Offshore, supply & sjøfolk

Sjømannskirken er årlig på rundt 2400 skipsbesøk verden over, og besøker plattformer og supplyskip.

22.01.2019 14:59:34
22.01.2019 14:59:34
12.05.2016 11:12

Sjømannsprester offshore

Sjømannskirkens offshoregruppe besøker plattformer, supplyskip og drar også på hjemmebesøk. Vi arbeider blant ansatte i oljesektoren og deres familier.

21.01.2019 14:40

Faggruppe Sjø

12.05.2016 11:10

Skipsbesøk

Sjømannskirken er årlig på rundt 1500 skipsbesøk verden over.

25.01.2018 13:07

StorbritanniaAberdeen

Vi besøker sjøfolk om bord i fartøy i Aberdeen og i de andre havnene i Skottland. I tillegg er vi kirke og sosial arena for nordmenn som oppholder seg i landet for kortere og lengre tid.

Del