– De nordmennene som har tatt kontakt med beredskapsvakten i forbindelse med ulykker, dødsfall og andre alvorlig hendelser etter mars måned, har i hovedsak ikke vært koronarelaterte, forteller beredskapsrådgiver Britt Ystebø.

Beredskapstelefonen: Hver uke håndteres alvorlige hendelser

Sjømannskirkens døgnåpne beredskapstelefon får stadig henvendelser fra nordmenn i utlandet og deres pårørende i Norge. Mens henvendelsene i vår primært var koronarelaterte, er det igjen ikke-koronarelaterten ulykker, kriser og dødsfall som nå preger henvendelsene.

Ta kontakt

Hver sjømannskirke har en egen beredskaptelefon du kan ta kontakt med i krisesituasjoner:

Her finner du kontaktinformasjon til din nærmeste sjømannskirke.

I tillegg har Sjømannskirken en døgnåpen beredskaptelefon sentralt, for nordmenn i utlandet eller pårørende til disse.

Sjømannskirkens beredskapstelefon: +47 951 19 181

I løpet av annerledesåret 2020 mottok Sjømannskirkens beredskapstelefon 189 henvendelser. 76 av disse ble definert som beredskapshendelser – alvorlige hendelser som prioriteres fremfor andre oppgaver. I 2019 var tallet 91. De fleste henvendelsene er fra privatpersoner, men også fra studenter og næringslivet, og noen fra undervisningsinstitusjonene.

 

Mange studenthenvendelser i mars

Året 2020 har vært spesielt på grunn av pandemien, samtidig har det også vært færre nordmenn på reise i utlandet. I mars da Norge stengte ned mottok naturlig nok også beredskapsvakten mange koronarelaterte henvendelser fra nordmenn i utlandet, særlig studenter, sier beredskapsrådgiver Britt Ystebø.

 

Rådville og bekymret

Det kom også i den første perioden henvendelser fra nordmenn på ferie eller som oppholdt seg i utlandet i vintersesongen. Noen med praktiske utfordringer med å komme seg hjem, andre var syke og kunne ikke reise, mens andre igjen manglet et støttende nettverk og var helt alene.

Problemstillingene er forskjellige og like på en gang, alle fremstår rådville og bekymret over hva de skal gjøre, forteller Ystebø.

Menneskers universale behov er å bli sett, føle trygghet og inneha kontroll i hverdagen. Korona-pandemiens dynamikk har vært at den eskalerer fra dag til dag, og vår manglende følelse av trygghet og kontroll eskalerer i samme tempo, sier hun.

Hun legger til at beredskapsvaktens rolle blir å være en motvekt til dette ved å lytte og reflektere i en omsorgsfull dialog, slik at personen bedre kan ta grep over egen situasjon på en konstruktiv måte.

Vi er takknemlige for at nordmenn tenker på oss som en støtte ved kriser i utlandet, sier hun.

 

En støttende dialog

Selv om beredskapsvaktene har opplevd et økt trykk i pandemiperioden, påpeker Ystebø at flesteparten tar direkte kontakt med de enkelte sjømannskirkene.


– De fleste beredskapsrelaterte henvendelser Sjømannskirken mottar går utenom beredskapsvakttelefonen og direkte til enhetene lokalt, forklarer hun.

Ystebø understreker at Sjømannskirkens beredskapsvakt ikke alltid kan gi entydige svar. Beredskapsvaktens rolle under pandemien har vært å veie opp imot hverandre de forskjellige alternativene personen kan ha i en omsorgsfull og støttende dialog.

Vårt mål er å støtte innringer til å ta veloverveide egne beslutninger, sier hun.

 

Lokalkunnskap og nettverk

Sentralt står spørsmål som: Hvilke konsekvenser vil det ha å reise hjem? Hvilke konsekvenser vil det ha å bli værende? Hvilke tanker har en rundt sårbarhet og frykt? Hvilket nettverk eller andre aktører kan vi søke støtte og hjelp fra?

Beredskapsvakten samarbeider også med sjømannskirkene rundt om i verden, samt andre aktører som Utenriksdepartementet, ANSA (organisasjon for norske utenlandsstudenter) og forsikringsselskapet Europeiske.

Våre ansatte har gjennom flere år bygget opp lokalkunnskap og et nettverk av ressurspersoner, og vi erfarer at vi til sammen kan finne frem til praktiske løsninger og hjelpetiltak, sier Ystebø.

 

Henvendelsene tilbake til normalen

Siden de aller første pandemimånedene i vår, har henvendelsene fra nordmenn som har tatt kontakt med beredskapsvakten igjen gått tilbake til normalen.

– De nordmennene som har tatt kontakt med beredskapsvakten i forbindelse med ulykker, dødsfall og andre alvorlig hendelser etter mars måned, har i hovedsak ikke vært koronarelaterte, forteller Ystebø.

I mange tilfeller kan det beste være å bistå via telefon, men dersom situasjonen er prekær er det fortsatt mulighet for oppfølging i form av menneskemøter. Sjømannskirken definerer fortsatt beredskapsutrykninger som en nødvendig utenlandsreise, og har ressurser til å rykke ut dersom reisen kan gjennomføres i tråd med lokale, nasjonale og internasjonale reiserestriksjoner og smittevernregler.

 

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info