Sjømannskirken i din menighet

Se hva vi kan samarbeide om!

DETTE KAN VI TILBY DERES MENIGHET

GUDSTJENESTESAMARBEID: Med bidrag i gudstjenesten eller ved kirkekaffen. Preken, aktuell informasjon eller musikkinnslag. Vi bidrar også på utsendelsesgudstjenester for nye medarbeidere i Sjømannskirken.
Ressurser til bruk i gudstjenesten

NETTKONFIRMANT: Sjømannskirken har et nettkonfirmantprogram med ti leksjoner, som et supplement til menighetens eget undervisningsopplegg. Last ned nettkonfirmantbrosjyre

SJØMANNSKIRKEKONFIRMANT: Som en valgmulighet ved siden av menighetens egne interessegrupper, inkluderer fem dager storbyleir på Sjømannskirken i Hamburg
Les mer om konfirmanter og leir

INSPIRASJONSBESØK og foredrag: Formiddagstreff, temakvelder, menighetsfester med korte foredrag og fortellinger om og fra Sjømannskirkens arbeid

ARTIKLER og nyhetsstoff til menighetsblad: Kanskje har menigheten utsendte medarbeidere i Sjømannskirken som andre vil høre om?

TURER til en sjømannskirke.

TRYGGHET om at vi er tilstede for menighetens medlemmer når
de er i utlandet.

BISTAND i beredskapsplanlegging: Sjømannskirken har spesialkompetanse på kriseberedskap

HVA ØNSKER VI FRA DERE?

Hjelp til å gjøre menigheten OPPMERKSOM på vår virksomhet som
en frivillig organisasjon med en medlemsordning og givertjeneste

Forbønn for arbeidet og at menigheten følger opp Kirkemøtets anbefaling om et årlig TAKKOFFER til Sjømannskirken - kirkens eget utenlands arbeid

Last ned samarbeidsbrosjyre her


NYTTIGE LENKER:


Nettkirken
Beredskapstelefon for nordmenn i utlandet
Medlemskap i Sjømannskirken
Frivillig i Sjømannskirken
Ressurser

Ta kontakt for å knytte tettere bånd mellom menigheten og Sjømannskirken.

TAKK for samarbeidet, håper dere vil være med
videre.

Samarbeidspartnere

Sjømannskirken samarbeider tett med menigheter, prostier, bispedømmer og de kirkelige organ, samt organisasjoner som KFUK/KFUM, Kirkens Nødhjelp, Søndagsskoleforbundet, IKO og K-stud.

Samarbeid med Den norske kirke

Sjømannskirken ønsker å være et kirkelig, kulturelt og sosialt
møtested for alle nordmenn i utlandet. Sjømannskirken har
kompetanse på beredskap og rådgivning, og finnes i alle
verdensdeler. Sjømannskirken og Den norske kirke har alltid
hatt sterke bånd til hverandre. Samarbeidet ble
først formalisert på Kirkemøtet i 1989.

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info