Flere saker med vold, rus og psykiatri

Sjømannskirken trenger penger til norske barn i utlandet.

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet får 89,7 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett for 2017.

– Vi er takknemlig for statstilskuddet og videreføringen av dette avgjørende bidraget. Det gjør at Sjømannskirken fortsatt kan være til stede for nordmenn i utlandet, sier generalsekretær Ørnulf Steen.

Organisasjonen søkte imidlertid om 12,8 millioner kroner ekstra.

– Vi registrerer at det ikke er tilgodesett. Sjømannskirken ser behov for mer penger til å dekke flere årsverk, fordi vi stadig oftere må bidra i saker som handler om rus, vold og psykiatri. I mange av sakene er barn berørt, og vi bidrar med hjelp til det lokale og norske hjelpeapparatet, sier Steen.

Behov
I Spania har Sjømannskirken et spesialtilbud for norske familier og ungdommer som heter Familieveiviseren. I fjor hadde de 50 saker og hjalp seks barn hjem til Norge. I år hadde de allerede ved utgangen av august hatt 45 saker, samtidig som seks barn var hjulpet hjem.

Våre diakonale og sosiale oppgaver er blitt en vesentlig del av oppdraget som er å betjene nordmenn i utlandet. Dette arbeidet krever flere ressurser og etterspørres på flere steder enn på Costa Blanca-kysten hvor vi er i dag. Blant annet på Gran Canaria, i Tyrkia og Belgia. Derfor vil vi jobbe for at politikerne skal hjelpe oss til å være der for disse barna og familiene som trenger det.

Statstilskuddet via Kulturdepartementet er en tredjedel av Sjømannskirkens totalbudsjett. Resten samles inn via frivillige gaver i Norge, ved sjømannskirkene og gjennom beredskapsavtalermed bedrifter, rederier og utdanningsinstitusjoner.


Kontakt:
Generalsekretær i Sjømannskirken, Ørnulf Steen, tlf. +47 950 41 821.
Last ned bildeØrnulf Steen.
Daglig leder i Familieveiviseren i Spania, Sølvi Madsen, tlf. +34618110763
Last ned bilde av Sølvi Madsen

Faktainformasjon om Sjømannskirken:
Sjømannskirken er en frivillig og selvstendig organisasjon som er et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for nordmenn i utlandet. Virksomheten består av 29 sjømannskirker, en nettkirke, sjømannsprester - offshore, samt sjømannsprester for studenterog ambulerende sjømannsprester, som oppsøker norske miljøer rundt om i verden hvor det ikke er sjømannskirke. Sjømannskirken har spesialkompetanse på kriseberedskap og finnes på alle kontinenter.

Faktainformasjon om Familieveiviseren:
Sjømannskirkens Familieveiviser i Spania er et helsefremmende og forebyggende lavterskeltilbud rettet mot alle norske barn og ungdommer fra 0 – 20 år og deres foreldre/foresatte som oppholder seg på Costa Blanca-kysten i kortere eller lengre tid. Fagpersonene i Familieveiviseren sitt mål er å fremme en trygg og god hverdag for hele familien, i den tiden de oppholder seg på Costa Blanca-kysten.

Faktainformasjon om finansieringen:
*Statstilskuddet som er foreslått for 2017 dekker 123 årsverk, tilsvarende det Sjømannskirken fikk i 2016. I 2016 har Sjømannskirken fått 88,1 millioner kroner fra staten.
*Totalbudsjettet til organisasjonen er på rundt 238 millioner kroner.
*Årsverkene i Sjømannskirken er i alt 252, fordelt på 363 ansatte. Dette er 200 årsverk tilknyttet operativt arbeid i utlandet, 19 i operativt arbeid i Norge, inkludert 10 sjømannsprester offshore. Administrasjonen utgjør 33 årsverk.
*Sjømannskirken søkte opprinnelig om økt tilskudd og totalt 102,5 millioner kroner fra staten for 2017. Dette skulle dekke 140 av organisasjonens totalt 252 årsverk.

Tekst fra regjeringen.no/Kulturdepartementet:

Post 71 Tilskudd til Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet

Sjømannskirken ivaretar den kirkelige betjeningen av nordmenn i utlandet på vegne av Den norske kirke. I tillegg til statstilskuddet blir Sjømannskirkens virksomhet finansiert gjennom gaver fra private og tilskudd fra bl.a. oljeselskap og rederinæringen. Sjømannskirkens hovedregnskap, som inkluderer alle personalutgiftene, viste i 2015 samlede utgifter på 175 mill. kroner. I tillegg kommer utgifter ved utestasjonene. Statstilskuddet til Sjømannskirken for 2016 ga dekning for 123 årsverk, hvorav åtte årsverk ved administrasjonen hjemme. Det foreslås et tilskudd på 89,7 mill. kroner i 2017. Tilskuddet dekker samme antallet årsverk som i 2016. Tilskuddet per årsverk vil etter dette utgjøre 729 260 kroner.

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info