Ansatte

Yrjan Mirzai Sunde

Daglig leder / sjømannsprestWork +12819988366 Mobile +18322797555

Solveig Jeanette Sandnes

VertskapMobile +18322024293

Ingrid Margrete Winter-Hjelm

Trosopplærer med musikkansvarMobile +18322799020

Trygve Winter-Hjelm

Diakonal medarbeiderMobile +18322795566

Elin Lilletvedt Masters

Kontorsekretær / regnskapsførerWork +12819988366 Mobile +17133857798

Roy Johnsen

VaktmesterMobile +18325265275

Trine Sollesnes Tobar

VertskapsarbeiderWork +15045253602 Mobile +18174376884
Del