Sjømannskirkens arbeid i Norge

Vi jobber med å skape engasjement for Sjømannskirken i Norge.

OPPDRAG:
Vårt oppdrag er å forankre Sjømannskirken i Norge gjennom kjennskap, engasjement, fellesskap, forbønn og innsamling.

ARBEIDSFELT:
Medlem - Medlemsrekruttering, -pleie og -administrasjon.
Inntjening - Offer og kollekt, foreningsbidrag, kurs og gaver.
Frivillighet - Tillitsvalgte, foreningsaktivitet og frivillighetsoppdrag.
Arenaer -Messer, festivaler, medlemsturer, regionårsmøter, inspirasjonssamlinger, frivillighetsfester, basarer og foreningsbesøk
Kirke - Gudstjenester, samarbeid og nettverk, konfirmanttilbud, nettkonfirmant, kirkelige undervisningsinstitusjoner og kirkelige fellesarenaer.


19.08.2018 03:08:02
19.08.2018 03:08:02
09.05.2016 11:33

Bli medlem i Sjømannskirken

Hjelp oss å spre hjertevarme og omsorg.

04.06.2018 09:26

Sees vi i sommer?

Her er en oversikt over steder vi er til stede i sommer.

01.06.2018 08:55

Medlemstur høsten 2018

I oktober går turen til Hamburg – blir du med?

16.06.2016 11:03

Sjømannskirken og menighetene

Hva kan Sjømannskirken bidra med i din menighet?
Hva kan din menighet bidra med for Sjømannskirken?

16.06.2016 11:09

Vårt arbeid i de 11 regionene

Her er oversikt over regionstyrene, årets inspirasjonssamlinger og litt om foreninger og fellesskap.

31.05.2018 14:30

Valg i regionene 2018

Sjømannskirkens arbeid i Norge er organisert i 11 regioner landet over. Regionene har valgte regionstyrer som jobber med å skape engasjement for Sjømannskirken i sin region.

Facebook

 v

Kalender

Uke 33 og 34 / 19. — 25.aug

NårHva
Se hele kalenderen

Kontakt oss

Vigdis Alte

Teamleder relasjon (permisjon)Work +4755552237

Knut Erik Skarpaas

Teamleder relasjonMobile +4793697054

Eva Kristin Dale Wessman

KonsulentMobile +4795730733

Håvard Sandvand Dahlen

KonsulentMobile +4792809016

Trine Øvrebø Lohne

KonsulentMobile +4793843458
Del