Ansatte

Torbjørn Brøske

Daglig leder / sjømannsprestMobile +4747628434

Håkon Flaten Håker

Vertskap / kirkemusikerWork +34966789296 Mobile +34699791555

Ingvild Henden Håker

VertskapWork +34683317341 Mobile +34638317341

Solveig Yri

Diakon (sykemeldt)

Eli Kolstad

Barne- og ungdomsarbeiderMobile +34650927171

Tone Marit Dyrkolbotn

Sjømannsprest - kapellanMobile +34628324121

Susanne Høyberg

Administrasjons koordinatorWork +34966789296

Anna Osland Øvretveit

EktefellefrivilligWork +34966789296

Steinar Hasselgård

Diakon (vikar)Mobile +4795820986
Del