Aktiviteter

26.07.2016 09:51

Gudstjenester

Søndagsgudstjenesten er sentrum i alt vi driver med på Sjømannskirken

19.08.2016 12:37

Basargruppa

Håndarbeid og sosialt fellesskap

19.08.2016 12:38

Kirkekoret

Velkommen til alle sangfugler hver tirsdag i vinterhalvåret

19.08.2016 12:38

Quiltegruppa

Tirsdager klokken 17.30 - 20.30 i vinter

19.08.2016 12:38

Barneklubben Liv og Røre

Møteplass for barn og voksne

19.08.2016 12:38

KRIK

Lagidrett og lek for ungdommer

19.08.2016 12:39

Ungdomsklubb

Spill, samtaler og samvær for 8. - 10. klasse

19.08.2016 12:39

Nattkafé

Sosiale fredagskvelder for de eldste ungdommene

31.08.2016 15:09

Kveldsbønn med kveldsmat

Torsdagssamling

31.08.2016 15:12

Fest på kjerka

Allsang, underholdning, kaffe og kaker

25.09.2019 13:28

Familiemiddag

Bli med og spis middag i fellesskap

25.09.2019 21:14

SUPERsøndag

En festdag på sjømannskirka for hele familien

24.09.2019 13:52

Konserter-sesongen vinter/vår 2020

09.01.2020 12:56

VÅRBASAR

Del