Praktikantstilling i Sjømannskirken

Kunne du tenke deg kombinasjonen av utenlandserfaring og kirkelig arbeid et år?

Hvert år søker Sjømannskirken etter praktikanter til noen av våre sjømannskirker i Europa. Stillingene for 2024/25 vil bli lyst ut i løpet av desember, med søknadsfrist 1. februar 2024.

Som praktikant vil du få kunnskap om Sjømannskirken og kirkelig arbeid i praksis, med fokus på trosopplæring (barne- og ungdomsarbeid) og diakonalt arbeid. Kanskje kan dette gi mersmak til videre arbeid i en kirkelig sammenheng?

Praktikantene får innblikk i det daglige arbeidet ved en sjømannskirke, og får verdifull erfaring i menighetsarbeid. De inngår i den ordinære staben ved kirken og veiledes av daglig leder. Arbeidsoppgavene er varierte og praktikanten inkluderes i sjømannskirkens daglige gjøremål. Det vil være mye praktisk arbeid, og ikke minst vil man få anledning til å være et medmenneske for mange av dem som oppsøker kirken.

Praktikantordningen inneholder også opplæring. Sjømannskirkens praktikanter vil få praksis og opplæring innen trosopplæring, barne- og ungdomsarbeid i en kirkelig sammenheng og diakoni. 

I løpet av året som praktikant legges det opp til et besøk ved en av de andre sjømannskirkene og praktikantene er også med på samling for ansatte på våren. Avtalen varer cirka et skoleår, med oppstart i siste del av august og varighet ut juni kommende år.

Vi ønsker at våre praktikanter skal ha noe erfaring etter videregående skole, og helst noe arbeidserfaring.
Det må søkes på skjema knyttet til utlysningen.
Velkommen som søker til praktikanttjeneste i Sjømannskirken!

Vil du vite mer? Ta kontakt med:

Ingjerd Danielsen

HR-konsulent Ingjerd Danielsen

+4755552246 ida@sjomannskirken.no
Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info