Norgesarbeidet

Vi er Sjømannskirken sin «ansikt til ansikt»-avdeling i Norge. Vi ønsker å møte mennesker på arenaer der Sjømannskirken har sin naturlige plass.

OPPDRAG:
Vårt oppdrag er å forankre Sjømannskirken i Norge gjennom kjennskap, engasjement, fellesskap, forbønn og innsamling.

AMBISJON:
Norgesarbeidet sin ambisjon er å stadig utvikle det eksisterende arbeid, og skape nye arenaer for hjertevarmt engasjement for Sjømannskirken i Norge, og å bevisstgjøre menighetene i Norge på at Sjømannskirken er en del av deres eget arbeid.

ARBEIDSFELT:
Medlem - Medlemsrekruttering, -pleie og -administrasjon.
Inntjening - Offer og kollekt, foreningsbidrag, kurs og gaver.
Frivillighet - Tillitsvalgte, foreningsaktivitet og frivillighetsoppdrag.
Arenaer -Messer, festivaler, medlemsturer, regionårsmøter, inspirasjonssamlinger, frivillighetsfester, basarer og foreningsbesøk
Kirke - Gudstjenester, samarbeid og nettverk, konfirmanttilbud, nettkonfirmant, kirkelige undervisningsinstitusjoner og kirkelige fellesarenaer.


17.11.2017 03:11:49
17.11.2017 03:11:49
31.08.2017 15:41

Vil du være frivillig under Sykkel-VM?

16.-24. september arrangeres Sykkel-VM i Bergen. Sjømannskirken søker frivillige som kan være med å skape den virkelig gode VM-stemningen.

09.05.2016 11:33

Bli medlem i Sjømannskirken

Hjelp oss å spre hjertevarme og omsorg.

16.06.2016 10:59

Turer

Solgården i Spania gir medlemsrabatt på åtte turer vinteren 2017/18

16.06.2016 11:03

Sjømannskirken og menighetene

Hva kan Sjømannskirken bidra med i din menighet?
Hva kan din menighet bidra med for Sjømannskirken?

16.06.2016 11:09

Vårt arbeid i de 11 regionene

Her er oversikt over regionstyrene, årets inspirasjonssamlinger og litt om foreninger og fellesskap

14.06.2017 11:08

Messer og festivaler

Sjømannskirken kan treffes på følgende steder sommeren 2017

22.01.2016 14:42

Støtt oss

Facebook

Kontakt oss

Vigdis Alte

Teamleder relasjonWork +4755552237

Knut Erik Skarpaas

KonsulentMobile +4793697054

Line Kvalvaag

Prosjektleder annonsesalg / sjømannsprestWork +4741637878

Aslaug Sikveland Haugen

Frivillig medarbeiderMobile +4791357013

Håvard Sandvand Dahlen

Diakonal medarbeider / Konsulent i Relasjonsteamet / KonsulentWork +442077403900 Mobile +447951945287
Del