Kirkerådet

Leder i Kirkerådet er Kjell Reidar Hetland.

Han kan nås på telefonnummer: 0047 907 99 959 og kjell.reidar.hetland@lyse.net

Nestleder er Hilde Randi Idsø

Rådsmedlemmer: Liv Edny Stausland, Tor Lundvall, Per Arne Dahl og Leif Hegg.

Vara: Pia Rudolph og Arild Koch

Daglig leder ved Sjømannskirken Albir-Villajoyosa, p.t. Gjerulf K Noddeland, har fast plass i Kirkerådet.
Daglig leder ved Solgården, p.t. Dorothy H. Hansen, har fast plass i Kirkerådet.
Generalkonsul i Alicante, p.t. Tim Kindem, har fast plass i Kirkerådet.

Om Kirkerådet står det i Sjømannskirkens lover:

§ 9.0 DET LOKALE KIRKERÅD

§ 9.1 Kirkerådet - et rådgivende organ
Kirkerådet er et rådgivende organ for daglig leder ved den lokale sjømannskirke.

§ 9.2 Valg av kirkeråd
Kirkerådet velges av et årlig møte ved den lokale sjømannskirke.
Etter beslutning i hovedstyret, kan kirkerådet unntaksvis utnevnes av daglig leder.
Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet

Oppdatert etter vedtak på generalforsamling 2012

Referat fra Kirkerådet (nyeste øverst)

Årsrapporter

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info