Norgesarbeidet

Vi er Sjømannskirken sin «ansikt til ansikt»-avdeling i Norge. Vi ønsker å møte mennesker på arenaer der Sjømannskirken har sin naturlige plass.

OPPDRAG:
Vårt oppdrag er å forankre Sjømannskirken i Norge gjennom kjennskap, engasjement, fellesskap, forbønn og innsamling.

AMBISJON:
Norgesarbeidet sin ambisjon er å stadig utvikle det eksisterende arbeid, og skape nye arenaer for hjertevarmt engasjement for Sjømannskirken i Norge, og å bevisstgjøre menighetene i Norge på at Sjømannskirken er en del av deres eget arbeid.

ARBEIDSFELT:
Medlem - Medlemsrekruttering, -pleie og -administrasjon.
Inntjening - Offer og kollekt, foreningsbidrag, kurs og gaver.
Frivillighet - Tillitsvalgte, foreningsaktivitet og frivillighetsoppdrag.
Arenaer -Messer, festivaler, medlemsturer, regionårsmøter, inspirasjonssamlinger, frivillighetsfester, basarer og forening/lagsbesøk
Kirke - Gudstjenester, samarbeid og nettverk, konfirmanttilbud, nettkonfirmant, kirkelige undervisningsinstitusjoner og kirkelige fellesarenaer.


Type:
01.03.2017 18:35:41
01.03.2017 18:35:41

Bli medlem i Sjømannskirken

Hjelp oss å spre hjertevarme og omsorg.

Dette skjer

Årets tur-tilbud: Påskefeiring, pilegrimsvandring og familieferie i Spania. Amerikatur med sjømannskirkebesøk ...

Sjømannskirken og menighetene

Hva kan Sjømannskirken bidra med i din menighet?
Hva kan din menighet bidra med for Sjømannskirken?

Vårt arbeid i de 12 regionene

Her er oversikt over regionstyrene og årets inspirasjonssamlinger

Støtt oss

Hver dag er nordmenn over hele verden i kontakt med Sjømannskirken. Noen søker støtte i en vanskelig tid. Andre vil ha noen å le sammen med. Derfor har Sjømannskirken vært til stede for mennesker i gode og vonde dager siden 1864. Med din støtte kan vi skape et hjem for nordmenn i utlandet.

Facebook

Kontakt oss

Line Kvalvaag

RådgiverWork +4741637878

Steinar Tverrli

Ambulerende / RådgiverMobile +4797160273

Vigdis Alte

HR-konsulent / KonsulentWork +4755552237

Aslaug Sikveland Haugen

Frivillig medarbeiderMobile +4791357013

Bjørg Irene Karlsen

KonsulentMobile +4797407825

Knut Erik Skarpaas

KonsulentMobile +4793697054