Fotograf Morten Sæle

Sjømannsprester offshore

Sjømannskirken har syv prester som betjener olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel og driftskontorene på land.

Hvem er vi?

Sjømannsprestene offshore ønsker å virkeliggjøre sjømannskirkens visjon om å være kirke i verdens hverdag. Dette gjøres først og fremst ved at vi foretar jevnlige besøk på offshoreinstallasjoner på norsk sokkel.

Hva gjør vi?

  • Jevnlige besøk på offshoreinstallasjoner på norsk sokkel.

  • Sjømannskirkens offshoregruppe er en del av operatørselskapenes beredskap.

  • Ute på installasjonene er vi en samtalepartner med oppmerksomhet på den enkelte arbeider. Vi samtaler med folk om det som opptar dem, med utgangspunkt i deres liv. Innhold i samtaler blir aldri rapportert, og alle prestene har taushetsplikt etter gjeldene regler.

  • Besøk på landkontorene til installasjonene.

  • Vi deltar i oppfølgingen av ulykker og andre dramatiske hendelser på sokkelen og på land - gjennom samtaler med enkeltpersoner og avlastingssamtaler i grupper, samt oppfølging av pårørende. Dette gjelder både for de som er ansatt av operatørene og leverandørene.

  • I forbindelse med dødsfall tilbyr vi å holde minnestund for kollegaer offshore og på land. Vi kan også delta i begravelse eller andre markeringer for pårørende etter ønske.

  • Ansvar for organisering og rekruttering av juleutsendinger offshore

Arbeidet foregår i samarbeid med Offshore Norge.

Les mer om Sjømannskirkens beredskapsarbeid.

Bjørn Inge Holberg

Sjømannsprest - Offshore Bjørn Inge Holberg

Bjørn Inge besøker: Statfjord A, Statfjord B, Statfjord C, Troll A, Troll B, Troll C, Brage og Draugen

Gisle Meling

Sjømannsprest - Offshore Gisle Meling

Gisle besøker: Heidrun, Kristin, Gjøa, Ivar Aasen, Norne, Alvheim, Edvard Grieg og Gudrun.

Hans Jørgen Svartvasmo

Sjømannsprest - Offshore Hans Jørgen Svartvasmo

Hans Jørgen besøker: Oseberg felts, Oseberg C, Gran, Kvitebjørn, Åsgard A, Åsgard B, Valemon, Visund.

Ingeborg Erikstein Krager

Sjømannsprest - Offshore Ingeborg Erikstein Krager

Ingeborg besøker Ekofisk Kompleks, Ekofisk K B, Eldfisk Kompleks, Eldfisk B, Sleipner, Castberg og Gina Krog

Stian Roos

Sjømannsprest - Offshore Stian Roos

Stian besøker: Aasta Hansteen, Skarv, Gullfaks A, Gullfaks B, Gullfaks C, Oseberg sør, Oseberg øst og Heimdal.

Tim Georg Engelsvold

Teamleder / Sjømannsprest - Offshore Tim Georg Engelsvold

Tim Georg besøker: Snorre A, Snorre B, Yme, Valhall, Ula og Martin Linge.

Odd Inge Tangen Offshore Croppet

Sjømannsprest - Offshore Odd Inge Tangen

Odd Inge besøker: Ringhorne, Jotun A, Goliat, Balder, Johan Sverdrup, Draupner og Njord.

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info