Konfirmasjon

Er du i konfirmantalder (omkring 14 år) og bor i Frankrike?
Velkommen som konfirmant i Sjømannskirken i Paris!

Konfirmasjonstiden er en tid for å utforske mange viktige sider av livet. Som konfirmant får du lære mer om deg selv, om tro, om Gud og den verden du er en del av.

HVA ER KONFIRMASJON?
Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Konfirmasjonen er en påminnelse om at Gud i dåpen sier til de som døpes: "Du er mitt barn - jeg elsker deg!"

Dette ser vi nærmere på i konfirmasjonstiden. For hva betyr det egentlig at Gud elsker deg - gjennom alt? Hvordan kan det ha seg at verdens skaper bryr seg om hvert eneste menneske - enten vi føler at vi fikser livet ganske så greit, eller vi føler at vi stadig feiler og mislykkes... Hva er det som gjør at Gud alltid vil oss det beste? Hvordan kan vi se for oss Gud? Og hva er det Gud ønsker skal skje - i familien, i klassen, i nabolaget, i verden? 

Konfirmasjonstiden er en tid med mange spørsmål, og dette året med undring munner ut i en konfirmasjonsgudstjeneste der det er som om konfirmantene sendes ut i verden for å gjøre det beste ut av de resursene en er gitt. Høydepunktet i konfirmasjonsgudstjenesten er bønnehandlingen der hver enkelt konfirmant bekreftes og velsignes av Gud. 


KONFIRMASJON ER FOR ALLE
Alle er velkommen til konfirmasjonstid i kirken – både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig.
Alle mennesker er forskjellig, og trenger ulike tilpasninger. Uansett funksjonsevne har du rett til en god konfirmanttid. Har du behov for individuell tilrettelegging, er det bare å ta kontakt med kirken. Døvemenighetene har eget tilbud med undervisning på tegnspråk i tegnspråkmiljø for deg som er døv/hørselshemmet. Se mer på dovekirken.no.
Ønsker du å delta på samisk konfirmantleir kan du også det, uansett hvor du deltar i konfirmantopplegg. Se mer på kirken.no/samisk.


Nettundervisning

De siste årene har konfirmanter verden over fulgt Sjømannskirkens undervisningsopplegg på nett, i tillegg til lokal undervisning ved enkelte av sjømannskirkene for dem som har hatt tilgang til det. Den viktigste boka i konfirmanttiden er Bibelen. Den får konfirmantene i Paris på presentasjonsgudstjenesten. I resten av Frankrike kommer den tilsendt. Den nest viktigste boka er læreboka. Læreboka finnes på nettet og der gjøres også oppgavene. Det er 10 kapitler i læreboka og 10 oppgaver til hvert kapittel. 


For deg som bor nær Paris

Noen ganger gjennom konfirmasjonstiden vil konfirmantene samles til gudstjeneste og/ eller undervisning på Sjømannskirken, ut fra hvor stor gruppe vi blir i Paris-området. Dette må balanseres med at vi også lager noen digitale samlinger sammen med de konfirmantene som bor andre steder i Frankrike. Paris-konfirmantene vil også inviteres til å delta som medhjelpere på noen gudstjenester. Det kan for eksempel være å bære inn alterutstyr i prosesjon, lese tekster og bønner eller hjelpe til under nattverden. I tillegg til dette skal også konfirmantene hjelpe til under kirkens julemarked - enten på lørdagen eller søndagen.


For deg som bor andre steder i Frankrike

Hvis du ikke bor i Paris-området, og derfor ikke kan følge opplegget der, kan du som et alternativ delta på noen gudstjenester i ditt nærmiljø - svenske, danske eller lokale. Og hvis du bor i Sør-Frankrike, kan du også komme på våre gudstjenester der (1-2 ganger i løpet av året). 

I tillegg gjør du nettoppgavene, og deltar på de digitale samlingene, der vi løser minst to nettoppgaver sammen. 

 

Konfirmantleir

I mars (muligens 7.-10. mars) 2024 blir det arrangert konfirmantleir i London, hvor vi møter konfirmanter fra flere andre sjømannskirker. Det kan også være at vi får til å lage en minileir i Paris i januar, men det kommer vi i så fall tilbake til. 

PRISER

Påmelding til konfirmasjonstiden (betales til Sjømannskirken i Norge): kr.300

Londonleir i mars: €200 + transport.

Hver enkelt betaler altså for transport (TGV fra Paris til London eller kanskje fly til London fra andre steder). Disse 200 Euro dekker overnatting, mat, musical og buss/ bane i London

Om vi lager en minileir i Paris kommer vi tilbake til prisene på denne leiren.  


PÅMELDING

Meld deg på her: konfirmant.sjomannskirken.no
Gjør denne påmeldingen gjerne sammen med en voksen, så du får fylt ut alt skjemaet spør om.

Frist for å melde seg på er 1. oktober (men fant du ikke denne fristen i tide, så nøl likevel ikke med å ta kontakt med prest Henning Vik, hvi@sjomannskirken.no, +33663168309)

 

Eventuell dåp:
For å bli konfirmert i kirken må du være døpt. Hvis du ønsker å konfirmere deg, men ikke er døpt, ta kontakt med oss, så kan vi ordne dåp i løpet av konfirmasjonstiden. Les mer om dåp i Sjømannskirken her.


Vi gleder oss til å bli kjent med deg - velkommen til et spennende år i Sjømannskirken! 

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info