Historien tilSjømannskirken på Lanzarote

Sjømannskirken etablerte seg på den spanske ferieøya Lanzarote i 1989.

I 1989 ble det foreslått å etablere sjømannskirke på Lanzarote blant norske charterturister, langtidsferierende og fastboende, og sjømannsprest Arne Stensager ble engasjert for å drive prøvevirksomhet i en seks-månedersperiode. I april 1990 vedtok Sjømannskirkens hovedstyre å etablere fast prestetjeneste i vinterhalvåret da det var flest nordmenn på øya. De første årene hadde en ikke egne lokaler, og gudstjenestene ble holdt i lånte kirker. Sjømannskirken på Lanzarote ble regnet som en bistasjon under Gran Canaria, og fikk ikke helårsdrift før i 1996.

Det var ikke like mange nordmenn på Lanzarote som på Gran Canaria. Øya hadde likevel et norsk særpreg, fordi nordmenn var av de første turistene som kom til Lanzarote i stort antall. Blant annet hadde Oslo Røde Kors allerede i 1972 startet driften av behandlingssenteret Casas Heddy for norske funksjonshemmede og syke. Sjømannspresten hadde fra starten av et tett samarbeid med Casas Heddy, og holdt gudstjeneste her annenhver uke. Også byene Puerto del Carmen og Puerto Blanca ble betjent annenhver uke.

Gledelig var det å oppdage flagget og gjestfriheten her på huset. Det ga meg enda ein dokumentasjon på verdien av min mors arbeid i Sjømannsmisjonsforeninga- og dei årlege Sjømannsmisjonsbasarane i “barndomslandet”. FRA GJESTEBOKEN TIL SJØMANNSKIRKEN PÅ LANZAROTE 1998

En kirke i vekst

I 1996 etablerte Sjømannskirken seg i egne lokaler på strandpromenaden i Puerto del Carmen.

Samtidig ble sjømannsprest Alis Imsland ansatt på helårsbasis, ettersom stadig flere nordmenn nå kom til øya. Den nye kirkestuen var liten og koselig med 25 sitteplasser, men viste seg raskt å bli for liten. Allerede i 1997 kjøpte kirken derfor to nye seksjoner av bygningen slik at kirkens areal tredoblet seg. Dette gav muligheter til å avholde større arrangementer, og besøkstallet til kirken gikk også kraftig opp. Etter ti år med kontinuerlig vekst var sjømannskirken på Lanzarote igjen nødt til å ekspandere. Denne gangen ble det satset på et helt nytt lokale, og i løpet av 2006 ble ny kirke planlagt, bygget og vigslet.

Sjømannskirken på Lanzarote er per 2014 en aktiv og godt besøkt kirke. Selv om kirken betjener både fastboende og langtidsturister, er det korttidsturistene som utgjør den største andelen av brukerne. Dette gjør at aktiviten svinger i takt med antallet korttidsturister som legger ferien sin til Lanzarote hvert år. I 2011 hadde sjømannskirken over 14 000 besøkende.

Kirken har åpent seks dager i uken, og arrangerer blant annet norsk- og spanskkurs, samtalegrupper, lørdagsgrøt og hyggekvelder. Kirken har eget kor, og hver søndag er det gudstjenester og kirkekaffe.

Kirken i dag

5 Lanzarote Foto Sjoemannskirken 16X9

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 1/1990; nr. 6/2006
  • Sjømannskirkens årsbøker 1983–1993; 1994–2002
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2013
  • Hjemmeside for sjømannskirken på Lanzarote, www.sjømannskirken.no [lesedato 26.7.2013]

9. feb 2022 kl 13.42 Simon Tangen, Historikarverksemda

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info