Våre aktiviteter

Type: 11 50 0

Gudstjenester

Søndagsgudstjenesten er sentrum i alt vi driver med på Sjømannskirken.

Familiemiddag

Spis middag i fellesskap!

Basargruppa

Håndarbeid og sosialt fellesskap

Kirkekoret

Velkommen til alle sangfugler. Vi starter opp igjen høsten 2017.

Quiltegruppa

Tirsdager klokken 17.30-20.30.

Barneklubben Liv og Røre

Møteplass for barn og voksne

KRIK

Lagidrett

Ungdomsklubben

Spill, samtaler og samvær

Nattkafé

Spill, samtaler og samvær

Kveldsbønn og kveldsmat

Torsdagssamling

Fest i kirken

Kos for store og små

Del