Sjømannskirken påTenerife

Den spanske ferieøya Tenerife ble fra slutten av 1980-årene besøkt av den norske sjømannspresten på Gran Canaria, hovedsakelig i forbindelse med vielser. Men etter gjentatte anmodninger fra de stadig flere nordmennene bosatt på øya, samt konsulatet og den svenske kirken på Tenerife, kom Sjømannskirkens engasjement på øya etter hvert inn i fastere former. I 2007 etablerte organisasjonen fast tilstedeværelse i byen Los Cristianos sør på øya, og ti år senere flyttet virksomheten inn i egne lokaler i bydelen Don Antonio.

Det første steget mot et fast engasjement på Tenerife ble tatt i 2005, da Ingrid Frivold ble ansatt som sjømannsprest på Gran Canaria med spesielt ansvar for Tenerife. Hun tilbrakte en til to uker per måned på Tenerife, og rapporterte et stort behov for Sjømannskirkens tilstedeværelse med tanke på de 500–1000 fastboende nordmennene og de over hundre tusen norske turistene som kom til øya hvert år. Mange var eldre eller syke mennesker med diakonale behov.

Problemet med ikke å være permanent til stede på øya var at Frivold kun nådde ut til en liten del av det norske miljøet. For å nå ut til flere etablerte Sjømannskirken seg med fast tilstedeværelse på øya som et prøveprosjekt fra 2007. Da ble diakonal medarbeider Anne Margrete Krogseth ansatt med base på Tenerife med forsterkninger i form av et prestepar i høysesongen. I 2012 vedtok Sjømannskirken å etablere seg på Tenerife på permanent basis.

Samarbeid med Svenska kyrkan i utlandet

Utgangspunktet for Sjømannskirkens arbeid på Tenerife ble i første omgang den svenske kirken i Los Christianos. Svenska kyrkan i utlandet hadde en lang historie på øya, hvor de hadde etablert seg allerede tidlig i 1970-årene. Siden de disponerte lokaler som også kunne romme Sjømannskirken, ble det satset på en felles virksomhet. Sjømannskirken leide lokaler i den svenske kirken i ti år, og det ble samarbeidet om gudstjenester, arrangementer og drift av kirkebygget.

Artikkelen er under oppdatering.

Del

Del