Hjelp til norske studenter i utlandet

Studerer du i utlandet? Da har vi en egen prestetjeneste for deg. Sjømannskirkene er også åpne for norske studenter langt hjemmefra.

Et samtaletilbud med lav terskel og en beredskapstjeneste

Studentprestetjenesten er først og fremst rettet mot norske studenter i utlandet som av ulike grunner ønsker å snakke med noen. Har du hjemlengselkjærlighetssorg, utfordringer med studieneeller studiestedet, føler på ensomhet, kjenner på prestasjonspresset? Uansett hvilken grunn du måtte ha kan du ta kontakt med oss.

Vi har taushetsplikt og vil gjerne ta en prat med deg når livet floker seg til. Noen ganger holder det med samtaler via telefon eller kontakt pr e-post eller Messenger. Andre ganger er det kanskje best at vi kommer på besøk. Du kan også ta kontakt med oss ved sykdom og ulykker. Vi har flere ganger de siste årene opplevd katastrofer, ulykker og dødsfall som har berørt utenlandsstudenter. I slike krisesituasjoner kan vi som studentprester komme umiddelbart.

Vi kan bidra med samtaler, støtte til pårørende og andre som er berørt, debriefing etter dramatiske hendelser og minnegudstjeneste.Kontakt oss

Type:
27.04.2017 08:58:49
27.04.2017 08:58:49

Kristoffer Lønning Tørressen

Kristoffer Lønning Tørressen er sjømannsprest for studenter i Australia og New Zealand.

Hilde Sirnes

Hilde Sirnes er sjømannsprest for studenter i Latvia, Polen, Romania,Tsjekkia, Slovakia, Ungarn og Kroatia.

Ingrid Ims

Ingrid Ims er sjømannsprest for studenter i Storbritannia og Irland.

Bjørn Olav Bøe

Bjørn Olav Bøe er sjømannsprest for studenter i Danmark, Sverige, Tyskland, Belgia, Nederland, Luxemburg, Spania, Frankrike, Sveits og Italia.