Norgesarbeidet

Vi er Sjømannskirken sin «ansikt til ansikt»-avdeling i Norge. Vi ønsker å møte mennesker på arenaer der Sjømannskirken har sin naturlige plass.

OPPDRAG:
Vårt oppdrag er å forankre Sjømannskirken i Norge gjennom kjennskap, engasjement, fellesskap, forbønn og innsamling.

AMBISJON:
Norgesarbeidet sin ambisjon er å stadig utvikle det eksisterende arbeid, og skape nye arenaer for hjertevarmt engasjement for Sjømannskirken i Norge, og å bevisstgjøre menighetene i Norge på at Sjømannskirken er en del av deres eget arbeid.

ARBEIDSFELT:
Medlem - Medlemsrekruttering, -pleie og -administrasjon.
Inntjening - Offer og kollekt, foreningsbidrag, kurs og gaver.
Frivillighet - Tillitsvalgte, foreningsaktivitet og frivillighetsoppdrag.
Arenaer -Messer, festivaler, medlemsturer, regionårsmøter, inspirasjonssamlinger, frivillighetsfester, basarer og foreningsbesøk
Kirke - Gudstjenester, samarbeid og nettverk, konfirmanttilbud, nettkonfirmant, kirkelige undervisningsinstitusjoner og kirkelige fellesarenaer.


22.06.2017 03:05:14
22.06.2017 03:05:14
Type: 6 50 0

Bli medlem i Sjømannskirken

Hjelp oss å spre hjertevarme og omsorg.

Turer

Bli med Sjømannskirken til familieferie på Solgården
- eller på medlemstur til København!

Sjømannskirken og menighetene

Hva kan Sjømannskirken bidra med i din menighet?
Hva kan din menighet bidra med for Sjømannskirken?

Vårt arbeid i de 11 regionene

Her er oversikt over regionstyrene og årets inspirasjonssamlinger

Messer og festivaler

Sjømannskirken kan treffes på følgende steder sommeren 2017

Støtt oss

Hver dag er nordmenn over hele verden i kontakt med Sjømannskirken. Noen søker støtte i en vanskelig tid. Andre vil ha noen å le sammen med. Derfor har Sjømannskirken vært til stede for mennesker i gode og vonde dager siden 1864.

Med din støtte kan vi skape et hjem for nordmenn i utlandet.

Facebook

Kontakt oss

Vigdis Alte

Teamleder relasjonWork +4755552237

Knut Erik Skarpaas

KonsulentMobile +4793697054

Steinar Tverrli

Ambulerende / RådgiverMobile +4797160273

Bjørg Irene Karlsen

KonsulentMobile +4797407825

Line Kvalvaag

RådgiverWork +4741637878

Aslaug Sikveland Haugen

Frivillig medarbeiderMobile +4791357013
Del