Historien tilSjømannskirken i Rio de Janeiro og reisetjenesten Sør-Amerika

Sjømannskirken etablerte seg for første gang i Rio de Janeiro allerede i 1897, men arbeidet ble kortvarig. Over hundre år etter det første forsøket, gav økt interesse i norsk næringsliv for investeringer i Brasil ny grobunn for en sjømannskirke i storbyen i 2013.

Allerede i 1868, fire år etter at Sjømannskirken var etablert, skrev den svensk-norske generalkonsul Leonard Åkerblom i Rio de Janeiro brev til organisasjonen med anmodning om å starte virksomhet i havnebyen: «Hvor ønskelig det end kunde være, om en alvorlig og nidkjær Prest fra et av de tre nordiske Riger kom til dette Sted, hvor sikkert over 100 Skandinaver aarlig dø uden al aandelig Bistand,» skrev han (Bud & Hilsen nr. 10/ 1868). Sjømannskirken hadde imidlertid verken økonomiske midler eller kapasitet til å etablere virksomhet på det søramerikanske kontinentet på dette tidspunktet, og konsentrerte seg heller i første omgang om etablering i europeiske havnebyer (link til tidslinjepunkt 1865).

Ikke før i begynnelsen av 1890-årene forsøkte Sjømannskirken å etablerte seg i Rio de Janeiro. Bakgrunnen var nå de ekstraordinære prøvelsene norske sjømenn ble utsatt for i farten på brasilkysten, da de ble rammet av sykdom og død som følge av gulfeberepidemier som hadde brutt ut.

Send en Prest til Rio, saasnart det er mulig, og Midlerne kommer, saalænge der seiler norske Skibe paa Rio; alle vil være med og støtte den Gjerning. NORSK SKIPSFØRER SOM HAR VÆRET MED SITT SKIB I RIO 5 GANGE SIDEN 1882, BUD OG HILSEN NR. 2/1897

Ole Bornemann Bull ble i 1897 den første norske sjømannspresten som gikk i land i den eksotiske havnebyen. I tillegg til å være prest for skandinaviske sjøfolk i Rio de Janeiro, skulle han også besøke sjømenn i den nærliggende havnebyen Santos. Gulfebertilfellene var da langt færre enn i begynnelsen av 1890-årene, men i 1898 ble sjømannspresten likevel selv offer for sykdommen og døde. Da den norske skipsfarten på brasilkysten samtidig minket betydelig, og også Bulls etterfølger fikk gulfeber og måtte reise hjem i 1900, ble Sjømannskirkens arbeid i Brasil avsluttet omtrent før det hadde startet.

Norsk assistent

Da Sjømannskirken på ny etablerte seg i Brasil og åpnet sjømannskirke i Santos i 1950-årene, holdt sjømannspresten også gudstjenester i Rio de Janeiro. Som ledd i samarbeidet mellom de nordiske sjømannsmisjonene, ble det så i 1964 besluttet å ansette en norsk assistent ved den svenske sjømannskirken i byen. Men allerede i 1967 ble denne stillingen inndratt igjen.

Reisetjeneste med hele Sør-Amerika som arbeidsfelt

Da organisasjonens arbeid i Santos ble nedlagt i 2003, var ikke Sjømannskirken lenger å finne verken i Brasil eller noen andre steder på hele det søramerikanske kontinentet. Men organisasjonen var imidlertid tilbake i Brasil allerede i 2004, denne gangen med base i den skandinaviske kirken i Rio de Janeiro. Bakgrunnen var at Sjømannskirkens kriseberedskapsavtaler (link til tidslinjepunkt 2004) med Utenriksdepartementet og andre norske bedrifter og organisasjoner gjorde det nødvendig å ha en representant i Sør-Amerika. I tillegg var det også forventet at flere nordmenn kom til å slå seg ned på kontinentet i de kommende årene.

I 2007 ble Sjømannskirkens virksomhet omdefinert til reisetjeneste, hvor sjømannspresten i tillegg til Brasil skulle dekke landene Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Fransk Guyana, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay og Venezuela.

Ny kirke i Rio

En betydelig økning i norsk næringslivs investeringer i Brasil utover 2000-årene gjorde at stadig flere nordmenn bosatte seg i Rio de Janeiro. I tillegg til reisetjenestens arbeid, ble behovet for en egen sjømannskirke i byen stadig tydeligere. Og med støtte fra flere norske bedrifter kunne Sjømannskirken ved utgangen av 2012 kjøpe en gammel villa i bydelen Gavea til formålet. Den nye sjømannskirken ble innviet 3. mai 2014.

Kirken i dag

5D4c8053 3B4f 40Ca A134 B85b0f74a972

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 2/1897; nr. 5/1897; nr. 4/2013
  • Sjømannskirkens årbøker 1955–1969; 1970–1981; 1983–1993; 1994–2002
  • Årsoversikt for sjømannskirken i Brasil 2004–2012

9. feb 2022 kl 13.42 Historikarverksemda

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info