Historien tilSjømannskirken i Burntisland

I 1912 åpnet Sjømannskirken et leseværelse i kullutskipingshavnen Burntisland i Fife-distriktet i Skottland. En gammel pub like ved en jernbanebro gjorde nytten som leseværelse, og når togene suste forbi var det heller vanskelig å høre Guds ord.

Kullutskipningshavnen Burntisland ble tidlig besøkt av sjømannspresten i Leith, som lå rett over fjorden. Men det var først i 1890-årene at den skandinaviske skipstrafikken ble så stor på havnen at disse besøkene ble regelmessige. Sjømannskirken hadde ingen lokaler i dersteds på den tiden, og møtene ble dermed holdt ombord på skipene.

Antallet norske skip som anløp de skotske havnene var stigende, og på begynnelsen av 1900-tallet var aktiviteten så stor at Sjømannskirken i 1912 åpnet to leseværelser i Fife-distriktet – i Burntisland og i Methil. I Burntisland fikk Sjømannskirken leid en gammel pub like ved en jernbanebro, i nærheten av dokkene. I Bud & Hilsen, Sjømannskirkens eget blad, kunne en i 1913 lese følgende om etableringen:

Vi har leiet Lokale sammen med den tyske Sjømandsmission, saa vi har hvert vort store Rum. I det Lokale har Byens ældste Brændevinsret hat sine Utskjænkningsrum i over 100 Aar. Over Døren, hvor der i alle disse Aar har staat «Old Scotch Whisky», staar nu med store Bokstaver: «Den norske Sjømandsmission». Det meste av Sommeren gik med til at sette alt i nogenlunde Stand. Assistent Frøshaug gjorde det meste av dette Arbeid selv, og det er jo ikke saa liten Forandring der maa foretages for at gjøre en gammel Restaurant om til Missionslokale.

Leseværelset i Burntisland fikk egen assistent fra 1914, men på grunn av første verdenskrig ble Sjømannskirken i 1916 pålagt av britiske myndigheter å stenge lokalet. Assistenten fortsatte imidlertid å besøke skandinaviske sjømenn på sykehusene og ombord i skipene selv etter at leseværelset ble stengt.

Arbeidet ble for alvor tatt opp igjen etter krigen, og en ny assistent var på plass i havnen i 1920. Da åpnet Sjømannskirken leseværelse i en gammel togstasjon like ved dokken. Organisasjonens virksomhet i havnen ble avviklet i 1927 på grunn av en generell nedgang i norsk skipstrafikk i området.


Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 9/1913
  • Vilhelm Vilhelmsen: Den norske sjømannsmisjon i 75 år, 1864–1939. Festskrift utgitt av foreningens hovedstyre, Bergen 1939

9. feb 2022 kl 13.42 Historikarverksemda

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info