Våre aktiviteter

Type:

Gudstjenester

Søndagsgudstjenesten er sentrum i alt vi driver med på Sjømannskirken.

Familiemiddag

Spis middag i fellesskap!

Basargruppa

Håndarbeid og sosialt fellesskap

Kirkekoret

Velkommen til alle sangfugler. Oppstart høst 2016 er tirsdag 18. oktober.

Quiltegruppa

Tirsdager klokken 18.00-21.00.

Barneklubben Liv og Røre

Møteplass for barn og voksne

KRIK

Lagidrett

Ungdomsklubben

Spill, samtaler og samvær

Nattkafé

Spill, samtaler og samvær

Kveldsbønn og kveldsmat

Torsdagssamling

Fest i kirken

Kos for store og små

PÅSKE 2017