Aktiviteter

11.01.2019 17:13

Barneklubb

Velkommen til koselige timer med goute og lek i et norsk språkmiljø.

Onsdag 18.september kl. 14-16

27.07.2016 12:41

Sosialt samlingssted med kreativt arbeid opp mot julemarkedetArbeidsgruppe

Hver tirsdag kl 11-15

02.04.2019 16:06

Tacofredag

Fredag 27.september klokken 19.00

06.09.2019 12:37

Student og Au pair-taco på Sjømannskirken

4. oktober kl. 20.00

Del