Historien tilSjømannskirken i Barry

Etter initiativ fra skipsnæringen selv, ble det i 1890 åpnet sjømannskirke i Barry sør i Wales. I over 40 år ønsket Sjømannskirkens arbeidere sjøfolk velkommen her, fram til virksomheten ble lagt ned i 1931.

Det var ikke det store antallet norske skip som ankom Barry, men likevel startet Sjømannskirken opp virksomhet her i 1890. Det var den norske skipsrederen August Bernhard Tellefsen bosatt i Cardiff som gjorde dette mulig, ved å finansiere byggingen av en sjømannskirke.

Kirken i Barry lå inne på selve dokkområdet, og ble innviet 27. april 1890. Fra innvielsesfesten ble det fortalt følgende: 

 

Nordmændene har været de første til at møde sine Sømænd med Kirke og Læseværelse ved Barry Docks i Wales. Vel er Trafiken der endnu ikke saa stor, men Dokselskabet gjør alt muligt for at trække den dit, og store, bekvemt beliggende og tidsmæsing indrettede er Dokkerne. […] Ved Kirkens Indvielse, 3dje Søndag efter Paaske, var der circa 150 Mennesker tilstede; de fleste var Sømænd og Fastboende, som kom derud fra Cardiff; i Barry Docks laa kun et skandinavisk Skib den Dag.

Indvielseshandlingen kunde udføres med Høytidelighed, som ved Ritualet bestemt, og tilstede var foruden Presterne Grøndahl, Hall, Schjelderup og Snellmann ogsaa den tysk-lutherske Sømandsprest i Cardiff; han havde lært Salme 84 paa norsk og læste den.  BUD & HILSEN NR. 8/1890

 

Sjømannskirken i Barry ble drevet som bistasjon til Cardiff, og det var ikke før i 1917 at stasjonen fikk egen medarbeider bosatt på stedet. Arbeidet ble nedlagt i 1931 på grunn av liten skipstrafikk.


Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 8/1890
  • Vilhelm Vilhelmsen: «Den norske sjømannsmisjon i 75 år, 1864–1939.»Festskrift utgitt av foreningens hovedstyre, Bergen 1939

9. feb 2022 kl 13.42 Historikarverksemda

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info