Historien tilSjømannskirken i Stockholm

Sjømannskirken engasjerte seg for første gang i det norske menighetsarbeidet i Stockholm i 1950-årene, ved å holde månedlige gudstjenester i byen. En egen norsk kirke med navnet Kronprinsesse Märthas Kirke ble innviet i 1976 av Den norske kirke, og Sjømannskirken overtok driften av denne i 1994.

Etter for første gang å ha etablert seg i Sverige i Gøteborg to år etter andre verdenskrig, engasjerte Sjømannskirken seg også i menighetsarbeidet blant nordmenn i Stockholm. Fra 1953 kom sjømannsprestene fra Gøteborg til Stockholm én gang i måneden for å holde gudstjenester, fram til Den norske kirke ansatte en egen norsk prest i byen i 1958.

Kronprinsesse Märthas kirke

Allerede i 1960-årene startet innsamlingsarbeidet for å få bygget en egen norsk kirke i Stockholm. Oslo-biskopen Kaare Støylen var en av de mest aktive pådriverne, og i forbindelse med kong Olav Vs 70-årsdag fikk han organisert et offer i norske kirker som skulle gå til byggingen av kirken. Norske myndigheter bidro også med midler, i tillegg til at den norske menigheten i Stockholm gjennomførte ulike innsamlingsaksjoner.

Kronprinsesse Märthas Kirke ble innviet i desember 1976, og ble raskt et viktig kristent, sosialt og kulturelt møtested for de rundt 10 000 nordmennene som i 1970-årene var bosatt i Stockholmsområdet.

Sjømannskirken overtar det geistlige arbeidet

Kronprinsesse Märthas Kirke i Stockholm var direkte underordnet Den norske kirke, fram til Stortinget i 1994 vedtok at Sjømannskirken skulle ha ansvaret for alle norske kirker i utlandet som del av organisasjonens mandat som Norsk kirke i utlandet. Med det fikk Sjømannskirken det geistlige ansvaret for nesten 20 000 nordmenn i Stockholm.

Den viktigste arbeidsoppgaven for de første sjømannsprestene ved Kronprinsesse Märthas kirke ble å rekruttere nye generasjoner kirkegjengere til den trofaste men aldrende menigheten. Her krevdes nytt initiativ, og nye kirketilbud som «Ungdomskveld med middag», lørdagsåpen kirke og barnesamling ble introdusert.

Kirken har siden den åpnet utviklet en sterk musikk- og kulturprofil gjennom eget kor, konserter og kunstutstillinger. Samtidig arbeides det mot å være en kirke i folks hverdag, gjennom hverdagsmesser og andre arrangementer i ukedagene. Kirken preges stadig av en aktiv menighet med mange som engasjerer seg gjennom frivillig arbeid.

Kirken i dag

Kyrkan 2 003 1 16X9

Kilder

  • Ranveig Brøske: Kronprinsesse Märthas kirke 25 år. Stockholm 2001
  • «Informasjon nr.2/2013». Den norske kirke i Stockholm 2013
  • Sjømannskirkens årbok 1949–1954; 1955–1969; 1994–2002
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2012

9. feb 2022 kl 13.42 Historikarverksemda

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info