Historien tilSjømannskirken i Tyne Dock: South Shields

Sjømannskirken hadde virksomhet i kullutskipingshavnen Tyne Dock i perioden 1900–1925.

I kullutskipingshavnen Tyne Dock i South Shields var det på slutten av 1800-tallet en betydelig skandinavisk skipstrafikk, og mange skandinaver var også bosatt her. Havnen ble derfor regelmessig besøkt av sjømannspresten i North Shields.

Etableringen av en egen sjømannskirke i havnen hadde stor tilslutning blant norske skipskapteiner og forretningsfolk i området. Og i 1899–1900 tok sjefen for Norske Veritas i Storbritannia, M. Lauritz Bodin, initiativet til en innsamlingsaksjon for å skaffe tilveie de nødvendige midlene. 

Sjømannskirken ble bygget i norsk stil av norsk tømmer, og lå inne på selve dokkområdet slik at sjøfolkene enkelt skulle kunne finne veien. Definert som bistasjon til sjømannskirken i North Shields, ble leseværelset i det daglige styrt av en assistent. Sjømannspresten kom fra North Shields med jevne mellomrom for å holde gudstjenester i kapellet. Leseværelset ble, spesielt fram mot første verdenskrig, godt besøkt av både sjøfolk og fastboende nordmenn.

 

Da jule-evangeliet var læst, og der var sagt nogen ord om julen, saa lød julesangene kraftig fra de mange staute sjøgutter. Og da der var blit talt for fædrelandet, eller rettere fædrelandene, blev de 4 nordiske landes nationalsange avsunget staaende.

Høidepunktet naaddes da man gik rundt juletrææet. Desværre var plassen næsten for liten til at alle kunde faa gaa, og i Blyth, hvor det ikke lot sig gjøre at gaa rundt træet, ordnet vi os slik at vi gik fra det ene rum til det andet, fra kirken gjennem gangen og leseværelset tilbake til kirken. Juletræet som stod i kirken, saa en bare derinde, men ikke destomindre var stemningen god. Etter juletræet kom gavene – med hilsen hjemmefra! FRA JULE- OG NYTTÅRSFEIRINGEN I BLYTH I 1919, BUD & HILSEN NR. 3/1920

I 1924 ble kullutskipningen dirigert fra Tyne Dock til andre havner flere mil lenger oppe i elven. Og Tyne Dock som hadde vært en av de største kullutskipingshavnene i området, lå plutselig øde og forlatt. Sjømannskirkens leseværelse ble derfor stengt i 1925.


Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 20/1900; nr. 9&10/1901; nr. 12/1913; nr. 3/1920
  • Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Sømænd i fremmede Havner i 50 år 1864–1914, Festskrift utgitt av foreningens hovedstyre, A/S John Grieg Boktrykkeri, Bergen 1914

9. feb 2022 kl 13.42 Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info