Historien tilSjømannskirken i Grangemouth

Helt siden etableringen av sjømannskirken i Leith nær Edinburgh i 1865, ble også havnebyen Grangemouth jevnlig besøkt av sjømannsprester og assistenter. I 1893 åpnet organisasjonen eget leseværelse i byen. Utenom et opphold i arbeidet under første verdenskrig, hadde Sjømannskirken virksomhet i byen fram til 1932.

På midten av 1800-tallet var omlag 3000 skandinaviske sjøfolk årlig innom Grangemouth, Glasgows havneby innerst i Firth of Forth. Norske skip kom inn med trelast fra Norge og Østersjølandene, og gikk hovedsakelig ut igjen med kull som skulle transporteres til andre europeiske havner.

Og da Sjømannskirken etablerte seg i Leith i 1865, kom også sjømannspresten regelmessig til Grangemouth for å holde gudstjenester her. Gudstjenestene ble holdt i det lokale bedehuset «Seamen’s Bethel» i havnen. Huset var enkelt for sjøfolkene å finne fram til, fortalte presten, men det var lite, lavt under taket og fuktig. Og noen ganger kom det en avskyelig stank inn over havnen.

Åpnet eget leseværelse

Den skandinaviske trafikken på Grangemouth økte mot slutten av århundret, og det ble derfor bestemt at assistenten ved sjømannskirken i Leith, Petter Jacob Sørensen, skulle åpne leseværelse i havnebyen på permanent basis. Tilholdsstedet ble som før i Seamen's Bethel. Leseværelset i Grangemouth ble definert som bistasjon til sjømannskirken i Leith.

I 1911 fikk Sjømannskirken nye lokaler i Grangemouth. I 1912 var havnebyen besøkt av over 700 skandinaviske skip, hvorav over 400 var norske. Besøket på leseværelset var godt, og det ble holdt både søndagsmøter, oppbyggelsesmøter, ungdomsmøter og fester.

Arbeidet innstilt under første verdenskrig

Under første verdenskrig måtte sjømannskirkens arbeid innstilles i de fleste av de skotske havnene, og i Grangemouth kom ikke arbeidet i gang igjen før i 1921. Da fikk Sjømannskirken kjøpt en eiendom nær dokkene på hjørnet av Bo’ness Road og Dundas Street, hvor de fikk satt opp en ombygget soldatbarakke til kirke og leseværelse.

I slutten av 1920-årene gikk imidlertid den norske skipstrafikken på Grangemouth sterkt tilbake, hovedsakelig på grunn av krisetider i verdenshandelen. Besøket på leseværelset avtok dermed, og Sjømannskirken la ned virksomheten i 1932.


Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 9/1913; nr. 11/1914
  • Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Sømænd i fremmede Havne i dens første 25 Aar, 1864–1889, Et festskrift udgivet af Foreningens Hovedbestyrelse, John Griegs Boktrykkeri 1889
  • Foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske sjømænd i fremmede havner 1864–1914, Den norske sjømannsmissions festskrift utgit av foreningens hovedstyre. John Grieg Forlag, 1914

9. feb 2022 kl 13.42 Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info