Historien tilSjømannskirken i Sydney

Sjømannskirken var til stede i Sydney i Australia i perioden 1954–1978. I 2004 åpnet organisasjonen sjømannskirke i byen for andre gang. I 2015 ble arbeidet omgjort til en ren ambulerende tjeneste i Australia og New Zealand, uten fast kirkebygg.

Da Sjømannskirken i 1952 sendte ut sjømannsprest Leif Frivold for å arbeide ved den svenske sjømannskirken i Melbourne, fikk han også i oppdrag å opprette kontakt med det norske miljøet i Sydney. I Sydney var det enda flere nordmenn enn i Melbourne, og i 1953 gikk en gruppe sammen og dannet en egen kirkekomite med målsetning om å etablere en sjømannskirke i byen. 

Kirkekomiteen gikk selv til innkjøp av en eiendom i 8 Bannerman Street, Neutral Bay, allerede før Sjømannskirken bestemte seg for å starte opp virksomhet her i 1954. 3. oktober samme året ble sjømannsprest Frivold overført fra Melbourne til Sydney for å ta opp arbeidet her.

På grunn av liten skipstrafikk og få besøkende stengte sjømannskirken dørene i mai 1978. 

Den skandinaviske skipsfarten på Sydney har hatt en faretruende nedgang de siste årene. […] Antall besøkende sjøfolk på sjømannskirken var i 1977 1015. […] Hva så med kolonien? Hvor mange skandinaver som egentlig bor i Sydney er uvisst. Det opereres med forskjellige tall. En antar at det er ca. 900 førstegenerasjons-nordmenn, ca. 800 svensker og ca. 1000 dansker. […] Det som imidlertid står fast, er at skandinavene bare i meget liten grad gjør bruk av sjømannskirken, unntagen ved spesielle anledninger som 17. mai, jul og påske. […] Til gudstjenestene i sjømannskirken har fremmøtet vært svært lite. Det har sogar vært søndager da bare kirkefamilien var til stede. 

TREÅRSMELDING FOR SYDNEY 1976–1978

Ny kirke i 2004

I 2004 ble det igjen åpnet sjømannskirke i Sydney, i det gamle kirkebygget Whitehall fra 1870, med offisiell innvielse i mars 2005. Den nye sjømannskirken ble åpnet mellom annet som et tilbud for de rundt 4000 norske studentene som i denne perioden ankom Australia hvert år. Andre viktige målgrupper var de rundt 2000 fastboende nordmennene i Sydney-området og et stadig økende antall norske turister.

Overgang til ambulerende tjeneste

I 2015 gjennomgikk Sjømannskirkens virksomhet i Australia store endringer. En synkende norsk tilstedeværelse i Sydney og en stadig tydeliggjøring av at Sjømannskirkens bygg utenfor byen ikke var det verktøy organisasjonen trengte for å drive sin virksomhet, gjorde at bygget ble solgt og at arbeidet ble omgjort til en ren ambulerende tjeneste i Australia og New Zealand, med base i Sydney. Hovedvekten av tjenesten er å betjene norske studenter i de to landene samt besøke andre nordmenn.


Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 3/2005
  • Sjømannskirkens årbøker 1955–1969; 1970–1981 
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2004–2015

9. feb 2022 kl 13.42 Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info