Historien tilSjømannskirken i Reisetjenesten Europa

Sjømannskirkens reisetjeneste i Europa ble etablert i 1978, for å komme i kontakt med norske skip som sjelden ankom havn med sjømannskirke. Virksomheten ble lagt ned igjen i 1999.

Initiativet til etableringen av Reisetjenesten Europa ble tatt på et møte ved sjømannskirken i Europoort i april 1978. Representanter fra sjømannskirkene i Europoort, Rotterdam og Antwerpen var til stede på møtet, og temaet var den utstrakte reisevirksomheten som ble utført i andre, fjerntliggende havner hvor det ikke var sjømannskirke. Spesielt i Antwerpen hadde sjømannskirkens ansatte en ekstra arbeidsbyrde, med skipsbesøk i havnene på kanalkysten. Reisevirksomheten var tidkrevende, og gjorde det vanskelig for de ansatte å nå over arbeidsoppgavene i egen havn og kirke.

På bakgrunn av dette møtet, besluttet Sjømannskirkens hovedstyre i juni 1978 å ansette Thor Thalle som reisende assistent i Europa for en prøveperiode. Thalle skulle prioritere å oppsøke norske skip som vanligvis ikke ankom havner hvor det var sjømannskirke, og som Sjømannskirken derfor ellers ikke ville nå ut til. Og spesielt gjaldt dette skip i havnene Amsterdam, Vlissingen og Terneuzen i Nederland, Zeebrugge i Belgia og Dunkirk, Calais og Boulogne i Frankrike. Å ha en egen ansatt med ansvaret for å utføre skipsbesøk på denne måten viste seg å fungere godt, og tjenesten ble derfor etablert som fast virksomhet i 1980.  

Europa nord og Europa syd

Samtidig viste det seg at Thalles ansvarsområde, som strakte seg fra Den Helder i Nederland til Boulogne i Frankrike, var mer enn én person kunne rekke over. Og det ble derfor besluttet å dele tjenesten i to – til Europa nord og Europa syd. Thalle behold ansvaret for det sydlige området, mens Arne Bakkedal fikk ansvaret for det nordlige området.

I 1984 ble reisetjenesten samlet igjen, og Ole Dagfinn Sky som på den tiden bestyrte Reisetjenesten Syd, fikk nå ansvar for hele området.

Virksomheten ble nedlagt i 1999.


Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 11/1988
  • Sjømannskirkens årbøker 1970–1981; 1983–1994; 1994–2002

9. feb 2022 kl 13.42 Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info