Tjenester

19.09.2017 18:02

Bryllup

Velkommen til å gifte dere på Sjømannskirken i Miami!

19.09.2017 18:04

Konfirmasjon

Velkommen som konfirmant ved Sjømannskirken i Miami!

29.08.2019 18:35

Dåp

Om du er barn, ungdom eller voksen, så er du velkommen til å bli døpt i sjømannskirken.

28.07.2016 12:23

Skipsbesøk

Det var sjøfolkene som lærte oss å være kirke.

12.12.2017 22:01

Hjelp og beredskap

Oppsøkende virksomhet og beredskap er en viktig del av Sjømannskirkens arbeid. Dette gjelder både lokalt her i Miami og rundt om i verden der nordmenn ferdes.

16.08.2018 09:33

Overnatting

Sjømannskirken i Miami tilbyr overnatting i vår hyggelige hybel på kirkesenteret.

19.09.2017 17:11

Frivillighet

En bærebjelke i Sjømannskirken

09.01.2020 16:16

Noen å snakke med?

Sjømannskirken er et sted for samtale.

18.10.2019 19:59

Eksamen

Sjømannskirken i Miami tilbyr lokaler og eksamensvakt til norske studenter

02.11.2020 19:46

Service hours

Har du en ungdom i hus som trenger service hours?

Del