Offshore, supply & sjøfolk

Sjømannskirken er årlig på rundt 2400 skipsbesøk verden over, og besøker plattformer og supplyskip.

26.09.2017 03:05:02
26.09.2017 03:05:02
Type: 3 3 0
12.05.2016 11:10

Skipsbesøk

Sjømannskirken er årlig på rundt 2400 skipsbesøk verden over.

12.05.2016 11:12

Offshoregruppen

Sjømannskirkens offshoregruppe besøker plattformer, supplyskip og drar også på hjemmebesøk. Vi arbeider blant ansatte i oljesektoren og deres familier.

28.01.2016 23:32

Aberdeen

Vi besøker sjøfolk om bord i fartøy i Aberdeen og i de andre havnene i Skottland. I tillegg er vi kirke og sosial arena for nordmenn som oppholder seg i landet for kortere og lengre tid.

Del