Aktiviteter

26.07.2016 09:51

Gudstjenester

Søndagsgudstjenesten er sentrum i alt vi driver med på Sjømannskirken.

19.08.2016 12:36

Familiemiddag

Spis middag i fellesskap!

19.08.2016 12:37

Basargruppa

Håndarbeid og sosialt fellesskap

19.08.2016 12:38

Kirkekoret

Velkommen til alle sangfugler. Hver tirsdag kl. 18:30 i høst

19.08.2016 12:38

Quiltegruppa

Tirsdager klokken 17:30 - 20:30.

19.08.2016 12:38

Barneklubben Liv og Røre

Møteplass for barn og voksne

19.08.2016 12:38

KRIK

Lagidrett og lek for ungdommer

19.08.2016 12:39

Ungdomsklubb

Spill, samtaler og samvær for 8. - 10. klasse

19.08.2016 12:39

Nattcafé

Sosiale kvelder for elever i første videregående og oppover, i Sjømannskirken. Fredager kl. 22.30-00.30.
Velkommen!

31.08.2016 15:09

Kveldsbønn med kveldsmat

Torsdagssamling

31.08.2016 15:12

Fest på kjerka

Kos for store og små

19.09.2018 15:55

JUBILEUM 2018

Vi feirer 30 år på øya og 10 år i vår kirke

24.10.2018 14:06

Julekveld

Velkommen til Julekveldsfeiring

24.10.2018 14:52

Nyttårsaften

Velkommen til nyttårsfeiring

Del