Historien tilSjømannskirken i Bangkok

Sjømannskirken etablerte seg for første gang i Thailand i 1999, i storbyen Bangkok. I 2005 ble virksomheten flyttet til Pattaya litt lenger sørøst i landet.

Høsten 1999 etablerte Sjømannskirken seg i Bangkok, i kirkelokalene til Svenska kyrkan i utlandet som hadde vært til stede i byen siden 1993. Svenska kyrkan i Bangkok skiftet da navn til The Scandinavian Church. Bakgrunnen for Sjømannskirkens etablering var at et økende antall nordmenn oppholdt seg i Thailand hvert år. Norske turister kom for kortere eller lengre perioder, mens andre ønsket å bosette seg i landet for godt. Også norsk næringsliv var i denne perioden på offensiven både i Bangkok og i andre byer Thailand.

De fastboende skandinavene utgjorde den største besøksgruppen ved kirken, og ved årtusenskiftet hadde kirken i overkant av 10 000 besøkende årlig. Det ble holdt gudstjenester annen hver uke og arrangert samtalegrupper, basargrupper, barnegrupper og andre sosiale aktiviteter. Fengselsbesøk var en annen viktig del av kirkens arbeid. Flere skandinaver sonet straffer på over 30–40 år i thailandske fengsel, og prestene ved The Scandinavian Church kom for å besøke de innsatte flere ganger i uken og holdt kontakt med deres pårørende hjemme.

Til Pattaya

I tillegg til kirke- og menighetsarbeidet i Bangkok besøkte sjømannskirken også regelmessig de mange nordmennene i turistbyen Pattaya litt lenger sørøst i landet. I 2005 vurderte Sjømannskirken det slik at det var større behov for en sjømannskirke i Pattaya ettersom byen nå hadde det største norske miljøet i Thailand, og flyttet dermed virksomheten hit. De ansatte ved sjømannskirken i Pattaya reiser fortsatt regelmessig for å besøke nordmenn i Bangkok.

Kirken i dag

87688570 201396000974436 2067780363635130368 N 16X9

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 6/1999
  • Sjømannskirkens årbøker 1994–2002
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2005

9. feb 2022 kl 13.42 Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info