«Kirke på bortebane»Generalforsamling i Sjømannskirken ble gjennomført 16-18.juni 2023

Her finne du protokollen fra generalforsamlingen.

 

 

 

 

Generalforsamling 2023

Vi gleder oss til å møtes fysisk denne gangen.  Generalforsamlingen er Sjømannskirkens øverste organ, og dermed det viktigste demokratiske organet i organisasjonen.  

Årets generalforsamling har fått tema «Kirke på bortebane». Det signaliserer at vi ønsker å oppsøke mennesker på deres hjemmebane slik Gud oppsøkte oss da han ble menneske. Kirkens Herre er da også det beste eksempelet på å hvordan vi kan møte mennesker på deres hjemmebane. 

De viktigste sakene på årets generalforsamling er: 

 • Revisjon av grunnreglene 
 • Valg av hovedstyre, kontrollkomite og nominasjonskomite 
 • Års- og regnskapsrapporter for 2021 og 2022 
 • Revisjon av retningslinjer for nominasjonskomiteen 
 • Drøfting av arbeidet på bakgrunn av fremlagte rapporter  
 • Rapport fra BeNeLux 

Årets generalforsamling er lagt til Scandic St. Olavs plass i Oslo. Selv om møtet er fysisk, vil gjennomføringen være digital ved at sakspapirene lastes ned fra Sjømannskirkens hjemmesider og avstemninger, innlevering av endringsforslag og påmelding til talerlisten vil foregå på smarttelefonen, nettbrett eller PC. Dette vil lette stemmegivningen, samt gjøre det lettere å hold styr på endringsforslag og talerlisten.  

Vi vil oppfordre til aktiv deltakelse og engasjement på generalforsamlingen! Det er kun delegatene som deltar i forhandlingene, men forhandlingene er åpne for tilhørere. Forhandlingene blir streamet på nettsiden- sjomannskirken.no. Flott om dere deler programmet med kjente! 

Lørdag kveld blir det festkveld i kulturkirken Jakob, med sommerkonsert. Temaet er «Kirke på bortebane» og komiteen er i gang med å sette sammen er flott program. Søndag formiddag kommer vi til å sette preg på høymessen i Oslo Domkirke, med blant annet preken av generalsekretæren.  

 

Vel møtt til generalforsamling! 

 

Jørn-Henning Theis                                            Jeffrey Huseby 
    Styreleder                                                        Generalsekretær 

 

Tid og sted

Årets Generalforsamling er 16-18.juni 2023 på Scandic St`Olavs plass i Oslo.

Veibeskrivelse google maps

Program:

Vi inviterer i forkant av generalforsamlingen til et 3-timers seminar som fokuserer på Sjømannskirkens samarbeid med sentrale norske aktører i utlandet. Utenrikstjenesten og Equinor er invitert til å si litt om nåtid og fremtid i samarbeidet med Sjømannskirken. Våre egne Annstein Lothe og Gunnar Mathiesen vil ha et innlegg om ritualenes plass i krisehåndteringen. Se vedlagte program. Alle delegater til GF er velkommen til å melde seg på.

Fredag 16. juni

 •  13:00-16:00 Næringslivsseminar
 •  15:30-16:30 Innsjekk og registering
 •  17:00-17:45 Middag
 •  18:00-21:00 Forhandlinger  

Påmelding

Huk av dersom du er delegat selv eller stiller som delegat for andre
Ønsker du delta på næringslivsseminar i forkant av GF?
Kaffemat og lunsj inkl. i prisen på dagpakke
GF streames live
Ektefelle

Lørdag 17. juni

 •  07:30-09:00 Frokost
 •  09:00-09:15 Ord for dagen
 •  09:15-12:00 Forhandlinger
 •  12:00-13:00 Lunsj
 •  13:00-15:00 Forhandlinger
 •  15:00-15:30 Kaffepause
 •  15:30-17:00 Forhandlinger
 •  17:30-18:30 Middag
 •  19:30-21:00 Festkveld i kulturkirken Jakob, i form av sommerkonsert! Konserten er en del av programmet for delegater og hovedstyret, men er også tilgjengelig for andre som ikke deltar på GF, men som ganske enkelt ønsker å få med seg en flott konsert. Da kan en kjøpe billetter her. Ordinær pris: 360,- Medlemmer i Sjømannskirken får rabattert pris: 280,-

 

Søndag 18. juni

 •  07:30-09:00  Frokost
 •  09:00-10:00  Utsjekk fra hotellet 
 •  11:00-12:00    Gudstjeneste i Domkirken med påfølgende kirkekaffe

 

Saksliste

 1. GF-sak   1/23: Konstituering av generalforsamlingen
 2. GF-sak   2/23: Innkalling og dagsorden; redegjørelse for sakslisten og innkomne forslag
 3. GF-sak   3/23: Forretningsorden for generalforsamling 
 4. GF-sak   4/23: Kontrollkomiteens rapport 2021-2022
 5. GF-sak   5/23: Styreleders tale
 6. GF-sak   6/23: Hovedstyrets årsmeldinger 2021-2022
 7. GF-sak   7/23: Regnskapsrapporter og styrets årsberetning 2021-2022
 8. GF-sak   8/23: Strategidrøfting 2023
 9. GF-sak   9/23: Sak til om å revitalisere Kirkemøtets vedtak om samarbeid mellom Den norske kirke og Sjømannskirken
 10. GF-sak 10/23: Utvikling i medlemskap og givere
 11. GF-sak 11/23: Endringer i grunnreglene
 12. GF-sak 12/23: Retningslinjer for Nominasjonskomiteen
 13. GF-sak 13/23: Valg av hovedstyre
 14. GF-sak 14/23: Valg av kontrollkomite
 15. GF-sak 15/23: Valg av nominasjonskomite 
 16. GF-sak 16/23: Rapport om Sjømannskirken BeNeLux

Utskiftsvennlig saksliste

Utskriftsvennlig saksliste med vedlegg 

Saksliste med vedlegg

 1. GF-sak   1/23: Konstituering av generalforsamlingen
  1. Saksfremlegg
 2. GF-sak   2/23: Innkalling og dagsorden; redegjørelse for sakslisten og innkomne forslag
  1. Saksfremlegg
 3. GF-sak   3/23: Forretningsorden for generalforsamling 
  1. Saksfremlegg
  2. Forretningsorden for GF - nytt utkast
  3. Forretningsorden for GF- sammenstilt
 4. GF-sak   4/23: Kontrollkomiteens rapport 2021-2022
  1. Saksfremlegg
  2. Kontrollkomite sin rapport
 5. GF-sak   5/23: Styreleders tale
  1. Saksfremlegg
 6. GF-sak   6/23: Hovedstyrets årsmeldinger 2021-2022
  1. Saksfremlegg
  2. Årsmelding 2021
  3. Revisorsberetning 2021
  4. Årsmelding 2022
  5. Revisorsberetning 2022
  6. Diakoniplan
 7. GF-sak   7/23: Regnskapsrapporter og styrets årsberetning 2021-2022
  1. Saksfremlegg
  2. Årsregnskap 2021
  3. Årsregnskap 2022
 8. GF-sak   8/23: Strategidrøfting 2023
  1. Saksfremlegg
 9. GF-sak   9/23: Sak til om å revitalisere Kirkemøtets vedtak om samarbeid mellom Den norske kirke og Sjømannskirken
  1. Saksfremlegg
 10. GF-sak 10/23: Utvikling i medlemskap og givere
  1. Saksfremlegg
 11. GF-sak 11/23: Endringer i grunnreglene
  1. Saksfremlegg
  2. Revisjon av grunnreglene sammenstilt
  3. Revisjon av grunnreglene - ren utgave 
 12. GF-sak 12/23: Retningslinjer for Nominasjonskomiteen
  1. Saksfremlegg
  2. Reglement for nominasjonskomiteens arbeid- nye
  3. Reglement for nominasjonskomiteens arbeid- gjelende 
 13. GF-sak 13/23: Valg av hovedstyre
  1. Saksfremlegg
  2. Innstilling Sjømannskirkens nominasjonskomite
  3. Presentasjon av styrekandidater
 14. GF-sak 14/23: Valg av kontrollkomite
  1. Saksfremlegg
  2. Kontrollkomite sin rapport
 15. GF-sak 15/23: Valg av nominasjonskomite 
  1. Saksfremlegg 
 16. GF-sak 16/23: Rapport om Sjømannskirken BeNeLux
  1. Saksfremlegg
  2. Evalueringsrapport 

 

Påmelding

Frist for påmelding er 30. april. 

Påmeldingskjema for delegatene og eventuelt medreisende finner du lenger opp på denne siden.

Til deg som ikke er delegat

Er du ikke delegat, men ønsker å være tilhører og delta på generalforsamlingen er du velkommen til det.

Vi ønsker at alle som vil være med på generalforsamlingen som tilhører også melder seg på. Påmeldingskjema finner du lenger opp på denne siden.

Overnatting må den enkelte ordne selv.

 

Kostnadsdekning for delegatene 

 

Kost og opphold 

 • dekkes for alle delegater (delegater skal heller ikke kjøpe egen billett til festkveldens sommerkonsert. Dette er inkludert).

Reise 

 • delegater for Kirkeråd-/kirkestyre – reise dekkes av kirken/stasjonen 
 • de andre delegatene – reise dekkes av hovedkontoret/GF . Vi gjør oppmerksom på at reise og opphold for eventuelt medreisende ektefelle betales av den enkelte.

Klikk her for å laste ned reiseregningskjema. Ferdig utfylt skjema og vedlegg sendes til: faktura@sjomannskirken.no etter generalforsamlingen.

 

 

 

 

 

Til informasjon vedrørende generalforsamlingen

§ 7.0 GENERALFORSAMLINGEN
§ 7.1 SJØMANNSKIRKENs øverste organ

Generalforsamlingen er SJØMANNSKIRKENs øverste organ. Ordinær generalforsamling avholdes hvert 2. år - såfremt ikke forsamlingen selv unntaksvis bestemmer noe annet.

§ 7.2 Sammensetning

SJØMANNSKIRKENs generalforsamling har følgende sammensetning

 1. Total 25 delegater fra regionene i Norge. Fra hver region velges 2 eller 3 delegater i henhold til reglement. Leder av regionstyret er delegat. Dersom denne ikke møter, representeres regionstyret ved et annet medlem.
 2. 1 delegat fra hver faste virksomhet med eget kirkeråd. Dette skal fortrinnsvis være lederen av kirkeråd/kirkestyre..
 3. 5 delegater fra faste virksomheter uten eget kirkeråd, oppnevnt av hovedstyret.
 4. 3 delegater oppnevnt av Kirkemøtet for Den norske kirke.
 5. Bjørgvin Biskop.
 6. 1 delegat fra Kirkerådet for Den norske kirke.
 7. 1 delegat for Mellomkirkelig Råd.
 8. 8 delegater for de fast ansatte.
 9. hovedstyrets medlemmer

Den enkelte instans kan sende en vararepresentant dersom den faste representanten ikke kan møte. Andre kan inviteres uten stemmerett.

§ 7.3 Innkalling

Ordinær generalforsamling innkalles med minst 3 måneders varsel.

§ 7.6 Generalforsamlingens ansvarsområde

Generalforsamlingen skal:

 1. vedta grunnreglene
 2. velge nominasjonskomite som skal innstille leder, medlemmer og varamedlemmer til hovedstyret og kontrollkomitè
 3. velge hovedstyre
 4. vedta hvor SJØMANNSKIRKEN skal drive fast virksomhet
 5. gjennomgå hovedstyrets arbeid ved kontrollkomiteens rapport
 6. velge revisor og godkjenne dennes godtgjørelse
 7. drøfte hovedstyrets to-årsmelding og regnskap
 8. drøfte organisasjonens økonomiske utvikling
 9. uttale seg om eller fatte vedtak i andre saker som hovedstyret legger frem

Generalforsamlingen fastsetter reglement for:

 1. valg av generalforsamlingens delegater fra Norge (Valgting)
 2. nominasjonskomiteen
 3. kontrollkomiteen
 4. generalforsamlingens forretningsorden

§ 7.7 Valg av dirigentskap

Generalforsamlingen velger dirigent og visedirigent ved konstitueringen. Disse utgjør generalforsamlingens dirigentskap.

§ 7.8 Saksgang

Saker som ønskes behandlet av ordinær generalforsamling, må være kommet inn til hovedstyret innen 15. februar. Forslagsberettiget er de instanser som har rett til delegater til generalforsamlingen.

Hovedstyret forbereder de saker som skal legges frem på generalforsamlingen. Dersom hovedstyret vedtar å ikke fremme en sak som er innkommet innenfor fristen, skal avslaget fremlegges for generalforsamlingen med begrunnelse.

Saksfremlegget skal sendes delegatene senest 1 måned før generalforsamlingen.

Har du spørsmål, ta kontakt med administrasjonskonsulent Elisabeth Gillebo Skiftun, generalforsamling@sjomannskirken.no, Telefon 55 55 22 68.

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info