Gudstjenester

Sjømannskirken har et aktivt gudstjenesteliv med ukentlige gudstjenester og daglige tidebønner.

Søndagsgudstjenesten er sentrum i alt vi driver med på Sjømannskirken. Her feirer vi Jesu oppstandelse og kan få se våre liv i et større perspektiv enn det hverdagslige.

Ingen søndager er like. Kirkeåret og søndagens bibeltekster bestemmer rammene for de ulike gudstjenestene og sørger for variasjon i tematikk og estetikk. Forskjellige grupper av medvirkende setter farge på spesielle gudstjenester som høsttakkefest, allehelgensdag, 1. søndag i advent, fastelavn, Maria budskapsdag, 17. mai, konfirmasjonstidens gudstjenester og høytidene.

Gudstjeneste
Søndager klokken 12, etterfulgt av kirkekaffe.

Sjekk kalender her.

Tidebønner
Tirsdag til lørdag er det tidebønn klokken 9 og 13.

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info