Takkeoffer til Sjømannskirken

Informasjon til norske menigheter om offer og kirkekollekt.

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet er en selvstendig og frivillig organisasjon som er avhengig av offer og gaver for å kunne bidra til fellesskap og trygghet for våre landsmenn i utlandet.
Informasjonstekst ved offer:
Her kan du laste ned informasjonstekst ved offer til Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
Her kan du laste ned Sjømannskirkens offersøknad 2021

Vi sender gjerne informasjonsmateriell til menigheten i forbindelse med offer til Sjømannskirken. Ta kontakt med en av oss i Sjømannskirkeneller ta kontakt på e-post, norgesarbeidet@sjomannskirken.no.

Dette kan Sjømannskirken og menigheter i Norge samarbeid om
Last ned brosjyre her

Konfirmant: Sjømannskirken har et nettkonfirmantprogram med ti leksjoner, som et supplement til menighetens eget undervisningsopplegg

Sjømannskirkekonfirmant: Som en valgmulighet ved siden av menighetens egne interessegrupper, inkluderer fem dager storbyleir på Sjømannskirken i London eller Sjømannskirken i Hamburg

Gudstjenestesamarbeid: Med bidrag i gudstjenesten eller ved kirkekaffen. Preken, aktuell informasjon eller musikkinnslag.

Inspirasjonsbesøk: Formiddagstreff, temakvelder, menighetsfester med korte foredrag og fortellinger om og fra Sjømannskirkens arbeid

Artikler og nyhetsstoff til menighetsblad: Kanskje har menigheten utsendt medarbeidere i Sjømannskirken som andre vil høre om?

Bistand i beredskapsplanlegging: Sjømannskirken har spesialkompetanse på kriseberedskap

Kirke på nett: Legg gjerne en link til nettkirken.no på menighetens hjemmeside

Les mer om våre aktiviteter i Norge og se hva som skjer

Del