Ansatte

Dag Magnus Hopstock Havgar

Daglig leder / sjømannsprestWork +34966789296 Mobile +34699437358

Arnfinn Eng

Sjømannsprest - kapellanWork +34628324121

Solveig Yri

Diakon (sykemeldt)Mobile +34630932976

Eli Kolstad

Barne- og ungdomsarbeiderMobile +34650927171

Pål Hammond-Moe

VaktmesterWork +34966789296 Mobile +34628324153

Susanne Høyberg

Administrasjons koordinatorWork +34966789296

Cathrine Hopstock Havgar

VertskapWork +34966789296 Mobile +34626229667

Elisabeth R-C Eng

VertskapMobile +34638317341

Kristina Nomme

Trosopplæringsmedarbeider/deltidWork +34966789296 Mobile +34699791555
Del