Sjømannskirkens arbeid i Norge

Vi jobber med å skape engasjement for Sjømannskirken i Norge.

OPPDRAG:
Vårt oppdrag er å forankre Sjømannskirken i Norge gjennom kjennskap, engasjement, fellesskap, forbønn og innsamling.

AMBISJON:
Norgesarbeidet sin ambisjon er å stadig utvikle det eksisterende arbeid, og skape nye arenaer for hjertevarmt engasjement for Sjømannskirken i Norge, og å bevisstgjøre menighetene i Norge på at Sjømannskirken er en del av deres eget arbeid.

ARBEIDSFELT:
Medlem - Medlemsrekruttering, -pleie og -administrasjon.
Inntjening - Offer og kollekt, foreningsbidrag, kurs og gaver.
Frivillighet - Tillitsvalgte, foreningsaktivitet og frivillighetsoppdrag.
Arenaer -Messer, festivaler, medlemsturer, regionårsmøter, inspirasjonssamlinger, frivillighetsfester, basarer og foreningsbesøk
Kirke - Gudstjenester, samarbeid og nettverk, konfirmanttilbud, nettkonfirmant, kirkelige undervisningsinstitusjoner og kirkelige fellesarenaer.


23.01.2018 03:16:49
23.01.2018 03:16:49
09.05.2016 11:33

Bli medlem i Sjømannskirken

Hjelp oss å spre hjertevarme og omsorg.

16.06.2016 10:59

Turer

Solgården i Spania gir medlemsrabatt på åtte turer vinteren 2017/18

16.06.2016 11:03

Sjømannskirken og menighetene

Hva kan Sjømannskirken bidra med i din menighet?
Hva kan din menighet bidra med for Sjømannskirken?

16.06.2016 11:09

Vårt arbeid i de 11 regionene

Her er oversikt over regionstyrene, årets inspirasjonssamlinger og litt om foreninger og fellesskap

14.06.2017 11:08

Messer og festivaler

Sjømannskirken var tilstede på følgende steder sommeren 2017

22.01.2016 14:42

Støtt oss

 v

Kalender

Uke 4 og 5 / 23. — 29.jan

NårHva
Søndag11:00 — 13:00Sjømannskirkegudstjeneste
Strusshamn kirke, Askøy
11:00 — 13:00Sjømannskirkegudstjeneste og kirkekaffe
Hole kirke (Ringerike)
Se hele kalenderen

Facebook

Kontakt oss

Vigdis Alte

Teamleder relasjonWork +4755552237

Knut Erik Skarpaas

KonsulentMobile +4793697054

Håvard Sandvand Dahlen

RådgiverMobile +4792809016
Del