Sjømannskirkens arbeid i Norge

Norgesarbeidet vil forankre Sjømannskirken i de elleve regionene i Norge gjennom kjennskap, engasjement, fellesskap, forbønn og innsamling.

Har du hjerte for Sjømannskirken - Bli medlem i dag!
Nå kan du følge Sjømannskirken tett gjennom å være individuell medlem i organisasjonen. Som medlem får du informasjon og invitasjon fra Sjømannskirken jevnlig og du får innflytelse i organisasjonens veivalg gjennom valg i den regionen du bor. 
Er du medlem i Sjømannskirken er du en del av demokratiet i organisasjonen.

Når du melder deg inn kan du velge hvordan Sjømannskirken vil kommunisere med deg.
Enten elektronisk ved at du får medlemsbladet "HJEM" digitalt og info på e- post (150,- pr år), eller ved vanlig postgang og med "HJEM" rett i postkassen (400,- pr år). Registrer og fullfør alle prosesser (eventuelt også med BankId) til du får en bekreftelse på ditt medlemskap.

Har du hjerte for Sjømannskirken? - Bli medlem i dag!

25393 id
 v

Kalender

Uke 24 og 25 / 16. — 22.jun

NårHva
Søndag11:00 — 13:00Gudstjeneste i forbindelse med GF, Johanneskirken i Bergen
Se hele kalenderen

Facebook