Bedriftsbesøk

I løpet av 2020 er det et mål for sjømannskirka å komme i gang med bedriftsbesøk i Aberdeen, til bedrifter som har tilknytning til Norge. Mange bedrifter har beredskapsavtaler med sjømannskirka sentralt. Vi ønsker i tillegg å lage egne lokale bedriftsavtaler med fokus på Aberdeen sjømannskirke som kirke og sosial arena. Våre samlinger for barn og voksne i kirka, og på turer, er noe ansatte og deres familier kan ha glede av. Og også muligheten til hjelp og samtaler i situasjoner som er mindre alvorlige enn i beredskapssaker.

Del