Historien tilSjømannskirken i Alanya

Sjømannskirken etablerte seg i Alanya i Tyrkia i 2008, og har blitt et populært møtested for de mange nordmennene som bor og ferierer i området.

I 2006 etablerte Sjømannskirken reisetjeneste i det sørlige Europa – med hovedvekt på Italia, Hellas, Tyrkia og Kroatia, som siden 1980-årene hadde vært yndede reisemål for nordmenn. Formålet var å tilby kirkelig betjening til nordmennene som oppholdet seg i disse landene over lengre eller kortere perioder, og samtidig kartlegge hvordan Sjømannskirken på best mulig måte kunne bygge opp et varig arbeid i området.

Alanya i Tyrkia pekte seg raskt ut som stedet med den største norske kolonien både i sommer- og vintersesongen, og dermed et satsingsområde for sjømannskirken.

Høsten 2008 ble det derfor etablert egen sjømannskirke i Alanya, i første omgang som et prøveprosjekt, og deretter med fast virksomhet fra 2009. Reisetjenesten i Sør-Europa ble samtidig opprettholdt, nå med Alanya som base. Og Sjømannspresten besøkte regelmessig både Roma, Aten, Baku, Istanbul og Sofia.

Det norske hus eller Sjømannskirke?

På grunn av den religionspolitiske situasjonen i Tyrkia, stilte lokale myndigheter visse krav til Sjømannskirkens etablering i Alanya. Det var en viktig forutsetning at den religiøse aktiviteten på ingen måte måtte skape ytterligere motsetninger i lokalsamfunnet. Sjømannskirken i Alanya fikk dermed det religionsnøytrale navnet «Det norske hus». Dette viste seg imidlertid å være lite hensiktsmessig, ettersom nordmennene i området ikke forstod hva «Det norske hus» skulle være.

Etter konsultasjon med det lokale politiet og den norske konsulen ble senteret derfor senere omdøpt til Sjømannskirken-Norsk kirke i Alanya. Navneskiftet var viktig for at nordmennene skulle kjenne igjen Sjømannskirkens tilstedeværelse, noe de også gjorde. Kirken fikk raskt gode besøkstall, og allerede første året ble det klart at kirkebygget var for liten til å holde «fest på kjerka». En måtte finne nye lokaler. 

Etter å ha holdt til vest i Alanya siden september 2008, flyttet kirken i 2011 til et nytt og større lokale øst i byen. Besøkene fortsatte å øke, og i perioden 2009–2013 hadde kirken over 10 000 årlige besøkende.

Kirke og samlingssted

Sjømannskirken er både kirke, kulturelt og sosialt møtested for nordmenn og andre skandinaver i Alanya-området. Brukergruppen er i stor grad mennesker over 40 år. Det er også mange yngre mennesker som kommer til Alanya, men ofte som korttidsturister. Det har vært vanskelig for kirken å nå ut til disse.

I tillegg til kafédrift og faste aktiviteter, temakvelder og utflukter, feires også høytider og merkedager ved sjømannskirken. En annen oppgave kirken har tatt på seg er å være en brobygger mellom norsk og tyrkisk kultur, og det har blant annet vært avholdt både tyrkiskkurs og foredrag om Islam ved kirken.

Kirken i dag

Kirkebygget

Kilder

  • Hjemmeside for sjømannskirken i Alanya, www.sjømannskirken.no [lesedato 26.7.2013]
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2006–2012
  • Frøy Lode Wiig (red.): Charter. 50 år til syden. Vega forlag 2009

12. jun 2014 kl 12.55 Simon Tangen, Historikarverksemda

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info
Scroll down