Sjømannskirkens arbeid i Norge

Norgesarbeidet vil forankre Sjømannskirken i de elleve regionene i Norge gjennom kjennskap, engasjement, fellesskap, forbønn og innsamling.

Medlem


Nå kan du følge Sjømannskirken tett gjennom å være individuell medlem i organisasjonen. Som medlem får du informasjon og invitasjon fra Sjømannskirken jevnlig og du får innflytelse i organisasjonens veivalg gjennom valg i den regionen du bor. 
Er du medlem i Sjømannskirken er du en del av demokratiet i organisasjonen.

Når du melder deg inn kan du velge hvordan Sjømannskirken vil kommunisere med deg.
Enten elektronisk ved at du får medlemsbladet "HJEM" digitalt og info på e- post (150,- pr år), eller ved vanlig postgang og med "HJEM" rett i postkassen (400,- pr år). Registrer og fullfør alle prosesser (eventuelt også med BankId) til du får en bekreftelse på ditt medlemskap.