Historien tilSjømannskirken i Genéve

Sjømannskirken etablerte seg i Genève i 1995, milevis fra norske skip og sjøfolk. Så var det heller ikke sjømenn denne kirken var ment å skulle betjene, men den store gruppen nordmenn bosatt i byen.

I Sveits var det i 1990-årene et betydelig antall fastboende nordmenn, og de organiserte seg for å få på plass et kirkelig tilbud. Allerede flere år i forveien hadde det blitt arrangert norske gudstjenester i Sveits, men først i 1991 ble det første faste menighetsrådet stiftet. Året etter fikk menigheten ordinert sin første prest, og de tok selv det økonomiske ansvaret for prestetjenesten. Som Norsk kirke i utlandet (link til tidslinjepunkt 1989) ble Sjømannskirken involvert i 1995, og overtok prestestillingen.

Arbeidet ble da drevet ut fra en prestegård i Genthod, men også med norske gudstjenester i Lausanne, Bern, Basel, Zurich og Lugano. I 1997 fikk Sjømannskirken et eget lokale i sentrum av Genève. En leilighet ble leid i Rue de la Servette og innredet med både kjøkken, leseværelse og kontorer for de ansatte. Per 2014 holder sjømannskirken fortsatt til her. Gudstjenestene har blitt holdt i ulike lokaler, og noen ganger også utendørs. De fleste finner sted i Chateau de Bossey, som er studie- og konferansesenteret til Kirkenes Verdensråd.

En samarbeidskirke

Sjømannskirken i Genève har siden starten vært en liten kirke som har måttet arbeide tett sammen med andre lokale menigheter i området. Dette gjelder både samarbeid i form av lånte lokaler og kirker, og også felles arrangementer. Både lutheranere, de reformerte, katolikker og anglikanere er blant kirkens samarbeidspartnere, i tillegg Svenska kyrkan i utlandet.

Temakvelder med tyngde

Sjømannskirken holder temakvelder ca. én gang i måneden – et populært arrangement blant kirkens brukere. Ettersom en i Sveits finner hovedsetet for en rekke FN-kontorer som ILO og WHO, et av to EFTA-hovedkontor, Verdens økonomiske forum og verdens største senter for kjerneforskning – CERN, har sjømannskirken hatt mulighet til å invitere verdens fremste diplomater og forskere til å holde foredragene.

En annerledes menighet

Det er også i de store organisasjonene at mange av nordmennene i Sveits jobber. Det norske utenriksdepartementet har en fast delegasjon i Genève, og i tillegg finnes det både norske studenter og en del norsk næringsliv i Sveits.

For nordmenn i Sveits er sjømannskirken blitt en viktig kulturell, sosial og religiøs arena. I tillegg til kirkelige handlinger har kulturelle begivenheter med innslag av både musikk og kunst blitt vektlagt. Det holdes også sosiale arrangementer som fotballkamper, valgvake, barnegrupper og kirkekaffe.

Kirken i dagKilder

  • Sjømannskirkens årbøker 1994–2002
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2013

9. feb 2022 kl 13.42 Simon Tangen, Historikarverksemda

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info