Norgesarbeidet

Vi er Sjømannskirken sin «ansikt til ansikt»-avdeling i Norge. Vi ønsker å møte mennesker på arenaer der Sjømannskirken har sin naturlige plass.

OPPDRAG:
Vårt oppdrag er å forankre Sjømannskirken i Norge gjennom kjennskap, engasjement, fellesskap, forbønn og innsamling.

AMBISJON:
Norgesarbeidet sin ambisjon er å stadig utvikle det eksisterende arbeid, og skape nye arenaer for hjertevarmt engasjement for Sjømannskirken i Norge, og å bevisstgjøre menighetene i Norge på at Sjømannskirken er en del av deres eget arbeid.

ARBEIDSFELT:
Medlem - Medlemsrekruttering, -pleie og -administrasjon.
Inntjening - Offer og kollekt, foreningsbidrag, kurs og gaver.
Frivillighet - Tillitsvalgte, foreningsaktivitet og frivillighetsoppdrag.
Arenaer -Messer, festivaler, medlemsturer, regionårsmøter, inspirasjonssamlinger, frivillighetsfester, basarer og foreningsbesøk
Kirke - Gudstjenester, samarbeid og nettverk, konfirmanttilbud, nettkonfirmant, kirkelige undervisningsinstitusjoner og kirkelige fellesarenaer.


26.07.2017 03:05:09
26.07.2017 03:05:09
Type: 6 50 0

Bli medlem i Sjømannskirken

Hjelp oss å spre hjertevarme og omsorg.

Turer

Bli med på medlemstur til København!
- Eller til Solgården i Spania!

Sjømannskirken og menighetene

Hva kan Sjømannskirken bidra med i din menighet?
Hva kan din menighet bidra med for Sjømannskirken?

Vårt arbeid i de 11 regionene

Her er oversikt over regionstyrene, årets inspirasjonssamlinger og litt om foreninger og fellesskap

Messer og festivaler

Sjømannskirken kan treffes på følgende steder sommeren 2017

Støtt oss

Hver dag er nordmenn over hele verden i kontakt med Sjømannskirken. Noen søker støtte i en vanskelig tid. Andre vil ha noen å le sammen med. Derfor har Sjømannskirken vært til stede for mennesker i gode og vonde dager siden 1864.

Med din støtte kan vi skape et hjem for nordmenn i utlandet.

Facebook

Kontakt oss

Vigdis Alte

Teamleder relasjonWork +4755552237

Knut Erik Skarpaas

KonsulentMobile +4793697054

Steinar Tverrli

Ambulerende / RådgiverMobile +4797160273

Line Kvalvaag

RådgiverWork +4741637878

Aslaug Sikveland Haugen

Frivillig medarbeiderMobile +4791357013
Del