På vakt for norske familier

Det siste året har det vært en kraftig økning i henvendelser til Familieveiviseren i Spania. Ikke nødvendigvis flere nordmenn som sliter, mener daglig leder Torun Mørenskog.

Det siste året har det vært en kraftig økning i henvendelser til Familieveiviseren i Spania. Ikke nødvendigvis flere nordmenn som sliter, mener daglig leder Torun Mørenskog.

4. mar 2023 kl 13.28 Karoline RisnesWeronika Nitsch, Morten Sæle

På østkysten av Spania har tusenvis av pensjonister og familier fra Norge funnet sitt paradis. Blant dem over 500 barn, hvor majoriteten enten går på norske skoler eller i barnehage.

I Alfaz del Pi, en av de «norske» byene på Costa Blanca, har også Familieveiviseren sitt kontor. Familieveiviseren er Sjømannskirkens rådgivningstilbud for familier som oppholder seg i utlandet i kortere eller lengre tid. For der det er sol, finnes også skygge.

«Vårt mål er å fremme en tryggere og bedre hverdag for barn, unge og deres foresatte»
- Torun Mørenskog

Utfordringer forsterkes. Utenfor et lite leilighetsbygg, et steinkast fra byens rådhus, møter vi Torun Mørenskog. Tidligere jobbet hun som helsesykepleier i Norge, men siden 2019 har hun vært daglig leder for Familieveiviseren.

– Vårt mål er å fremme en tryggere og bedre hverdag for barn, unge og deres foresatte den tiden de oppholder seg i Spania, sier Mørenskog mens hun geleider oss opp trappene, og inn i en av enhetene som er bygget om til kontor.

Her møter vi også kollegaen Grete Peralta, som har vært ansatt i Familieveiviseren siden oppstarten i 2005.

– Det er viktig å understreke at de fleste familiene som flytter hit klarer seg bra. Barna som vokser opp her blir både språkkyndige og flinke til å navigere i verden. Samtidig er det dessverre noen som opplever at utfordringene de hadde i Norge følger med på flyttelasset og forsterkes på grunn av manglende nettverk, forteller Peralta.

I fjor håndterte Familieveiviseren 139 saker, en økning på over 50 prosent sammenlignet med året før.

– De siste årene har vi hatt en jevn økning i antall saker. Det betyr ikke nødvendigvis at det er flere som sliter. Vårt tilbud har blitt mer synlig og bedre kjent, og jeg tror også terskelen for å be om veiledning og hjelp har blitt lavere, sier Mørenskog.

«Barna er de mest sårbare i flytteprosesser. Vi voksne kan sette deler av livet på vent, men barna kan ikke sette sin barndom på vent»
- Torun Mørenskog

Alvorlige saker. Familieveiviseren består av tre medarbeidere med kompetanse på blant annet familieterapi, helsesykepleie, sexologi og psykisk helse. I tillegg har de en egen språk- og kulturtolk.

– Når man flytter til et nytt land er det mye som er annerledes. Kommunikasjonen skjer kanskje på en annen måte, og det er mye papirarbeid. I tillegg er språkbarrieren et hinder for mange nordmenn. Da kan det være greit å få hjelp av noen som forstår språket, kulturen og konteksten man befinner seg i, sier Peralta.

Via Familieveiviserens døgnbemannede vakttelefon tar de imot henvendelser fra både barn og voksne. Sakene de involveres i varierer fra familiekonflikter, omsorgssvikt og psykisk sykdom, til mobbing, selvskading og rusproblematikk.

– I tilfeller der familier trenger bistand for å søke hjelp i det spanske støtteapparatet, kan vi hjelpe med å etablere kontakt og følge gjennom prosessen, sier Peralta.

Kollega Mørenskog nikker bekreftende.

– Jo tidligere vi blir involvert, desto lettere kan det være å snu en negativ utvikling, og gjøre en forskjell.

Men Familieveiviseren kan ikke iverksette tiltak, det er det bare spanske myndigheter som kan gjøre. Familieveiviseren er primært et rådgivende og forebyggende gratistilbud, men det er også krevende saker de bruker mye tid og ressurser på.

– Vi registrerer dessverre flere alvorlige saker med vold i nære relasjoner og andre akutte hendelser. Vi blir også koblet på i tunge samlivsbrudd der kanskje den ene parten ønsker å reise hjem, mens den andre ønsker å bli. Da føler den ene parten seg tvunget til å bli i utlandet for å kunne ha samvær med sine barn. Men disse sakene er i mindretall, påpeker Mørenskog.

Mindre stigmatisering. I tillegg til kontorlokalene i Alfaz del Pi og i Quesada på Costa Blanca, besøker Familieveiviseren Costa del Sol og Gran Canaria åtte til ti ganger årlig. Grete Peralta og Torun Mørenskog tror mange norske foreldre er uforberedt på hverdagen som møter barn og unge som flytter til utlandet.

– Barna er de mest sårbare i flytteprosesser. Vi voksne kan sette deler av livet på vent, men barna kan ikke sette sin barndom på vent. De fortjener å bli sett og hørt av skoler, kirke og hjelpeapparat, sier Mørenskog.

Hun mener det er avgjørende at både foreldre og barn forbereder seg på realitetene i det nye samfunnet de skal være en del av.

– For eksempel er mange ikke klar over hvor lett tilgang unge har på alkohol her i Spania. Når det er sagt, tror jeg at utfordringene norske barn opplever i utlandet ikke er så veldig annerledes enn det jevnaldrende opplever i Norge. Den største forskjellen er nok fraværet av et nettverk av besteforeldre, andre slektninger eller nære venner dersom foreldrenes omsorg svikter, sier Mørenskog.

Peralta er enig.

– I tillegg har man gjerne ikke tilgang på det samme offentlige støtteapparatet man er vant til hjemme i Norge. Derfor spiller Familieveiviseren en sentral rolle i manges liv mens de er i Spania, sier hun.

Til tross for at Familieveiviseren møter flere barn og familier som opplever utfordringer i hverdagen, ser de flere positive sider ved fellesskapet i det norske miljøet.

– Jeg tror det skjer noe med oss når vi flytter til utlandet. Vi kan ta i bruk noen rom i oss selv som vi ikke har brukt hjemme, sier Peralta.

– Noen føler seg kanskje også mindre stigmatisert her, supplerer Mørenskog.

«Koronapandemien lærte oss at vi kan være mer digitale»
- Torun Mørenskog

Utvider tilbudet. Denne våren styrker Sjømannskirken bemanningen med ytterligere en medarbeider i Familieveiviseren. Målet er å kunne nå bredere ut enn bare Spania.

– Vi vil fortsatt være til stede på familiearrangement og konfirmanttreff i sjømannskirkene, og på informasjonsmøter ved de norske skolene og barnehagene i Spania. I tillegg ønsker vi fremover i langt større grad enn tidligere å være en ressurs for alle norske familier i utlandet, sier daglig leder Torun Mørenskog og legger til:

– Koronapandemien lærte oss at vi kan være mer digitale. Barn og unge er et viktig satsingsområde for Sjømannskirken, og når flere får vite om Familieveiviseren sitt tilbud, tror vi det vil bli enda lettere å be om hjelp eller veiledning. Det trenger ikke være en krise eller store problemer for å ta kontakt med oss.

Regionleder Petter Skants.

«Fremover ønsker vi at Familieveiviseren skal ha en rådgivende funksjon også utenfor Spanias grenser»
- Petter Skants, operativ leder i Sjømannskirken.

Styrker bemanningen

I over 15 år har Sjømannskirken hatt et eget lavterskeltilbud rettet mot norske barn og deres foresatte i Spania, kalt Familieveiviseren. Denne våren utvides tilbudet, og bemanningen styrkes fra fire til fem ansatte.

– Vi ser at flere og flere benytter seg av tjenesten. Etter pandemien har vi i tillegg registrert en markant økning i antall saker og henvendelser, forteller Petter Skants, operativ leder i Sjømannskirken.

I Spania opererer Familieveiviseren på Costa Blanca, Costa del Sol og Gran Canaria.

– Fremover ønsker vi at Familieveiviseren skal ha en rådgivende funksjon også utenfor Spanias grenser. Det har de til en viss grad hatt en stund, men internt i organisasjonen er det en økt bevissthet rundt å benytte seg av spisskompetansen Familieveiviseren har globalt. Først og fremt som veiledere for våre egne medarbeidere i møte med kompliserte saker, men også gjennom direkte digital kontakt med andre, dersom det skulle være behov for det, sier Skants.

Han understreker at selv om Sjømannskirken ønsker å bidra til gode oppvekstsvilkår for norske barn og unge i utlandet, så har ikke organisasjonen et formelt ansvar.

– Folkeretten er slik at det er det landet man befinner seg i som har det juridiske ansvaret. I for eksempel barnevernssaker, er forholdet mellom Norge og Spania regulert gjennom en gjensidig avtale. Sjømannskirkens tilbud er et frivillig hjelpe tiltak, og ikke en naturlig del av denne avtalen. Samtidig har Familieveiviseren kontakt med både spanske og norske myndigheter og kan bidra med råd, kunnskap og kulturtolking, sier operativ leder Petter Skants.

Denne saken er hentet fra Sjømannskirkens magasin HJEM nr. 1/23

Ønsker du å komme i kontakt med Familieveiviseren?

Finn mer informasjon her


Støtt Sjømannskirkens arbeid du også, slik at vi kan være til stede for nordmenn i utlandet som trenger omsorg og trygghet!

Støtt arbeidet vårt

kr
E-post adresse for kvittering og videre kontakt (valgfritt)
Les mer om skattefradrag i Norge her. Feltet er valgfritt, men må fylles ut for skattefradrag.
Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info