Ansatte

Dag Magnus Hopstock Havgar

Daglig leder / sjømannsprestWork +34966789296 Mobile +34699437358

Håkon Flaten Håker

Vertskap / kirkemusikerWork +34966789296 Mobile +34699791555

Solveig Yri

Diakon (sykemeldt)

Eli Kolstad

Barne- og ungdomsarbeiderMobile +34650927171

Pål Hammond-Moe

VaktmesterWork +34966789296 Mobile +34628324153

Ingvild Henden Håker

VertskapWork +34683317341 Mobile +34638317341

Susanne Høyberg

Administrasjons koordinatorWork +34966789296

Cathrine Hopstock Havgar

VertskapWork +34966789296 Mobile +34626229667

Jostein Obrestad

Diakon (vikar)Mobile +4747017251
Del