Sommertjeneste i Sjømannskirken?

Klar for en annerledes sommer?

Sjømannskirken stenger ikke dørene i ferien, derfor trenger vi medhjelpere når de faste ansatte har ferie. Dersom du kan tenke deg en innholdsrik og aktiv sommer på en sjømannskirke, er du hjertelig velkommen til å søke sommertjeneste!

Har du

 • ønske om å arbeide som frivillig på en sjømannskirke?

 • glede av å omgås mennesker?

 • lett for å skape kontakt?

 • erfaring fra kirkelig og menighetbyggende arbeid?

 • normalt god helse?

 • bilsertifikat?

 • lyst til å gå inn i det menighetsbyggende og praktiske arbeidet i en sjømannskirke?

Aktuelle oppgaver

Vi har mest behov for assistanse innenfor hovedfunksjonene som sjømannsprest, vertskap og diakonal medarbeider. Til prestetjeneste har kirkene som oftest bruk for prest som er ordinert i den Norske kirke. Likevel må den frivillige først og fremst fylle ulike funksjoner, fremfor fastsatte stillinger. De mest aktuelle oppgavene og funksjonene er:

 • vertskap; ta imot og samtale med besøkende på kirken, samt kjøkkentjeneste

 • syke-/hjemmebesøk og båtbesøk

 • arrangering av ulike tilstelninger

 • andakter, gudstjenester, vielser og andre kirkelige handlinger

 • rengjøring og noe matlaging

 • evt. enkelt praktisk vedlikeholdsarbeid

Arbeidsoppgavene utføres både på kirken og gjennom oppsøkende arbeid.

Det kan også være aktuelt å sende ut sommervikarer til nattevandring/vannutdeling på Mallorca, ta gjerne kontakt med oss for mer info om dette.

Hvor?
Steder for sommertjeneste varierer fra år til år, avhengig av behovene ved de ulike sjømannskirkene. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Når?
Perioden varierer, avhengig av tjenestestedet og de ansattes ferieavvikling. Vi ønsker fortrinnsvis frivillige som kan arbeide fire uker eller mer innenfor tidsrommet fra ca 15. juni til ca 25. august

Betingelser

 • Sjømannskirken dekker losji (bolig/hybel står til disposisjon), samt kostgodtgjørelse og et lite honorar (til sammen ca. 300 kr/dg).

 • Sjømannskirken dekker reise etter reglene om rimeligste og mest hensiktsmessige reisemåte for de som har tjeneste hos oss (reise for evt. medfølgende familiemedlemmer må dekkes privat).

 • reiseforsikring for den utsendte dekkes også av Sjømannskirken.

 • dette er en ulønnet tjeneste.

Hvordan søke?

Stillingene lyses ut på våre hjemmesider i løpet av desember:
www.sjomannskirken.no

Søknadsfrist er som regel rundt månedsskiftet januar/februar for påfølgende sommer.


Velkommen som søker til sommertjeneste i Sjømannskirken.

Vil du vite mer? Ta kontakt med:

HR-avdelingen v/Ingjerd Danielsen
tlf. 55 55 22 46 og e-post ida@sjomannskirken.no.

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info