Historien tilSjømannskirken i Manchester

Sjømannskirken hadde virksomhet i Manchester i perioden 1926–1941.

Etter å ha etablert seg i Liverpool i 1918, ønsket Sjømannskirken også å være tilstede i storbyen Manchester. Samme året leide de derfor et lokale i «The Mission to Seamen» i Trafford Road, og konsulene for de nordiske landene gikk sammen om å samle inn midler til husleien.

Meningen var at den norske og den svenske sjømannspresten i Liverpool skulle bytte på å komme til Manchester for å holde møter der hver onsdag kveld. Det ble imidlertid ikke noen regelmessighet over møtene, og lokalet ble derfor lite brukt.

En anonym gave

I 1926 fikk Sjømannskirken en eiendom i Howard Street i Salford i gave fra en anonym giver. Økonomisk sett var denne gaven svært gunstig for Sjømannskirken, og gjorde det mulig for organisasjonen å etablere seg i Manchester på permanent basis. En assistent ble ansatt for å ta seg av den daglige driften ved leseværelset, mens den norske og den svenske sjømannspresten i Liverpool fremdeles skulle bytte på å holde møter her hver onsdag. Årsmeldingen for 1927 stadfester at over 6000 sjøfolk var innom leseværelset det året.

Andre verdenskrig

Leseværelset i Manchester ble helt i begynnelsen av andre verdenskrig et viktig samlingspunkt for norske, danske og svenske sjøfolk. Julaften 1940 falt en bombe like ved huset. Dører og vinduer ble slått inn, og veggene fikk store sprekker. Huset stod, og de skandinaviske sjøfolkene fikk derfor likevel feiret jul på leseværelset.

De første krigsårene var skipstrafikken på Manchester stor. Men frykten for at slusene i kanalen opp til byen skulle bli ødelagt og skipene bli innesperret, gjorde at skipstrafikken gikk drastisk tilbake. Virksomheten ved Sjømannskirkens leseværelse ble derfor midlertidig innstilt i 1941.

Resten av krigen brukte den norske regjeringen leseværelset som klubblokale for nordmenn i området, og de satte huset i stand igjen etter skadene som var blitt påført etter bombenedslaget. I 1945 ble huset igjen overtatt av Sjømannskirken, men virksomheten kom aldri i gang igjen.


Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 7&8/1928
  • Guri Hjeltnes: Handelsflåten i krig 1939-1945. Krigsseiler. Krig, hjemkomst, oppgjør. Bind 4. Grøndahl og Dreyers Forlag, Oslo 1997
  • Gunnar Christie Wasberg: Med norsk sjømannsmisjon i hundre år. Bergen 1964

9. feb 2022 kl 13.42 Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info