Historien tilSjømannskirken i Cape Town

Sjømannskirken hadde virksomhet i Cape Town i periodene 1903–1904 og 1936–1938, for å ta seg av sjømenn i den norske handelsflåten og hvalfangere som oppholdt seg i havnebyen.

Sjømannskirkens etablerte seg i Cape Town i 1903, året etter at den andre boerkrigen tok slutt i Sør-Afrika. En antok at økonomien i landet ville ta seg opp igjen etter krigens slutt, og at flere norske skip dermed kom til å ankomme de sørafrikanske havnene for å ta på seg oppdrag med frakt av varer. På samme tidspunkt etablerte Sjømannskirken seg også i en annen sør-afrikansk havn, Port Elizabeth.

Det var pastor H.J. Geelmuyden som ble sendt til Cape Town for å sette i gang arbeidet og skaffe kirkelokaler. Samme året besøkte han imidlertid en norsk menigheten som hadde etablert seg i Durban, og han anbefalte Sjømannskirken å heller flytte virksomheten dit. Rådet ble etterfulgt og arbeidet i Cape Town avsluttet allerede i 1904.

Det tok over 30 år før Sjømannskirken kom tilbake til Cape Town. I 1936 ble Kr. Juul Johansen ansatt som sjømannsprest, og fra november samme år ble det igjen startet virksomhet i havnebyen som et midlertidig prøveprosjekt. Bakgrunnen var at Cape Town på denne tiden var blitt den havnen i Sør-Afrika med flest norske skipsanløp. Hvalfangst var blitt en viktig industri i Cape Town, og byen var anløpssted for mange av de norske hvalfangerskipene og hvalkokeriene.

Hadde ikke presten gjort mer enn å se til dem som lå på sykehuset, så hadde han allikevel gjort full nytte for sig. DØENDE NORSK HVALFANGER I CAPE TOWN, SITERT I ÅRSMELDING FOR SJØMANNSKIRKENS VIRKSOMHET I CAPE TOWN, 1936

Trafikken viste seg derimot å være avtakende, og både norske linjeskip og lasteskip fikk stadig kortere liggetid i havnene. Få sjømenn fikk anledning til å ta turen innom leseværelset, og Sjømannskirkens arbeid i Cape Town ble derfor lagt ned igjen i 1938.


Kilder

  • Beretning og Regnskap for året 1903–1904 vedkommene Foreningen til evangeliets forkynnelse for skandinaviske sjømænd i fremmede havne. Bergen 1904
  • Ernst Hallen: Nordisk kirkeliv under sydkorset. Durban 1930
  • Foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske sjømænd i fremmede havner i 50 aar 1864–1914, Festskrift utgit av foreningens hovedstyre. A/S John Griegs boktrykkeri, Bergen 1914

9. feb 2022 kl 13.42 Simon Tangen, Historikarverksemda

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info