Sjømannskirkens arbeid i Norge

Vårt oppdrag er å forankre Sjømannskirken i de elleve regionene i Norge gjennom kjennskap, engasjement, fellesskap, forbønn og innsamling.

Har du hjerte for Sjømannskirken - Bli medlem i dag!
Nå kan du følge Sjømannskirken tett gjennom å være individuell medlem i organisasjonen. Som medlem får du informasjon og invitasjon fra Sjømannskirken jevnlig og du får innflytelse i organisasjonens veivalg gjennom valg i den regionen du bor. 
Er du medlem i Sjømannskirken er du en del av demokratiet i organisasjonen. Gjennom medlemskapet ditt synliggjør du ditt engasjement for at Sjømannskirken fortsatt skal være en levende og lærende organisasjon, og en relevant bidragsyter for alle nordmenn i utlandet.

Et overordna medlemskap for hele organisasjonen
Dette medlemskapet er uproblematisk i forhold til andre lokale medlemskap og engasjement på kirkene ute i verden.
Spørsmål og svar om medlemskap

Når du melder deg inn kan du velge hvordan Sjømannskirken vil kommunisere med deg.
Enten elektronisk ved at du får medlemsbladet "HJEM" digitalt og info på e- post (150,- pr år), eller ved vanlig postgang og med "HJEM" rett i postkassen (400,- pr år)

Har du hjerte for Sjømannskirken? - Bli medlem i dag!

25393 id
 v

Kalender

Uke 3 / 18. — 24.jan

NårHva
Se hele kalenderen

Facebook