskirkens første tilholdssted i Baltimore. Etablert i 1919 som bistasjon til Philadelphia, ble sjømannskirken i Baltimore et viktig samlingspunkt både for norske sjøfolk og norske utvandrerfamilier. I 1985 ble sjømannskirken solgt, og organisasjonens virksomhet i Baltimore omdefinert til reisetjeneste for USAs østkyst.

THE SCANDINAVIAN CHURCH

Historien til Bangkok

Sjømannskirken etablerte seg for første gang i Thailand i 1999, i storbyen Bangkok. I 2005 ble virksomheten flyttet til Pattaya litt lenger sørøst i landet.

VAKTMESTEREN

Historien til Barry

Etter initiativ fra skipsnæringen selv, ble det i 1890 åpnet sjømannskirke i Barry sør i Wales. I over 40 år ønsket Sjømannskirkens arbeidere sjøfolk velkommen her, fram til virksomheten ble lagt ned i 1931.

FØRSTE PREST

Historien til Berlin

Norsk menighetsarbeid i Berlin har en lang forhistorie, men det var ikke før i 1995 at en norsk sjømannsprest ble stasjonert i byen på permanent basis.

HAVNEOMRÅDET

Historien til Bilbao

Sjømannskirken etablerte seg for første gang i Spania i 1919, i havnebyen Bilbao, for å betjene norske skip involvert i jernmalmeksport. Virksomheten ble imidlertid lagt ned igjen etter bare to år.

NORSK SKIPSTRAFIKK

Historien til Blyth

På slutten av 1800-tallet var den britiske havnebyen Blyth godt besøkt av norske skip, og Sjømannskirken etablerte derfor virksomhet her i 1893. Arbeidet ble lagt ned igjen i 1938.

FEST PÅ KJERKA

Historien til Bordeaux

Sjømannskirken etablerte seg i Bordeaux i 1909, som følge av en økning i norsk skipsfart på franske havner. Der ble de værende til 1941.

EGNE LOKALER

Historien til Brüssel

Interessen for kirkelig tilstedeværelse blant nordmenn i Brüssel var stor, og sjømannskirken i Antwerpen hadde i en årrekke holdt gudstjenester og arrangert konfirmantundervisning for nordmenn i området. Ettersom Sjømannskirken i denne perioden for alvor rettet blikket mot andre grupper nordmenn i utlandet enn bare sjøfolk, bestemte organisasjonens seg for å sende en egen prest til innlandsbyen i 1982.

«LITTLE NORWAY»

Historien til Buckie

Under andre verdenskrig i 1942 åpnet Sjømannskirken leseværelse blant norske eksilfiskere i byen Buckie på nordkysten av Skottland, som på folkemunne hadde fått tilnavnet «Little Norway». Sjømannskirken ble værende i byen fram til 1946.

1 Fest I Kirken I Boca Før 1920 Foto Sjømannskirken

Historien til Buenos Aires

Den verste byen i verden kalte skandinaviske sjøfolk Buenos Aires på slutten av 1800-tallet. Med leseværelset plassert midt i havnekvarteret Boca, tok Sjømannskirken opp kampen mot de mange havnekneipene og bordellene som omgav lokalet på alle kanter.

HAVNEN I BURNTISLAND

Historien til Burntisland

I 1912 åpnet Sjømannskirken et leseværelse i kullutskipingshavnen Burntisland i Fife-distriktet i Skottland. En gammel pub like ved en jernbanebro gjorde nytten som leseværelse, og når togene suste forbi var det heller vanskelig å høre Guds ord.

JUL

Historien til Busan

Sjømannskirken hadde virksomhet i Busan i Sør-Korea i perioden 1986–1988.

1 Callao Lima Foto Jimohagen Www.Flickr.Com Some Rights Reserved 2

Historien til Callao-Lima

Sjømannskirken hadde i en kort periode fra 1963 til 1968 husmor og assistent ansatt ved den danske (senere svenske) sjømannskirken i Callao i Peru.

1 Misjonslokale Cape Town Ca 1900 Foto Sjømannskirken

Historien til Cape Town

Sjømannskirken hadde virksomhet i Cape Town i periodene 1903–1904 og 1936–1938, for å ta seg av sjømenn i den norske handelsflåten og hvalfangere som oppholdt seg i havnebyen.

SJØMANNSKIRKEN

Historien til Cardiff

I mange år var Cardiff, hovedstaden i Wales, sentrum for Sjømannskirkens arbeid sørvest i Storbritannia. Organisasjonen etablerte seg i byen så tidlig som i 1866. Bakgrunnen var det store antallet norske skip involvert i transport av norsk tømmer til byene rundt Bristolkanalen med eksport av kull i retur.

INNVIELSE

Historien til Constantza

Etableringen av en sjømannskirke i Constantza på den rumenske kysten ved Svartehavet, står som et eksempel på hvilken handlekraft og engasjement det fantes blant organisasjonens kvinneforeninger hjemme i Norge. Sjømannskirken ble åpnet i 1935, men nedlagt igjen etter kort tid i 1939.

SJØMANNSKIRKEN

Historien til Costa del Sol

Sjømannskirken tok opp arbeidet på Costa del Sol i Spania i 1990, etter forespørsel fra en engasjert gruppe norske pensjonister bosatt i området.

0 Hilsen Fra Kirketerrassen Curacao Foto Sjømannskirken

Historien til Curaçao

PÅ BUSSTUR

Historien til Dubai

«Sjømannskirkens følger handelsflåten» var lenge organisasjonens motto, og da hovedparten av den norske tankskipflåten i begynnelsen av 1970 årene trafikkerte Den persiske gulfen ble regionen et satsingsområde for Sjømannskirken. Sjømannskirken startet virksomhet i Dubai i 1976.

1 Sjømannsprestens Bolig Og Leseværelset 1924 Foto Sjømannskirken

Historien til Durban

Sjømannskirkens historie i Durban er på mange måter unik.

SJØMANNSKIRKEN

Historien til Europoort

Sjømannskirken i Europoort ble åpnet i 1964 for å betjene de store nye havneanleggene utenfor Rotterdam. Kirken ble innviet av Kong Olav, og bar også hans navn. På det meste besøkte over 14 000 sjømenn sjømannskirken i 1973, og sjømannskirkens ansatte utførte over 900 skipsbesøk. På grunn av nedgang i antallet norske skip og sjøfolk ble virksomheten innstilt i 1992.

INGEN TYPISK SJØMANNSKIRKE

Historien til Genéve

Sjømannskirken etablerte seg i Genève i 1995, milevis fra norske skip og sjøfolk. Så var det heller ikke sjømenn denne kirken var ment å skulle betjene, men den store gruppen nordmenn bosatt i byen.

DEN VAKRESTE?

Historien til Genova

Etter andre verdenskrig økte norsk skipsfart på den italienske havnebyen Genova betraktelig, og Sjømannskirken etablerte seg derfor her i 1947. Organisasjonen drev virksomhet i byen frem til 1981.

SJØMANNSKIRKEN

Historien til Glasgow

Sjømannskirkens arbeid i Glasgow begynte allerede i 1866, men kom ikke inn i faste former før i 1909. Virksomheten ble nedlagt igjen i 1932, som følge av en tilbakegang i norsk skipsfart på havnebyen. Under andre verdenskrig opphold mange norske sjøfolk og andre grupper nordmenn seg i Glasgow, og Sjømannskirken tok derfor opp igjen arbeidet i perioden 1941–1947.

SJØMANNSKIRKEN

Historien til Gran Canaria

Sjømannskirken etablerte seg på Gran Canaria i 1987.

GRANGEMOUTH

Historien til Grangemouth

Helt siden etableringen av sjømannskirken i Leith nær Edinburgh i 1865, ble også havnebyen Grangemouth jevnlig besøkt av sjømannsprester og assistenter. I 1893 åpnet organisasjonen eget leseværelse i byen. Utenom et opphold i arbeidet under første verdenskrig, hadde Sjømannskirken virksomhet i byen fram til 1932.

GRAVESEND

Historien til Gravesend

I 1929 opprettet Sjømannskirken virksomhet i Gravesend langs Themsen, som bistasjon til London. Arbeidet ble flyttet til Stanford-le-Hope i 1937.

GREENOCK 17.MAI

Historien til Greenock

Havnebyen Greenock ved inngangen til elven Clyde i Skottland ble under andre verdenskrig en viktig alliert konvoihavn. Sjømannskirken åpnet derfor leseværelse her i perioden 1941–1945, for å være til stede for norske krigsseilere.

2 Gulfport Kapel Med En Fest, Tatt I Perioden 1912–1915 Foto Sjømannskirken

Historien til Gulfport

I havnebyen Gulfport i Mississippi i USA hadde Sjømannskirken et leseværelse og en assistent i perioden 1912–1921. En dramatisk natt i 1915 holdt på å ta livet fra hele assistentfamilien.

17. MAI

Historien til Gøteborg

Da Sjømannskirken besluttet å etablere seg i Gøteborg i 1947, hevet kritiske røster seg med innvendinger. Kunne det virkelig være behov for en sjømannskirke bare noen timer fra den norske grensen? Sjømannskirkens generalforsamling vedtok i juni 2011 å legge ned sjømannskirken i Gøteborg fra 1. september samme år.

1 Halifax. Festlig Samvær En Torsdagskveld På Halifax Leseværelse Bergens Sjøfartsmuseum Sjømannskirken 2

Historien til Halifax

Halifax i Nova Scotia ble en av de viktigste konvoihavnene under andre verdenskrig, og sjømannskirken hadde derfor virksomhet her i perioden 1941–1945.

LESEVÆRELSE

Historien til Hamburg

Sjømannskirken tok opp arbeidet blant skandinaviske sjøfolk i havnebyen Hamburg i Tyskland i 1907.

17. MAI PÅ SJØMANNSKIRKEN

Historien til Hong Kong

Som en av verdens største havnebyer dukket Hong Kong stadig opp på Sjømannskirkens radar, men det var ytre omstendigheter som gjorde at arbeidet for alvor kom i gang i byen i 1938. Bakgrunnen for etableringen finnes i andre verdenskrig og i en legende av en sjømannsprest. Sjømannskirken i Hong Kong hadde sin storhetstid i 1950- og 1960-årene, og ble lagt ned i 1983.

1 Staben I Houston Utenfor Kirken 2007 Foto Sjømannskirken

Historien til Houston

I andre halvdel av 1960-årene var Houston i rask vekst, og en av USAs største havner målt i tonnasje. Norsk skipsfart på havnebyen var betydelig, og sjømannskirken etablerte derfor virksomhet her i 1968/69.

NORSK SILDEFISKE

Historien til Island

I en kort periode på begynnelsen av 1900-tallet forkynte Sjømannskirken Guds ord til norske sildefiskere på Island.

KONGELIG BESØK I 1978

Historien til Kobe

I 1954 nådde Sjømannskirken helt til soloppgangens land, nærmere bestemt til den store havnebyen Kobe i Osaka-bukten i sentral-Japan. I nesten femti år hadde Sjømannskirken virksomhet i havnen.

FØRSTEREISGUTT STÅR KONFIRMANT

Historien til København

Sjømannskirken etablerte seg i København i 1952 i lokalene til Dansk Inderlandsk Sømandsmission. I 1958 stod Kong Haakons Minnekirke ferdig, som gjennom nesten 60 år har vært et religiøst, sosialt og kulturelt samlingspunkt for både sjøfolk og utflyttede nordmenn i byen.

INNVIELSE

Historien til Lanzarote

Sjømannskirken etablerte seg på den spanske ferieøya Lanzarote i 1989.

VELKOMMEN

Historien til Le Havre

Sjømannskirken kom til Le Havre ved Seinens munning i Normandie allerede i 1872. Som en av Europas største havner var Le Havre et viktig anløpssted for norske skip, og byen fungerte som innskipningshavn for Paris i tiden før Seinen ble oppmudret. Sjømannskirken hadde virksomhet her fram til 1992.

SKANDINAVISK SAMLINGSSTED

Historien til Leith

Den en gang så travle havnebyen Leith like utenfor Edinburgh, er blitt kalt Den norske sjømannskirkens vugge. Det var her «Sjømannskirkens far» Johan Cordt Harmens Storjohann fikk sitt kall om å starte kirkelig arbeid for skandinaviske sjøfolk i utenlandske havner. Det var også den aller første havnebyen hvor Sjømannskirken etablerte seg i 1865. I over hundre år var sjømannskirken i Leith et samlingssted for skandinaviske sjøfolk og fastboende i området.

JULEBASAR

Historien til Lisboa

Sjømannskirkens virksomhet i Lisboa i perioden 1973–1983 ble et kort kapittel i organisasjonens lange historie, og var i begynnelsen et samarbeid med den svenske sjømannskirken i byen.

1F8cd866205f449cb2e0f9ab67bc0ae4

Historien til Liverpool

«Og Liverpool er vel den styggeste by som ei skute kan tenkes å gå til […] Og likevel minnest eg jamt på min veg den kyrkja i Liverpool by. For der vart eg frelst ifra djevel og død og føddest til livet på ny,» heter det i Hartvig Kirans vise om Liverpool. Kirken det refereres til i teksten er sjømannskirken i Liverpool som åpnet i 1920.

SJØMANNSKIRKEN

Historien til London

Sjømannskirken kom til London i 1868 bare fire år etter at organisasjonen var stiftet, og det var grunnleggeren Johan Cordt Harmens Storjohann som dro til millionbyen for å ta opp virksomheten blant skandinaviske sjømenn. En egen sjømannskirke ble bygget i 1872. Spesielt under de to verdenskrigene ble sjømannskirken et viktig samlingspunkt.

SVENSKA KYRKAN

Historien til Mallorca

Mallorca var den første charterdestinasjonen for norske turister, og i mange år var det også den største. Sjømannskirken etablerte seg på øya i 1987.

FEST PÅ KJERKA

Historien til Manchester

Sjømannskirken hadde virksomhet i Manchester i perioden 1926–1941.

17 Mai Melbourne

Historien til Melbourne

Sjømannskirken var til stede i Melbourne i Australia i årene 1952–1967 og 1971–1972.

LESEVÆRELSET

Historien til Methil

Methil, på nordsiden av Firth of Forth, var på begynnelsen av 1900-tallet en av Skottlands viktigste kullutskipingshavner, og mange norske skip var involvert i kullfrakten til andre europeiske havner. Sjømannskirken hadde leseværelse i Methil i periodene 1912–1927 og 1933–1950.

1 Den Nye Kirken I Davie Foto Sjømannskirken

Historien til Miami

Økning i norsk skipsfartfart, flere fastboende nordmenn og turister var bakgrunnen for at det ble etablert sjømannskirke i Miami i 1981. I de første årene holdt kirken til i en trailervogn i havnen, som base for skipsbesøk. Ikke før i 2011 ble det bygget egen kirke.

SKIPSBESØK

Historien til Middlesbrough

1 Juletræfesten I Mobile 2 Januar 1917 I German Relief Hall Foto Sjømannskirken

Historien til Mobile

Sjømannskirken hadde virksomhet i gulfhavnen Mobile på sørkysten av USA i periodene 1893–1923, 1927–1931 og 1941–1948.

EN EKTE SJØMANNSKIRKE

Historien til Moji

I 1968, under den norske skipsfartens gullalder i Japan, opprettet Sjømannskirken virksomhet i den japanske havnen Moji. Sjømannskirken der ble den mest isolerte av alle sjømannskirkene, og ble lagt ned etter femten års drift.

1 Skirenn Mikael Løken Og Bent Hylland Tråkker Opp Skisporet Montreal BH Bildearkiv Foto Arnt Edvin Nøkland Sjømannskirken 2

Historien til Montreal

Sjømannskirken etablerte seg i Montreal i 1929, og ble et samlingspunkt for sjøfolk så vel som fastboende skandinaver gjennom 65 år. Arbeidet ved kirken var lenge sesongbetont, ettersom sterk kulde om vinteren hindret skipstrafikk på St. Lawrence-elven om vinteren. Virksomhet ble lagt ned i 1994.

1 Jazzgudstjeneste Foto Sjømannskirken

Historien til New Orleans

I andre halvdel av 1800-tallet kom en økende andel norske skip til New Orleans. Mange nordmenn slo seg også ned i havnebyen i denne perioden, de fleste tilknyttet skipsfartsnæringen. Sjømannskirken etablerte seg i New Orleans i 1906. Sjømannskirken besluttet å legge ned virksomheten i 2016.

1 Sjømannskirkens Største Stasjon Foto Sjømannskirken

Historien til New York

Sjømannskirken i New York er en av organisasjonens lengstlevende, etablert allerede i 1878.Organisasjonen har siden den gang holdt til i fire ulike lokaler, og har utgjort et viktig samlingspunkt for nordmenn i verdensmetropolen.

1 Kirken I Newport

Historien til Newport

Sjømannskirken hadde virksomhet i kullutskipingshavnen Newport i Bristolkanalen i perioden 1866–1927.

1 Kirken I Norfolk 1920 Åra Foto Sjømannskirken

Historien til Norfolk

I 1929 ble pastor E.N. Ravnan sendt til Norfolk, Virginia, for å starte prøvevirksomhet på vegne av Sjømannskirken. Arbeidet ble tatt opp blant annet etter oppfordring fra Den norsk-amerikanske kirke i byen. Sjømannskirkens tilstedeværelse ble imidlertid kortvarig, da arbeidet ble avsluttet allerede i 1931.

SJØMANNSKIRKEN

Historien til North shields

I havnebyene North Shields og Newcastle, nordøst i England, ankom rundt 10 000 skandinaviske sjømenn årlig i midten av 1860-årene. Og den nyetablerte Sjømannskirken etablerte seg i North Shields allerede i 1865, som den andre av organisasjonens stasjoner. Virksomheten ble lagt ned i 1967.

17. MAI

Historien til Okpo

Det var norske bedrifter som i 2009 kontaktet Sjømannskirken med ønske om at organisasjonen skulle etablere virksomhet i Okpo, på øya Geoje i Sør-Korea, hvor rundt 800 nordmenn oppholdt seg i forbindelse med arbeid. De fleste var engasjert som prosjektansatte innen bygging av skip- og oljerigger på øyas store skipsverft Samsung, DSME og Hyundai. I mars 2018 ble Sjømannskirkens virksomhet i Okpo avviklet.

FØRSTE PREST

Historien til Paris

De norske sjømannsprestene i Le Havre og Rouen kom fra 1870-årene av til Paris for å holde gudstjenester for nordmenn bosatt i byen. Først i 1987 ble det åpnet egen sjømannskirke i Paris.

SJØMANNSKIRKEN

Historien til Pattaya

Sjømannskirken etablerte seg i den populære feriebyen Pattaya i Thailand i 2005 blant solhungrige nordmenn.

1 Pensacola Bildet Er Tatt Etter 1887 Foto Bergens Sjøfartsmuseum Sjømannskirken 2

Historien til Pensacola

Det fortelles at i havnebyen Pensacola i Florida på sørøstkysten av USA kunne det være opptil 50 norske seilskuter i havn samtidig. På grunn av de mange norske sjømennene som ankom, etablerte derfor Sjømannskirken sin aller første stasjon i USA nettopp her i 1876. Virksomheten ble lagt ned igjen i 1922.

1 1 Påskedag 1949 Philadelphia Pastor Woxen Foto Sjømannskirken

Historien til Philadelphia

Da sjømannsprest Halvor Midtbø ankom Philadelphia for å starte prøvevirksomhet på vegne av Sjømannskirken i 1912, måtte han selv ta i bruk hammeren for å få skikk på de nedslitte lokalene kirken disponerte. Det tok imidlertid ikke lang tid før en gjeng fastboende nordmenn strømmet til for å gi presten en hjelpende hånd. Gjennom hele 70 år var sjømannskirken et samlingsted for skandinaviske sjøfolk og fastboende i den store havnebyen, før virksomheten ble nedlagt i 1982.

SJØMANNSKIRKE & PÅRØRENDESENTER

Historien til Phuket

Sjømannskirken i Phuket ble opprettet 17. januar 2005 for å være til stede for norske pårørende og overlevende etter flodbølgekatastrofen 26. desember 2004. Sjømannskirken var åpen i et år.

DEN SKANDINAVISKE KIRKEN

Historien til Pireus

I 2002 startet Sjømannskirken prøvedrift med norsk assistent ved Skandinaviska Kyrkan i den greske havnebyen Pireus, sørvest for Aten. Prøvedriften ble nedlagt i mars 2005.

SJØMANNSKIRKEN

Historien til Port de Bouc

Sjømannskirkens arbeid i Port-de-Bouc ved Marseille ble av kort varighet, i perioden 1980–1983.

1 Port Elizabeth 1886 Sør Afrika Foto Sjømannskirken

Historien til Port Elizabeth

Sjømannskirken var tilstede i Port Elizabeth i Sør-Afrika perioden 1903–1906. Og den første og eneste sjømannspresten på stedet, Ole Puntervold, oppsummerte de mange skipsbesøkene sine på denne måten: «…både villige og uvillige, interesserte og likgyldige, foragtere og troende er samlet om å høre.»

Quebec

Historien til Quebec

Quebec i Canada ble Sjømanskirkens aller første stasjon på den andre siden av Atlanteren, etablert i 1876. Virksomheten ble lagt ned igjen i 1898.

1 Ambulerende Sjømannsprest Knut Lyngseth I Kongo Foto Kristian Helgesen Sjømannskirken 2

Historien til Reiseprestetjeneste i Afrika

Sjømannskirken har hatt reiseprester i Afrika siden 1995.

FILIPPINSK 17. MAI

Historien til Reisepresttjenesten Asia

Sjømannskirkens reisepresttjenester i Asia hadde sitt utspring i en utvidelse av organisasjonens verdensomspennende reisetjeneste opprettet i 1995, og utgjør et viktig bidrag til Sjømannskirkens mandat som Norsk kirke i utlandet.

REISETJENESTEN I JAPAN

Historien til Reisepresttjenesten Japan

1 Sjømannsmisjonens Kjell Rasmussen Til Skipsbesøk På MS Kassel. BH 12 87 Foto Sjømannskirken 2

Historien til Reisetjenesten Amerika

I årsskiftet 1984/85 ble sjømannskirkens arbeid i Baltimore omdefinert fra å være en tradisjonell sjømannskirke, til å bli reisetjeneste med den amerikanske østkysten som arbeidsfelt.

UTDELING AV AVISER

Historien til Reisetjenesten Europa

Sjømannskirkens reisetjeneste i Europa ble etablert i 1978, for å komme i kontakt med norske skip som sjelden ankom havn med sjømannskirke. Virksomheten ble lagt ned igjen i 1999.

1 Gudstjeneste I Rio Foto Sjømannskirken

Historien til Rio de Janeiro og reisetjenesten Sør-Amerika

Sjømannskirken etablerte seg for første gang i Rio de Janeiro allerede i 1897, men arbeidet ble kortvarig. Over hundre år etter det første forsøket, gav økt interesse i norsk næringsliv for investeringer i Brasil ny grobunn for en sjømannskirke i storbyen i 2013.

SJØMANNSKIRKEN

Historien til Rotterdam

Sjømannskirken har vært til stede i havnebyen Rotterdam i Nederland siden 1870-årene, og er stadig et samlingspunkt for norske sjøfolk, trailersjåfører og nordmenn bosatt i området.

ST. OLAVS KIRKE

Historien til Rouen

Sjømannskirken etablerte seg i Rouen i 1889, og ønsket skandinaviske sjøfolk velkommen i havn i over 60 år.

1 San Fernando Trinidad BH Arkivet Foto Sjømannskirken

Historien til San Fernando

Det var den legendariske sjømannspresten Johan Nielsen som i 1959 satte pensjonisttilværelsen til side, og etablerte sjømannskirke i San Fernando på øya Trinidad i Karibia. Og gjennom 25 år ble sjømenn fra alle nasjonaliteter ønsket velkommen her.

1 Kirkebuss San Francisco Ca 1962 Foto Sjømannskirken Bergens Sjøfartsmuseum 2

Historien til San Francisco

Sjømannskirken virksomhet i San Francisco fra 1950, ble en videreføring av Den norsk-lutherske kirkes arbeid for skandinaviske sjøfolk i byen.

10 Kirkerom Altertavle Foto Sjømannskirken

Historien til San Pedro

Sjømannskirken startet virksomhet i San Pedro i Los Angeles under andre verdenskrig, i 1941. Sjømannskirken ble fra begynnelsen et viktig møtested både for skandinaviske sjøfolk og utvandrere.

10 Leseværelset I Santos Foto Sjømannskirken

Historien til Santos

«Ja, er det noe sted det trengs sjømannskirke, så må det være i Santos», uttalte ofte sjømennene da presten kom om bord på skipsbesøk. For på de utallige havnekneipene i Brasils største eksporthavn kunne det gå hardt for seg. I over 100 år forsøkte Sjømannskirken å utgjøre et alternativt for de norske og skandinaviske sjømennene som gikk i land her.

SJØMANNSKIRKEN I YANTZEPOO ROAD

Historien til Shanghai

Historien om sjømannskirken i Shanghai er historien som aldri ble. Det som skulle være Sjømannskirkens storsatsing i Det fjerne østen strandet gang på gang.

SJØMANNSKIRKEN I SINGAPORE

Historien til Singapore

Sjømannskirken etablerte seg litt nølende i Singapore i 1955. Det tok imidlertid ikke lang tid før organisasjonen ristet av seg all tvil. Sjømannskirken var kommet for å bli i den lille, men svært betydningsfulle bystaten i Sørøst-Asia.

REISETJENESTE

Historien til Skottland/Aberdeen

I 2002 opprettet Sjømannskirken reisetjeneste i Skottland. Bakgrunnen var en stadig økning i norske skipsanløp rundt hele kysten av Skottland. I desember 2012 ble det etablert norsk sjømannskirke i Aberdeen, som dermed overtok ansvaret for skipsbesøk i skotske havner.

SJØMANNSKIRKENS LOKALER

Historien til Southampton

Sjømannskirken i Southampton i England åpnet i 1967 som et prøveprosjekt, på bakgrunn av en forventet økning i norsk skipstrafikk i området. Virksomheten ble lagt ned igjen i 1971.

LESEVÆRELSET

Historien til Stanford le Hope

Sjømannskirken hadde virksomhet i Stanford-le-Hope nær munningen av elven Themsen sørøst i England i perioden 1937–1989.

STETTIN

Historien til Stettin

I perioden 1964–1968 hadde sjømannskirken en assistent ansatt ved den svenske sjømannskirken i Stettin i Polen.

SJØMANNSKIRKEN

Historien til Stockholm

Sjømannskirken engasjerte seg for første gang i det norske menighetsarbeidet i Stockholm i 1950-årene, ved å holde månedlige gudstjenester i byen. En egen norsk kirke med navnet Kronprinsesse Märthas Kirke ble innviet i 1976 av Den norske kirke, og Sjømannskirken overtok driften av denne i 1994.

MS Tarn I Suezkanalen På Vei Mot Australia I 1956 Foto Reynir Oddsson Norsk Maritimt Museum

Historien til Suez

Sjømannskirken hadde virksomhet med base i den egyptiske havnebyen Suez over korte perioder i 1955–1956 og 1966–1967.

ET LANDEMERKE

Historien til Swansea

Sjømannskirken etablerte seg i Swansea, Wales i 1907, i en periode da norsk skipsfart på havnebyen var økende. Virksomheten ble lagt ned igjen i 1966.

Dsc0152

Historien til Sydney

Sjømannskirken var til stede i Sydney i Australia i perioden 1954–1978. I 2004 åpnet organisasjonen sjømannskirke i byen for andre gang. I 2015 ble arbeidet omgjort til en ren ambulerende tjeneste i Australia og New Zealand, uten fast kirkebygg.

1 Sydney Canada Steel And Coal Piers Foto Postkort Wikimedia Commons 2

Historien til Sydney i Canada

I 1909 ble det opprettet leseværelse i Sydney i Canada, som bistasjon til sjømannskirken i New York. Bakgrunnen for etableringen var norske skip som gikk i malm- og kulltrafikk på havnen. Virksomheten ble nedlagt igjen i 1921.

2 Innvielsen Av Gryteviken Kirke 25 Desember 1913 Foto Hvalfangstmuseet

Historien til Sør-Georgia

Det kirkelige arbeidet på øya Sør-Georgia i Antarktis bød på store utfordringer i et beinhardt hvalfangermiljø for sjømannsprestene som virket her i perioden 1925–1932.

17. MAI

Historien til Tenerife

Den spanske ferieøya Tenerife ble fra slutten av 1980-årene besøkt av den norske sjømannspresten på Gran Canaria, hovedsakelig i forbindelse med vielser. Men etter gjentatte anmodninger fra de stadig flere nordmennene på øya, konsulatet og den svenske kirken på Tenerife, kom Sjømannskirkens engasjement på øya etter hvert inn i fastere former. I 2007 etablerte organisasjonen fast tilstedeværelse i byen Los Cristianos sør på Tenerife, i Svenska kyrkan i utlandet sine lokaler. Ti år senere flyttet virksomheten inn i egen kirke i byen.

TORREVIEJA

Historien til Torrevieja

Sjømannskirken begynte engasjementet sitt i det små i Torrevieja på den spanske Costa Blanca-kysten i slutten av 1980-årene blant fastboende og langtidsferierende nordmenn, før organisasjonen i 1998 etablerte seg i området på permanent basis. Siden 2004 har de ønsket velkommen til vafler, kaffe og en prat i egen sjømannskirke.

LESEVÆRELSE OG KAPELL

Historien til Tyne Dock: South Shields

Sjømannskirken hadde virksomhet i kullutskipingshavnen Tyne Dock i perioden 1900–1925.

LESEVÆRELSET

Historien til Valencia

Sjømannskirken etablerte seg i Valencia i 1925. Den spanske havnebyen var Europas største fruktutskipingshavn, med stort anløp av norske båter. Virksomheten ble nedlagt igjen i 1936 på grunn av borgerkrigen i landet.

1 Sjømannskirken Veracruz Foot Sjømannskirken

Historien til Veracruz

Sjømannskirken i Veracruz fikk en kort historie - knappe 3 år. Veracruz var en havn med spesielt vanskelige forhold for sjøfolk - og det var næringen selv som tok initiativet til å få i gang arbeidet.

445858A8addb4d02bb8242f0036fbde

Historien til Verdensprestene

Helt siden etablering av organisasjonen har sjømannsprestene oppsøkt nordmenn der til enhver tid befinner seg i verden.

SØMANDSKIRKEN I YOKOHAMA

Historien til Yokohama

Sammenfallende med den store gullalderen for norsk skipsfart på Japan hadde Sjømannskirken en husmorstilling ved den danske sjømannskirken i Yokohama fra 1968 til 1974. I disse årene kom det nemlig langt flere norske skip dit enn danske.

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info