Aktiviteter

26.07.2016 09:51

Gudstjenester

Søndagsgudstjenesten er sentrum i alt vi driver med på Sjømannskirken.

19.08.2016 12:37

Basargruppa

Håndarbeid og sosialt fellesskap

19.08.2016 12:38

Kirkekoret

Velkommen til alle sangfugler. Hver tirsdag klokken 18.30 i vinter

19.08.2016 12:38

Quiltegruppa

Tirsdager klokken 17.30 - 20.30 i vinter

19.08.2016 12:38

Barneklubben Liv og Røre

Møteplass for barn og voksne

19.08.2016 12:38

KRIK

Lagidrett og lek for ungdommer

19.08.2016 12:39

Ungdomsklubb

Spill, samtaler og samvær for 8. - 10. klasse

19.08.2016 12:39

Nattkafé

31.08.2016 15:09

Kveldsbønn med kveldsmat

Torsdagssamling

31.08.2016 15:12

Fest på kjerka

Kos for store og små

24.09.2019 13:52

Konserter-sesongen 2019/2020

25.09.2019 13:28

Familiemiddag

25.09.2019 21:14

SUPERsøndag

En festdag på sjømannskirka for hele familien!

17.10.2019 11:50

Julebasar 19. og 20. november

Vinterens vakreste eventyr

Del