Historien tilSjømannskirken i Southampton

Sjømannskirken i Southampton i England åpnet i 1967 som et prøveprosjekt, på bakgrunn av en forventet økning i norsk skipstrafikk i området. Virksomheten ble lagt ned igjen i 1971.

Norsk skipsfart på Southampton hadde tidligere vært preget av oljetankere, men utbygging og satsing i havneområdet gjorde at det i slutten av 1960-årene var forventet at flere norske cargoskip nå skulle finne veien hit. I tillegg var det de norske Vikingfergene som fraktet biler over den engelske kanal til Le Havre og Cherbourg.

Sjømannskirken fikk leid lokaler i Sailor’s Home som de innviet i desember 1967. Det første hele driftsåret i 1968 ankom 489 skandinaviske skip Southampton, hvorav 240 var norske. Og til sammen besøkte over 14 000 det nyetablerte leseværelset dette året. Fremtiden så med dette lys ut for Sjømannskirkens virke i byen.

Det viste seg imidlertid at den forventede økningen i anløp av norske cargoskip uteble, og at også den norske tanktrafikken var i nedgang. Fra sommeren 1971 overtok derfor Svenska kyrkan i utlandet stasjonen, i bytte mot at Sjømannskirken overtok den svenske sjømannskirken i Lisboa hvor det hadde vært en økning i norske skipsanløp.


Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 7/1966
  • Sjømannskirkens årbøker 1955–1969; 1970–1981

9. feb 2022 kl 13.42 Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info