Ansatte

Pål Kristian Balstad

Daglig leder / sjømannsprestWork +4530354151

Odd Inge Tangen

Sjømannsprest - kapellanWork +4526111632

Britt Flaatten

VertskapMobile +4528699409

Jofrid Landa

Diakonal medarbeiderWork +4532571103 Mobile +4522263823

Audun Røyneberg

Lokalt ansatt / RegnskapsmedarbeiderWork +4755364366

Eline Bolstad Kunzendorf

PraktikantWork +4528909720 Mobile +4741596297

Ole Kristian Kopperud

PraktikantMobile +4528909930
Del