Historien tilSjømannskirken i Gran Canaria

Sjømannskirken etablerte seg på Gran Canaria i 1987.

I 1986 besluttet Sjømannskirkens seg for å starte prøvevirksomhet på de spanske øyene Mallorca og Gran Canaria blant norske charterturister, langtidsferierende og fastboende. Ekteparet Eldbjørg og Ditlef O. Monstad kom til Gran Canaria i oktober 1987 for å starte arbeidet. De første gudstjenestene ble holdt i lånte lokaler – blant annet på taket av et kjøpesenter. Sjømannskirken ble tatt godt imot både av nordmennene og turoperatørene i området, og besøket ved gudstjenesten var godt.

Søndag klokka 11.00 på et drømmested under Syden-sola: På restaurant Los Canarias II har 130 nordmenn benket seg rundt bordene. Alle stolene som kan oppdrives i huset, er tatt i bruk. Presten, Ditlef Monstad, og konfirmantene må derfor ta til takke med barkrakkene. Organisten, Eldbjørg Monstad, setter i gang med å spille preludiet på den nyinnkjøpte synthesizeren (et moderne, lite orgel). Ditlef Monstad ønsker velkommen til gudstjeneste.
«Altertavlen» i det improviserte kirkerommet er en reklameplakat for vin. Men den kulturelle sammenhengen skygger ikke for budskapet.
BUD & HILSEN NR. 3/1988

Puerto Rico og Arguineguín

I 1988 vedtok Sjømannskirken å etablere fast virksomhet på Gran Canaria med Rune Birkeland som første sjømannsprest i fulltidsstilling. Sjømannskirkens første lokaler på Gran Canaria åpnet høsten 1989. Det var et leseværelse i Puerto Rico, drevet sammen med Svenska kyrkan i utlandet. Samme høst ble det også åpnet leseværelse i Arguineguín. I 1990 kjøpte organisasjonen en villa sentralt i Arguineguin som ble innredet til sjømannskirke, med plass til både prestebolig og kontor.

Et vidstrakt prestegjeld


Selv om mesteparten av aktivitetene ble avholdt på den nye sjømannskirken, drev kirken også arbeid rundt om på øya. Gudstjenester ble i høysesongen holdt i den katolske kirken i Arguineguin. Dessuten var det gudstjenester i Puerto Rico, på den norske skolen, i St. Olavskapellet i Las Rosas og i Templo Ecomenico i Playa des Ingles. 

Det første året besøkte sjømannsprest Birkeland også Lanzarote, som hadde et stort miljø med nordmenn som bodde på øya deler av eller hele året. Høsten 1989 åpnet en egen sjømannskirke her.

Den best besøkte norske sjømannskirken

Fra den spede begynnelse i 1987 har sjømannskirken på Gran Canaria vokst til å bli organisasjonens best besøkte. I perioden 2000–2010 opplevde kirken en tidobling i antall besøkende. I 2009 var besøket kommet opp i 93 000, og i 2012 hadde besøkstallene økt ytterligere til over 100 000. Kirken stod dermed for ca. en femtedel av alle de norske sjømannskirkens totale besøk.

Sjømannskirken på Gran Canaria er også blitt en av de mest populære alternativene for nordmenn som ønsker å gifte seg i utlandet, og i 2012 giftet hele 214 par seg ved kirken.

Inntil 1996 var sjømannspresten eneste ansatt ved sjømannskirken på Gran Canaria. Da ble staben, på grunn av stadig stigende besøkstall, betydelig styrket med blant annet husmor, assistent, menighetspedagog og regnskapsmedarbeider. I 1998 fikk kirken for første gang egen diakon. Dette var viktig fordi behovet for hjemme- og sykebesøk var stort på Gran Canaria. I tillegg hadde kirken mange sosialsaker, og med egen diakon ble det enklere å nå ut til de mange som trengte hjelp. Per 2014 har sjømannskirken over 10 årsverk, og har både norske og lokalt ansatte.

Det vokste tidlig frem en svært levende og aktiv menighet rundt sjømannskirken, og mange involverte seg gjennom frivillig arbeid. I 2009 viste tallene at over 150 frivillige hadde nedlagt over 10 000 arbeidstimer ved kirken det året – tilsvarende over fem årsverk.

Selv med ombygginger i 1998, 2001 og 2002 var kapasiteten på sjømannskirken allerede fra 1990 sprengt. Høsten 2008 flyttet endelig sjømannskirken inn i nye og større lokaler på strandpromenaden i Arguineguín.

Kirken i dag

Fasade Vår 23

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 3/1988; nr. 3/1989; nr. 4/1989; nr. 5/2006
  • Hjemmeside for sjømannskirken på Gran Canaria, www.sjømannskirken.no [lesedato 26.7.2013]
  • Sjømannskirkens årbøker 1983–1993; 1994–2002
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2013

9. feb 2022 kl 13.42 Simon Tangen, Historikarverksemda

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info