Spørsmål og svar om bryllup

Kan vi gifte oss utendørs? Må begge være norske statsborgere? Finn svar på dine spørsmål her.

Kan vi gifte oss i alle sjømannskirkene?

Nei. Sjømannskirken har bare vigselsrett på noen av sjømannskirkene. Se oversikten her.Utover dette bistår Sjømannskirken med kirkelig velsignelse for borgerlig inngåtte ekteskap.

Kan vi gifte oss der det ikke finnes sjømannskirker?

Som hovedregel kan ikke Sjømannskirken bistå med vielser der det ikke finnes sjømannskirker. Unntaket er noen steder i Italia (ta kontakt med Sjømannskirken i Sveits)
og Barcelona (ta kontakt med Sjømannskirken på Mallorca.)

Kan vi gifte oss utendørs, for eksempel på en strand eller i en park?

Dette varierer sterkt fra kirke til kirke. Det er et spørsmål om kapasitet, værforhold og lokale tillatelser. Her må dere kontakte den aktuelle sjømannskirken dere ønsker å gifte dere i, og høre om det er mulig dette stedet.

Er det mulig for likekjønnede å gifte seg i Sjømannskirken?

Ja. Sjømannskirken følger de samme retningslinjene som Den norske kirke – og ønsker alle par velkommen til å gifte seg her!

Det er samtidig viktig å presisere at Sjømannskirken vier på grunnlag av norsk lov og forutsetter godkjenning fra vertslandet. Det betyr at der vertslandets lov ikke tillater vigsel mellom likekjønnede par, vil Sjømannskirken måtte forholde seg til det.

Ta gjerne kontakt med Sjømannskirken dere ønsker å gifte dere i og spør dem hvilke lover som gjelder lokalt.

 

Velkommen til vielse i Sjømannskirken!

Vi trenger vigselattest for vårt bryllup hos dere. Hva gjør vi?

Her må dere ta kontakt med folkeregisteret, eller kirken hvor vielsen ble foretatt.

Hva er forskjellen på en vielse og en velsignelse?

Der Sjømannskirken har vigselsrett kan vi foreta en vielse. Dette er både en juridisk handling og en kirkelig handling. Der vi ikke har vigselsrett kan vi bistå med kirkelig velsignelse eller forbønn av borgerlig inngåtte ekteskap. En slik kirkelig handling er langt på vei tilsvarende en kirkelig vigsel med den forskjell at brudeparet spørres om å bekrefte ekteskapsløftet de har gitt hverandre. Handlingen forutsetter altså at dere har inngått ekteskap.

Hvor lang tid i forveien bør vi kontakte kirken?

Når dere har bestemt dere for en eller flere aktuelle sjømannskirker som dere ønsker å gifte dere på, er det lurt å ta kontakt med den enkelte kirke så fort som mulig. Sjømannskirkene i Spania og i København er mest populære, så her kan det være lurt å være ute i god tid.

Må begge være norske statsborgere?

Minst en av dere må være norsk statsborger for at man skal kunne vies på en norsk sjømannskirke. Sjømannskirken kan ikke vie dere dersom en av dere er statsborger i det landet som vielsen ønskes utført. Sjømannskirken har likevel mulighet til å bistå med kirkelig velsignelse.

Kan sjømannskirken bistå med frisør, blomster, fotografering, videoopptak og mat?

Normalt må dere selv ordne det praktiske som går utover selve vigselsseremonien. Mange steder kan sjømannskirken servere kaffe og vafler i tilknytning til seremonien. Og alle steder kan vi være behjelpelig med tips om lokale tilbud.

Må vi være medlem i Den norske kirke for å gifte oss i en sjømannskirke?

Nei, det trenger dere ikke.

Vielse utendørs i Torrevieja

Vi har ett uteområde vi tilbyr som vigselssted i Torrevieja. Det er ved et sted som heter Torre del Moro, blant gamle ruiner og med utsikt over Middelhavet. Forutsetningen er imidlertid at brudeparet selv ordner alle praktiske forhold rundt seremonien, enten selv eller gjennom bryllupsplanlegger. Sjømannskirken stiller kun med prest når vigsel skjer andre steder enn i Sjømannskirken. Andre alternativ utenfor Sjømannskirken er kirker og kapell innen rimelig avstand.

 

Vi har lyst å gifte oss i Italia. Kan sjømannskirken bistå med vigsel selv om dere ikke har sjømannskirke der?

Sjømannskirken har ikke vigselsrett i Italia. Dere kan gifte dere på ambassaden i Roma. Dersom dere ønsker kirkelig velsignelse av inngått ekteskap, kan dere kontakte studentprest Sverre Tofte.Vi får også spørsmål fra norske prester som lurer på om de kan vie par i Italia, men det er bare ambassaden i Roma som kan vie nordmenn etter norsk lov. Man kan også gifte seg lokalt i en italiensk kirke, men da vil ekteskapet være inngått i henhold til Italiensk lov, ikke norsk.

Kan man gifte seg i London?

Sjømannskirken i London har vigselsrett, men en av må dere være bosatt i landet i en viss periode.

Er det mulig å få til ett bryllup i England andre steder enn London?

Registrarvielser hvor man blir gift i seremonien med engelsk vigselsattest må foregå i sjømannskirken i London.

Kirkelig velsignelse kan foregå på verdig sted hvor som helst i England, men vi er tilbakeholdende med å gå inn på det fordi det ofte går med to arbeidsdager inkludert reising. Skal vi gjøre det, forutsetter vi at det må være i en periode det er praktisk mulig, og i tillegg til vigselsgebyret på 630 pund kommer det reise, opphold og et tilleggsgebyr avhengig av medgått tid.

Kan man gifte seg i Sør-Korea?

Hittil har det ikke vært gjort noen vielser i Sør-Korea, verken fra Sjømannskirken eller ambassaden, ettersom det har vært liten etterspørsel og formalitetene ikke har vært tilstede.

Sjømannskirken har vært i samtale med ambassadøren i Seoul om dette temaet, og ambassadøren har uttrykt at om det blir etterspørsel vil de undersøke mulighetene for å kunne foreta vigsler utfra de offisielle kravene. Deretter må det bli et eventuelt samarbeid mellom Sjømannskirken og ambassaden om gangen og mulighetene for dette. Kontakt ambassaden, for å høre om de har mulighet til å ordne formalitetene for vigsel i Sør-Korea.

Kan vi gifte oss på Solgården utenfor Albir? Har Sjømannskirken godkjenning til å forrette bryllup i Spania, og er det godkjent av norske myndigheter?

Gå inn på Lovdata.no og søk på Vigsel Solgården. Da finner du forskriften fra 1982 om vår vigselsrett i Alicante.

Kan man gifte seg på Filippinene?

Hverken Sjømannskirken eller Den norske ambassaden i Manila har rett til å vie på Filippinene etter filippinsk lov. På Filippinene krever myndighetene at egne innbyggere gifter seg etter landets lover og ordninger.
Dersom noen vil vies etter Filippinsk rett (kirke eller dommer) så står det informasjon på internettsiden til den norske ambassaden om hva en norsk borger og tilkomne ektefelle må ordne for at dette skal være gyldig i Norge.

Noen velger å ta vigselen på reise hos Tingretten i Norge før avreise til Filippinene, - for så å feire der. På veien så har Sjømannskirken i Pattaya, Thailand vigselsrett. Det har hendt at ambulerende sjømannsprest har forrettet en kirkelig velsignelse av borgerlig inngåtte ekteskap på Filippinene. Som seremoni ligner det veldig på vielse, men vi bekrefter at vielsen er gjennomført.  Men det forutsetter at alle formaliteter allerede er på plass og en borgerlig (eller kirkelig) vielse er gjennomført, f.eks. i Norge før utreise.

Kan vi gifte oss i Singapore?

Sjømannskirken i Singapore har ikke vigselsrett. Der kan ambassaden kun vie nordmenn med nordmenn.

Har du andre spørsmål eller tips til nyttig informasjon som burde vært her?

Kontakt oss på info@sjomannskirken.no

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info