Aktiviteter

26.07.2016 09:51

Gudstjenester

Søndagsgudstjenesten er sentrum i alt vi driver med på Sjømannskirken

19.08.2016 12:37

Basargruppa

Håndarbeid og sosialt fellesskap

19.08.2016 12:38

Kirkekoret

Velkommen til alle sangfugler hver tirsdag i vinterhalvåret

19.08.2016 12:38

Barneklubben Liv&Røre

Møteplass for barn og voksne

19.08.2016 12:38

KRIK vgs

Lagidrett og lek for ungdommer på videregående

19.08.2016 12:39

Ungdomskafe

Spill, samtaler og samvær for ungdomsskole- og videregåendeelever.

25.09.2019 13:28

Familiemiddag

Bli med og spis middag i fellesskap

27.01.2020 13:36

Kirkerådet

Her vil du finne referat fra kirkerådsmøtene

10.02.2020 16:01

Minilederkurs og MiLK 2.0

MiLK er et minilederkurs for 10-klassinger og VG1

16.03.2020 21:45

Nettkirken

Uansett hvor du er i verden, er Nettkirken der for deg

24.04.2020 11:32

Gave 2020

23.09.2020 11:37

Samtalegruppe

Del