Bli medlem

Hjelp oss å spre hjertevarme og omsorg.

Pris
Medlemskap i Sjømannskirken koster 400 kroner pr. år. Dersom to personer i en husstand begge ønsker å være medlem, betaler den ene 400 kroner og den andre 100 kroner. (husstandsmedlemskap). Blir du medlem etter 1.oktober gjelder medlemskapet ut påfølgende år. 

Hva får jeg som medlem?
Velkomstpakke med medlemspass og gave
Sjømannskirkens magasin HJEM, seks nummer pr år
Medlemsbrev og medlemsfordeler, blant annet rabatt på turer i Sjømannskirkens regi  og overnatting på El Campanario (Spania)
Informasjon om turer og lokale arrangement
Mulighet til å velge utsendinger til Sjømannskirkens generalforsamling
Mulighet til å velge medlemmer til regionstyrene i hvert bispedømme
Mulighet til å engasjere deg i det frivillige arbeidet i Sjømannskirken

For å bli medlem, send sms:
SK MEDLEM til 417 16 417

Eller fyll ut skjemaet:

Del