Offshore, supply & sjøfolk

Sjømannskirken er årlig på rundt 2400 skipsbesøk verden over, og besøker plattformer og supplyskip.

Type:
01.03.2017 18:35:39
01.03.2017 18:35:39

Skipsbesøk

Sjømannskirken er årlig på rundt 2400 skipsbesøk verden over.

Offshoregruppen

Sjømannskirkens offshoregruppe besøker plattformer, supplyskip og drar også på hjemmebesøk. Vi arbeider blant ansatte i oljesektoren og deres familier.

Aberdeen

Vi besøker sjøfolk om bord i fartøy i Aberdeen og i de andre havnene i Skottland. I tillegg er vi kirke og sosial arena for nordmenn som oppholder seg i landet for kortere og lengre tid.